Get Support

We rely on our community-powered Stack Exchange for support. Search for common questions, ask your own, or help out by answering some. Pick an app below to jump to questions about it specifically.

Centro de aplicacións Centro de aplicacións Calendario Calendario Cámara Cámara Ficheiros Ficheiros Correo Correo Epiphany Epiphany Música Música Fotos Fotos Code Code Axustes do Sistema Axustes do Sistema Vídeos Vídeos

Guides

Instalación

Obter axuda para instalar elementary OS seguindo a nosa guía de paso a paso.

Aprender o básico

Guía a través do escritorio, multitarefa, atallos de teclado e máis.