Info for utstyrsfabrikanter

Gi kundene dine den beste opplevelsen med elementary OS.

Partnere og salgsledd

Vi tilbyr to måter å bli opplistet som utstyrsfabrikant av elementary OS i butikken vår med forskjellige krav og fordeler.

Partner

Godkjenning per modell, med hver av dem vist i butikken vår.

Krav:

  • Offisiell medvirkning fra elementary, Inc.
  • Godtgjørelse for bruk fremforhandlet per enhet
  • Strenge programvareretningslinjer
  • Imøtekommelse av varemerkekrav

Salgsledd

En lenke til din nettside eller landingsside på butikken vår.

Krav:

Ressurser

Installasjon

Installasjonen for elementary OS antar at hver installasjon kan være ment for utstyrsfabrikanter allerede. Gå gjennom den for å installere systemet, og slå deretter av enheten slik at den er klar til å sendes til kunden. For å opprette en egendefinert avtrykksinstallasjon installerer du OS-et, setter opp systemet med en administratorkonto, sletter den kontoen, og oppretter så et avtrykk av disken. I begge fall vil opprinnelig oppsett kjøre ved kundens første oppstart og vedkommende kan lage sin brukerkonto.

Installasjon

Førstegangsoppsett

Systeminnstillinger

Systeminnstillinger tilbyr flere fordeler for utstyrsfabrikanter som leverer elementary OS. Tilpassbar arkitektur og enkel merkeendring. Systeminnstillinger ble designet med tanke på utstyrsfabrikanter.

Plugger

Systeminnstillinger (kodenavn Switchboard) bruker et «Plugg»-konsept for å tilby tilpassbare innstillinger for forskjellige hensyn til maskin- og programvare. For eksempel erMus og pekeflateinnstillinger angitt av en plugg.

Switchboard

Utstyrsfabrikanter kan utvikle og bruke egendefinerte plugger hvis det er spesiell eller unik maskinvare i maskinen som krever oppsett i tillegg til det som er tilgjengelig som forvalg i elementary OS. Dette kan være spesielle sensorer eller inndatametoder som ikke finnes på vanlig maskinvare. Hvis det viser seg at oppsettet er nyttig for de fleste brukerne kan det sendes som bidra gil eksisterende plugger oppstrøms, noe som sterkt anbefales.

Dokumentasjon

Utstyrsfabrikantinfo i «Om»

Om-pluggen viser systeminfo til brukeren og tilbyr flere handlinger for hele systemet, som gjenoppretting av innstillinger, innrapportering av feil, og tilbud om hjelp. I tillegg til programvareinfo (som OS-versjon), har den også plass til maskinvareinfo. Som forvalg er dette utfylt med et generisk bilde og systemets vertsnavn. Utstyrsfabrikanter kan legge til egendefinert data i denne delen.

Switchboard-«Om»

Ved å angi en oem.com-fil, kan utstyrsfabrikanter fylle inn eget navn, produktnavn, modellnummer, og fabrikantnettadresse. Et bilde kan også erstatte det generiske maskinvareikonet.

Lær mer

Tredjepartspakkebrønner

Det frarådes sterkt å tilby elementary OS med pakkebrønner andre enn dem som følger med som forvalg, og én pakkebrønn kontrollert av utstyrsfabrikanten. Tredjepartspakkebrønner gir effektivt sett rot-tilgang og tilgang til å overskrive systempakker til potensielt ubetrodde tredjeparter. Selv om tredjeparten er tillitsverdig, er utstyrsfabrikantens sikkerhet og personvern nå kommet en tredjepart i hende der deres sikkerhet kan være dårlig, ved gjenbruk av passord, osv.

Hvis et tredjepartsbibliotek blir borte, ustabilt eller ikke vedlikeholdes, kan det forhindre normale oppgraderinger av systemet. Dette kan forhindre at stabilitet- og sikkerhetsfikser når utstyrsfabrikantens kunder.

Nyheter og kunngjøringer

Nyheter om utviklingen, store kunngjøringer, tips for utviklere, framhevede programmer og annet innhold er å finne på bloggen vår.

Besøk bloggen vår

Merkevare-ressurser

Vis elementary-logoer, merkevare-retningslinjer, fargepalett og gemenskapslogo. Nedlasting av offisiell høyoppløselig og vektorielle elementary-logomerker.

Vis merkevare-ressurser

Ta kontakt

Snakk direkẗe med laget ved å sende e-post til [email protected]. Om du er en eksisterende partner eller ønsker å tilby elementary OS ser vi frem til å snakke med deg.

Send en e-post