Informace pro OEM výrobce

Dodejte svým zákazníkům nejlepší zážitek s pomocí elementary OS.

Partneři a prodejci

Nabízíme dva způsoby jak být uvedeni jako dodavatel elementary OS v našem obchodu – oba s různými nároky a přínosy.

Partner

Per-model approval, with each model featured in our store.

Požadavky:

Prodejce

Odkaz na váš web či mikrostránku uvedený v našem obchodě.

Požadavky:

Prostředky

Instalace

The elementary OS Installer treats every installation as an OEM installation; step through it to install the OS, then shut down the device and it is ready to be shipped to a customer. Or, to create your own custom image: install the OS, configure any necessary packages or settings using a temporary administrator account, delete the account, and then create an image of the disk. In both cases, Initial Setup will create an end user account upon the customer's first boot.

Instalátor

Úvodní nastavení

Nastavení systému

Nastavení systému poskytuje výrobcům dodávajícím elementary OS několik výhod. Od jeho modulární architektury po snadné opatření logy výrobce – Nastavení systému bylo navrženo s ohledem na OEM dodavatele.

Zásuvky

Nastavení systému (kódový název Switchboard) používá koncept tzv. „zásuvek“ a jimi poskytuje modulární nastavení pro různé aspekty hardware a software. Například, Nastavení myši a touchpadu jsou poskytována zásuvkou.

Přepojovač

OEMs can develop and ship custom plugs if special or unique hardware in the machine requires configuration in addition to what is available by default in elementary OS; for example, special sensors or input methods not present in most hardware. If relevant to a broader set of users, contributing it upstream to the existing plugs is highly encouraged.

Dokumentace

Informace o OEM výrobci v dialogu o systému

Zásuvka O systému zobrazuje uživateli informace o systému a poskytuje několik akcí platných pro celý systém, jako například vrácení se k výchozímu nastavení, hlášení chyb a získání pomoci. Krom informací o software (jako je verze systému), také poskytuje prostor pro informace o hardware. Ve výchozím stavu je toto vyplněno obecným obrázkem a názvem počítače. Dodavatelé zde nicméně mohou poskytnout své vlastní logo a údaje.

O systému v Přepojovači

Poskytnutím souboru oem.conf, dodavatelé mohou vyplnit název výrobce, název produktu, označení modelu a odkaz na své stránky. Je také možné přidat obrázek, který nahradí obecnou ikonu pro hardware.

Zjistit více

Repozitáře třetích stran

It is highly discouraged to ship elementary OS with software repositories other than the defaults in elementary OS plus a single repository provided and controlled by the OEM. Third-party repos effectively give root access and the ability to overwrite any system packages to potentially untrusted third parties. Even if the party is trustworthy, an OEM’s customer’s security and privacy are now at stake if third parties are compromised, or they reuse their password on multiple services, etc.

Further, if a third-party repository ever becomes unmaintained or unpublished, it may prevent regular OS updates. This could hold back potentially serious security and stability fixes from reaching the OEM’s customers.

Novinky a oznámení

We publish frequent updates on development, major announcements, tips for developers, featured apps, and more on our blog.

Navštivte náš blog

Materiály ohledně značky

Zobrazit loga elementary, pokyny ohledně využití značky, barevná paleta a komunitní loga. Plus stažení oficiálních log ve vysokém rozlišení a vektorové podobě.

Zobrazit prostředky pro značku

Kontaktovat

Talk directly with the team by sending an email to [email protected]. Whether you’re an existing partner or want to explore offering elementary OS, we look forward to chatting.

Poslat e-mail