Značka

Značka elementary patrí elementary, Inc., spoločnosti, ktorá spravuje a podporuje vývoj produktov elementary. Tieto pokyny popisujú kedy a ako by mala byť značka elementary používaná.

Spoločnosť a názvy produktov

Slovo elementary je ochranná známka elementary, Inc. označujúca spoločnosť samotnú. Vždy sa píše s malým počiatočným písmenom, aj na začiatku viet. Taktiež môže byť používané s názvami produktov (napr. „elementary OS“) na označovanie špecifického produktu elementary, Inc.

Hlavný produkt elementary, Inc. je elementary OS. Kvôli zrozumiteľnosti by elementary OS nemalo byť nikdy skracované na „elementary“ alebo inú skratku.

Značenie

elementary, Inc. si vyhradzuje právo na dve značenia: znak „e“ a logotyp „elementary“. Obidve sú považované za ochranné známky a reprezentujú elementary, Inc.

Obidve by mali byť používané s ohľadom na nasledujúce pravidlá:

Znak elementary
Štandardný znak
Alternatívny znak elementary
Alternatívny znak

Na označovanie elementary, Inc. by mal byť používaný znak „e“, špecificky ak je vyžadovaný štvorcový pomer strán. Mal by byť používaný vo väčších veľkostiach, ak sa nachádza popri podobne mohutných logách. Tenší, alternatívny znak môže byť používaný na menších miestach, alebo ak štandardný znak pôsobí príliš mohutne.

Logotyp elementary
Logotyp

Logotyp „elementary“ by mal byť používaný, ak priestor umožňuje označovať elementary, Inc. Taktiež môže byť používaný pred menom produktu na označenie špecifického produktu elementary, Inc.

Logotyp by mal byť vždy používaný podľa nasledujúcich pokynov:

Farby

Na reprezentáciu našej značky používame konkrétne farby kombinované s naším menom a značením. Používame nasledujúcu paletu:

Jahodová c6262e
Jahodová 100 ff8c82
Jahodová 300 ed5353
Jahodová 500 c6262e
Jahodová 700 a10705
Jahodová 900 7a0000
Pomarančová f37329
Pomarančová 100 ffc27d
Pomarančová 300 ffa154
Pomarančová 500 f37329
Pomarančová 700 cc3b02
Pomarančová 900 a62100
Banánová f9c440
Banánová 100 fff394
Banánová 300 ffe16b
Banánová 500 f9c440
Banánová 700 d48e15
Banánová 900 ad5f00
Limetková 68b723
Limetková 100 d1ff82
Limetková 300 9bdb4d
Limetková 500 68b723
Limetková 700 3a9104
Limetková 900 206b00
Mätová 28bca3
Mätová 100 89ffdd
Mätová 300 43d6b5
Mätová 500 28bca3
Mätová 700 0e9a83
Mätová 900 007367
Čučoriedková 3689e6
Čučoriedková 100 8cd5ff
Čučoriedková 300 64baff
Čučoriedková 500 3689e6
Čučoriedková 700 0d52bf
Čučoriedková 900 002e99
Hroznová a56de2
Hroznová 100 e4c6fa
Hroznová 300 cd9ef7
Hroznová 500 a56de2
Hroznová 700 7239b3
Hroznová 900 452981
Žuvačková de3e80
Žuvačková 100 fe9ab8
Žuvačková 300 f4679d
Žuvačková 500 de3e80
Žuvačková 700 bc245d
Žuvačková 900 910e38
Kakaová 715344
Kakaová 100 a3907c
Kakaová 300 8a715e
Kakaová 500 715344
Kakaová 700 57392d
Kakaová 900 3d211b
Strieborná abacae
Strieborná 100 fafafa
Strieborná 300 d4d4d4
Strieborná 500 abacae
Strieborná 700 7e8087
Strieborná 900 555761
Bridlicová 485a6c
Bridlicová 100 95a3ab
Bridlicová 300 667885
Bridlicová 500 485a6c
Bridlicová 700 273445
Bridlicová 900 0e141f
Čierna 333333
Čierna 100 666666
Čierna 300 4d4d4d
Čierna 500 333333
Čierna 700 1a1a1a
Čierna 900 000000

Písmo

Pre web a tlač používame v nadpisoch a tele textu Inter. V blokoch kódu používame Roboto Mono.

Tretie strany a komunita

Za účelom konzistentnosti nabádame vývojárov tretích strán vytvárajúcich produkty pre elementary OS k použitiu určitých prvkov značky elementary:

  • Farby
  • Písmo
  • Hlas/tón

Avšak, aby nedochádzalo k zmäteniu užívateľov, obmedzujeme použitie názvu a značenia elementary:

  • Odporúčame označovať vašu aplikáciu alebo službu ako „vytvorenú pre elementary OS“, ale nepoužívajte meno alebo značenie elementary ako časť mena vašej spoločnosti, aplikácie, produktu, služby alebo loga, ktoré vytvoríte.

  • Meno a značenie elementary používajte iba na označovanie elementary, Inc. alebo jej produktov (napr. elementary OS).

Komunita

Pri komunitných produktoch (stránky, fankluby, atď.) odporúčame použitie komunitného loga elementary:

Komunitné logo elementary vo farbe Komunitné logo elementary v čiernej

To pomôže reprezentovať produkt ako súčasť komunity elementary, predchádzajúc zmäteniu, ktoré by mohlo vznikať pri použití znaku elementary, Inc.

Distribútori hardvéru

Pokým náš softvér nesie značenie elementary, musí byť dojem z neho konzistentný – či už bol OS stiahnutý z našej stránky alebo predinštalovaný na hardvérovom produkte.

Softvérové komponenty elementary OS môžu byť modifikované a redistribuované podľa open source podmienok softvérovej licencie. Avšak, vyššie spomenuté značenie a ochranné známky môžu byť redistribuované iba pod aspoň jednou s nasledujúcich podmienok:

  1. softvér zostane v podstate bez zmeny, vrátane štandardných aplikácií, štýlov, ikonografie a pod., alebo

  2. sú softvérové zmeny schválené elementary, Inc.

Ovládače a úpravy potrebné na spustenie softvéru na konkrétnom hardvéri sú samozrejme akceptovateľné. Chápeme, že značenie distribútora (napr. predvolené pozadia) môžu byť pre distribútorov dôležité, preto sú tieto úpravy zvyčajne povolené. V prípade nejasností nás kontaktujte cez email [email protected].

Ak nemôžete alebo nemáte záujem dodržiavať podmienky redistribúcie ochranných známok elementary, Inc., odstránenie náších ochranných známok z OS je jednoduché:

  1. Upravte riadok DISTRIB_DESCRIPTION v súbore /etc/lsb-release a odstráňte naše ochranné známky.

  2. Nahraďte ikonografiu tak, aby sa ikona distributor-logo nachádzajúca sa v /usr/share/icons/elementary/places/ neobjavovala v OS v žiadnej z dodaných veľkostí.

  3. Odstráňte alebo nahraďte balíky plymouth-theme-elementary a plymouth-theme-elementary-text.

For more information about OEMs and hardware distributors, see our information for OEMs.

Reklamné produkty

Nedovoľujeme používanie našej značky (vrátane nášho mena alebo značenia) na reklamných produktoch tretích strán bez výslovného písomného súhlasu.

Dodatočné materiály a ďalšie informácie

Stiahnuť cez GitHub

Pre ďalšie informácie ohľadom používania názvu, značky a ochranných známok elementary nás prosím kontaktujte cez [email protected].