Thương hiệu

Thương hiệu elementary là duy nhất: nó thuộc về elementary LLC., công ty hướng dẫn, hỗ trợ cho quá trình phát triển các sản phẩm elementary. Tuy nhiên chúng tôi có một cộng đồng lỡn và không muốn gây khó khăn về các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật. Vì vậy chúng tôi đã phát hành một số hướng dẫn để giúp cho các bạn hiểu rõ nên sử dụng thương hiệu elementary khi nào và như thế nào.

Tên

Cụm từ "elementary" ám chỉ và là nhãn hiệu thương mại của elementary LLC. elementary luôn luôn được viết thường, thậm chí khi đứng đầu một câu như thế này. Nó cũng được sử dụng cùng với tên sản phẩm (ví dụ: "elementary OS") để chỉ một sản phẩm của elementary.

Dấu hiệu nhận dạng thương hiệu

elementary sở hữu hai dấu hiệu nhận diện: "elementary" logo và biểu tượng "e" dạng logo. Cả hai được xem là nhãn hiệu thương mại và tượng trưng cho công ty elementary và sản phẩm của công ty.

Cả hai nên được sử dụng theo những quy tắc sau:

Kiểu logo

Kiểu logo của elementary

Logo được sử dụng khi có khoảng cách cho phép nhắc tới công ty elementary. Nó có thể được sử dụng trước tên sản phẩm để ám chỉ một sản phẩm cụ thể của elementary.

Logo phải luôn luôn được sử dụng theo những hướng dẫn sau:

Biểu tượng logo

Biểu tượng logo của elementary

Dấu logo "e" được sử dụng để ám chỉ công ty elementary trong khi khoảng trắng là ràng buộc hoặc tỉ lệ hình vuông là bắt buộc.

Màu

elementary sử dụng các kết hợp màu với tên của chúng tôi và biểu tượng nhãn hiệu để tạo nên nhãn hiệu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng bảng màu sau.

Dâu xanh
3892e0
Dâu tây
da4d45
Cam
f37329
Chuối
fbd25d
Vàng chanh
93d844
Nho
8a4ebf
Trắng
ffffff
Đen
333333

Phông chữ

Đối với web và trang in, chúng tôi sử dụng font chữ Raleway cho phần tiêu đề và Open Sans cho phần nội dung. Đối với các đoạn code, chúng tôi sử dụng font Roboto Mono.

Third Parties & Community

Chúng tôi khuyến khích các lập trình viên bên thứ ba tạo ra các sản phẩm cho hệ điều hành elementary để làm theo một số thành phần của nhãn hiệu elementary để đạt được sự nhất quán:

  • Màu
  • Phông chữ
  • Giọng/âm

Tuy nhiên, để hạn chế sự mơ hồ cho người dùng, chúng tôi giới hạn việc sử dụng tên elementary và biểu tượng thương hiệu như sau:

  • Bạn được khuyến khích nói rằng ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn được thiết kế cho hệ điều hành elementary. nhưng bui lòng không sử dụng tên elementary hoặc biểu tượng elementary như là một phần của tên công ty, ứng dung, sản phẩm, dịch vụ, hoặc trong bất kỳ logo nào bạn tạo ra.
  • Chỉ sử dụng tên elementary hoặc biểu tượng để ám chỉ elementary LLC. hoặc sản phẩm của công ty (ví dụ: elementary OS).

Community

Community products (sites, fan clubs, etc.) are encouraged to use the elementary Community logo:

elementary Community Logo with color elementary Community Logo in black

This helps establish the product as part of the overall elementary community while reducing confusion that can arise from using the main logomark.

Hardware Distributors

We want to ensure that as long as our software carries the elementary branding, the experience will be consistent whether it was downloaded from our website or pre-installed on a hardware product.

The software components of elementary OS may be modified and redistributed according to the terms of the software’s licensing. However, our brand marks may only be redistributed under one or more of the following conditions:

  1. The software remains unchanged, including pre-installed applications, stylesheets and iconography, configuration files, etc., or
  2. The modifications are approved in writing by elementary.

We understand that including drivers, hardware enablement, and distributor branding is important for distributors, so these modifications will almost always be approved by elementary. If in doubt, please email [email protected] for clarification or direction.

If you’re unable or unwilling to follow these trademark redistribution terms, removing elementary’s trademarks from the OS should be simple and straightforward:

  1. Modify the DISTRIB_DESCRIPTION line in the file /etc/lsb-release to exclude our trademarks.
  2. Replace the iconography such that the icon distributor-logo present in /usr/share/icons/elementary/places/ in each of the provided sizes does not appear in the OS.
  3. Remove the packages plymouth-theme-elementary and plymouth-theme-elementary-text.

Hàng hoá

Chúng tôi thường không cho phép việc sử dụng thương hiệu(bao gồm tên và biểu tượng nhãn hiệu) trên các sản phẩm của bên thứ ba.

Assets & More Info

Tải về từ GitHub

Để có thêm thông tin về việc sử dụng tên elementary, nhãn hiệu và, nhãn hiệu thương mại, vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected].