Informácie pre OEM

Ponúknite vašim zákazníkom čo najlepšiu skúsenosť s elementary OS.

Partneri a predajcovia

Ponúkame dva spôsoby ako sa stať oficiálnym OEM pre elementary OS v našom obchode, s rozdielnymi požiadavkami a výhodami.

Partner

Schvaľovanie po jednotlivých modeloch, s každým modelom uvedeným v našom obchode.

Požiadavky:

  • Oficiálna účasť elementary, Inc.
  • Zjednateľné licenčné poplatky za zariadenie
  • Prísne softvérové usmernenia
  • Súlad s ochrannou známkou

Predajca

Odkaz na vašu webstránku prístupný z nášho obchodu.

Požiadavky:

Zdroje

Inštalácia

Inštalátor elementary OS považuje každú inštaláciu za OEM inštaláciu; prejdite cez ňu pre inštaláciu OS, potom zariadenie vypnite a bude pripravené na odoslanie k zákazníkovi. Alebo pre vytvorenie vlastného obrazu systému: nainštalujte OS, prednastavte akékoľvek potrebné balíčky alebo nastavenia za pomoci dočasného administrátorského účtu, odstráňte zmienený účet a potom vytvorte obraz disku. V oboch prípadoch Prvotné nastavenie vytvorí účet pre koncového používateľa po prvom spustení zariadenia zákazníkom.

Inštalátor

Prvotné nastavenie

Nastavenia systému

Nastavenia systému ponúkajú viacero výhod pre OEM používajúcich elementary OS. Pomocou zásuvných modulov a jednoduchého pridania vlastnej značky, Nastavenia systému boli navrhnuté so zamyslením na požiadavky OEM.

Zásuvné moduly

Nastavenia systému (prezývané Rozvádzač) používa koncept „Modulov (Plugs)“ pre poskytnutie pripojiteľných modulov nastavení pre rôzne hardvérové a softvérové záležistosti. Napríklad, Nastavenia myši a touchpadu sú dostupné ako modul.

Rozvádzač

OEMs can develop and ship custom plugs if special or unique hardware in the machine requires configuration in addition to what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods not present in most hardware. If relevant to a broader set of users, contributing it upstream to the existing plugs is highly encouraged.

Dokumentácia

Informácie o OEM v časti O zariadení

Modul O zariadení zobrazuje používateľovi systémové informácie a ponúka viaceré systémové akcie, napríklad obnovu nastavení, nahlasovanie problémov a získavanie pomoci. Spolu s informáciou o softvéri (ako verzia operačného systému) poskytuje priestor aj pre informácie o hardvéri. V základe je táto časť vyplnená generickým obrázkom a názvom zariadenia. OEM však môžu v tejto časti poskytovať vlastné údaje.

Časť O zariadení v Rozvádzači

Poskytnutím súboru oem.comf môžu OEM vyplniť názov výrobcu, zariadenia, číslo modelu a URL adresu výrobcu. Môže byť zahrnutý aj vlastný obrázok, ktorý nahradí generickú ikonku hardvéru.

Zistiť viac

Repozitáre tretách strán

It is highly discouraged to ship elementary OS with software repositories other than the defaults in elementary OS plus a single repository provided and controlled by the OEM. Third-party repos effectively give root access and the ability to overwrite any system packages to potentially untrusted third parties. Even if the party is trustworthy, an OEM’s customer’s security and privacy are now at stake if third parties are compromised, or they reuse their password on multiple services, etc.

Further, if a third-party repository ever becomes unmaintained or unpublished, it may prevent regular OS updates. This could hold back potentially serious security and stability fixes from reaching the OEM’s customers.

Novinky a oznámenia

We publish frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and more on our blog.

Navštívte náš Blog

Materiály ku značke

Zobrazte si logá elementary, pokyny ohľadom používania našej značky, farebnú paletu a komunitné logo. Navyše tu stiahnete logá elementary vo vektorovom formáte a vo vysokom rozlíšení.

Zobraziť materiály ku značke

Kontaktujte nás

Talk directly with the team by sending an email to [email protected]. Whether you’re an existing partner or want to explore offering elementary OS, we look forward to chatting.

Poslať e-mail