Continue

Nhận hỗ trợ cho

AppCenter AppCenter Lịch Lịch Máy ảnh Máy ảnh Quản lý file Quản lý file Thư điện tử Thư điện tử Epiphany Epiphany Nhạc Nhạc Ảnh Ảnh Công cụ chỉnh sửa text Scratch Cài đặt Cài đặt Videos Videos

Cài đặt

Nhận sự trợ giúp cài đặt hệ điều hành elementary với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

Tìm hiểu về những điều Cơ bản

Xem qua desktop, đa nhiệm, phím tắt và nhiều hơn nữa.

Stack Exchange

Xem qua những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được.