Informácie pre OEM

Ponúknite vašim zákazníkom čo najlepšiu skúsenosť s elementary OS.

Partneri a predajcovia

Ponúkame dva spôsoby ako sa stať oficiálnym OEM pre elementary OS v našom obchode, s rozdielnymi požiadavkami a výhodami.

Partner

Schvaľovanie po jednotlivých modeloch, s každým modelom uvedeným v našom obchode.

Požiadavky:

  • Oficiálna účasť elementary, Inc.
  • Zjednateľné licenčné poplatky za zariadenie
  • Prísne softvérové usmernenia
  • Súlad s ochrannou známkou

Predajca

Odkaz na vašu webstránku prístupný z nášho obchodu.

Požiadavky:

Zdroje

Inštalácia

Inštalátor elementary OS považuje každú inštaláciu za OEM inštaláciu; prejdite cez ňu pre inštaláciu OS, potom zariadenie vypnite a bude pripravené na odoslanie k zákazníkovi. Alebo pre vytvorenie vlastného obrazu systému: nainštalujte OS, prednastavte akékoľvek potrebné balíčky alebo nastavenia za pomoci dočasného administrátorského účtu, odstráňte zmienený účet a potom vytvorte obraz disku. V oboch prípadoch Prvotné nastavenie vytvorí účet pre koncového používateľa po prvom spustení zariadenia zákazníkom.

Inštalátor

Prvotné nastavenie

Nastavenia systému

Nastavenia systému ponúkajú viacero výhod pre OEM používajúcich elementary OS. Pomocou zásuvných modulov a jednoduchého pridania vlastnej značky, Nastavenia systému boli navrhnuté so zamyslením na požiadavky OEM.

Zásuvné moduly

Nastavenia systému (prezývané Rozvádzač) používa koncept „Modulov (Plugs)“ pre poskytnutie pripojiteľných modulov nastavení pre rôzne hardvérové a softvérové záležistosti. Napríklad, Nastavenia myši a touchpadu sú dostupné ako modul.

Rozvádzač

Výrobcovia OEM môžu vyvíjať a dodávať vlastné zásuvné moduly, ak sa v zariadení nachádza špeciálny hardvér, ktorý by potreboval nastavenie mimo toho, čo už je dostupné v základnej verzii elementary OS; napríklad špeciálne senzory alebo metódy vstupu, ktoré sa nenachádzajú vo väčšine hardvéru, takže nie sú v základe implementované. Samozrejme, pokiaľ by takáto zostava mohla byť vhodná pre väčšie množstvo používateľov, prispievanie k existujúcim modulom by bolo veľmi nápomocné.

Dokumentácia

Informácie o OEM v časti O zariadení

Modul O zariadení zobrazuje používateľovi systémové informácie a ponúka viaceré systémové akcie, napríklad obnovu nastavení, nahlasovanie problémov a získavanie pomoci. Spolu s informáciou o softvéri (ako verzia operačného systému) poskytuje priestor aj pre informácie o hardvéri. V základe je táto časť vyplnená generickým obrázkom a názvom zariadenia. OEM však môžu v tejto časti poskytovať vlastné údaje.

Časť O zariadení v Rozvádzači

Poskytnutím súboru oem.comf môžu OEM vyplniť názov výrobcu, zariadenia, číslo modelu a URL adresu výrobcu. Môže byť zahrnutý aj vlastný obrázok, ktorý nahradí generickú ikonku hardvéru.

Zistiť viac

Repozitáre tretách strán

Silno neodporúčame dodávať elementary OS so softvérovými repozitármi inými ako dodávanými v základe s elementary OS spolu s repozitárom poskytnutým a riadeným OEM. Repozitáre tretích strán získajú prístup root a schopnosť prepísať akékoľvek systémové balíčky na potenciálne nedôveryhodné tretie strany. Aj keď je táto strana dôveryhodná, je v stávke súkromie a bezpečnosť zákazníkov OEM, najmä ak sú tieto tretie strany napadnuté, používajú všade rovnaké heslá, atď.

Ďalej, ak sa vývoj a údržba repozitáru tretej strany skončí, môže to zabrániť fungovaniu aktualizácií systému. Toto by mohlo zabrániť prístupu zákazníkov OEM k inštalácii potenciálne vážnych opráv bezpečnostných chýb a stability.

Novinky a oznámenia

Na našom blogu zverejňujeme časté aktualizácie o vývoji, dôležité oznámenia, tipy pre vývojárov, odporúčané aplikácie a iné užitočné informácie.

Navštívte náš Blog

Materiály ku značke

Zobrazte si logá elementary, pokyny ohľadom používania našej značky, farebnú paletu a komunitné logo. Navyše tu stiahnete logá elementary vo vektorovom formáte a vo vysokom rozlíšení.

Zobraziť materiály ku značke

Kontaktujte nás

Porozprávajte sa priamo s tímom; stačí poslať e-mail na [email protected]. Či už ste existujúci partner alebo chcete preskúmať možnosť poskytovania elementary OS, tešíme sa na komunikáciu s vami.

Poslať e-mail