Informácie pre OEM

Ponúknite vašim zákazníkom čo najlepšiu skúsenosť s elementary OS.

Partneri a predajcovia

Ponúkame dva spôsoby ako sa stať oficiálnym OEM pre elementary OS v našom obchode, s rozdielnymi požiadavkami a výhodami.

Partner

Schvaľovanie modelov po jednom. Tieto špecifické modely budú zahrnuté v našom obchode.

Požiadavky:

  • Oficiálna účasť elementary, Inc.
  • Zjednateľné licenčné poplatky za zariadenie
  • Prísne softvérové usmernenia
  • Súlad s ochrannou známkou

Predajca

Odkaz na vašu webstránku prístupný z nášho obchodu.

Požiadavky:

Zdroje

Inštalácia

Inštalátor elementary OS zaobchádza s každou inštaláciou ako s OEM inštaláciou; prejdite ním pre inštaláciu operačného systému, potom vypnite a zariadenie bude pripravené na odoslanie zákazníkovi. Pre vytvorenie vlastného obrazu nainštalujte OS, ponastavujte systém pomocou administrátorského účtu, odstráňte spomínaný účet a potom vytvorte obraz disku. V oboch prípadoch sa Prvotné nastavenie spustí pri prvom zapnutí zariadenia zákazníkom a umožní mu vytvoriť si používateľský účet.

Inštalátor

Prvotné nastavenie

Nastavenia systému

Nastavenia systému ponúkajú viacero výhod pre OEM používajúcich elementary OS. Pomocou zásuvných modulov a jednoduchého pridania vlastnej značky, Nastavenia systému boli navrhnuté so zamyslením na požiadavky OEM.

Zásuvné moduly

Nastavenia systému (prezývané Rozvádzač) používa koncept „Modulov (Plugs)“ pre poskytnutie pripojiteľných modulov nastavení pre rôzne hardvérové a softvérové záležistosti. Napríklad, Nastavenia myši a touchpadu sú dostupné ako modul.

Rozvádzač

OEM môžu vyvíjať a dodávať vlastné moduly, ak sa v zariadení nachádza špeciálny hardvér, ktorý by potreboval nastavenie mimo toho, čo už je dostupné v základnej verzii elementary OS; napríklad špeciálne senzory alebo metódy vstupu, ktoré sa nenachádzajú vo väčšine hardvéru, takže nie sú v základe implementované. Samozrejme, pokiaľ by takáto zostava mohla byť vhodná pre väčšie množstvo používateľov, prispievanie k existujúcim modulom by bolo veľmi nápomocné.

Dokumentácia

Informácie o OEM v časti O zariadení

ModulO zariadení zobrazuje používateľovi systémové informácie a ponúka viaceré systémové akcie, napríklad obnovu nastavení, nahlasovanie problémov a získavanie pomoci. Spolu s informáciou o softvéri (ako verzia operačného systému) poskytuje priestor aj pre informácie o hardvéri. V základe je táto časť vyplnená generickým obrázkom a názvom zariadenia. OEM však môžu v tejto časti poskytovať vlastné údaje.

Časť O zariadení v Rozvádzači

Poskytnutím súboru oem.comf môžu OEM vyplniť názov výrobcu, zariadenia, číslo modelu a URL adresu výrobcu. Môže byť zahrnutý aj vlastný obrázok, ktorý nahradí generickú ikonku hardvéru.

Zistiť viac

Repozitáre tretách strán

Silno neodporúčame dodávať elementary OS so softvérovými repozitármi inými ako dodávanými v základe s elementary OS spolu s repozitárom poskytnutým a riadeným OEM. Repozitáre tretích strán získajú prístup root a schopnosť prepísať akékoľvek systémové balíčky na potenciálne nedôveryhodné tretie strany. Aj keď je táto strana dôveryhodná, je v stávke súkromie a bezpečnosť zákazníkov OEM, ak sú tieto tretie strany napadnuté, používajú všade rovnaké heslá, atď.

Ďalej, ak sa vývoj a údržba repozitáru tretej strany skončí, môže to zabrániť fungovaniu aktualizácií systému. Toto by mohlo zabrániť prístupu zákazníkov OEM k inštalácii potenciálne vážnych opráv bezpečnostných chýb a stability.

Novinky a oznámenia

Zdieľame časté aktualizácie ohľadom vývoja, významné novinky, tipy pre vývojárov, zaujímavé aplikácie a iný nový obsah prostredníctvom nášho Blogu.

Navštívte náš Blog

Materiály ku značke

Zobrazte si logá elementary, pokyny ohľadom používania našej značky, farebnú paletu a komunitné logo. Navyše tu stiahnete logá elementary vo vektorovom formáte a vo vysokom rozlíšení.

Zobraziť materiály ku značke

Kontaktujte nás

Rozprávajte sa priamo s tímom. Stačí poslať e-mail na [email protected]. Či už ste existujúci partner alebo chcete preskúmať možnosť poskytovania elementary OS, tešíme sa na komunikáciu s vami.

Poslať e-mail