Sprievodca základmi

Zistite niečo o pracovnom prostredí elementary OS a naučte sa pohybovať medzi oknami, pracovnými plochami a ďalšie.

Pracovná plocha

Pracovné prostredie elementary OS sa skladá z dvoch prvkov: z Panelu a Doku. Tapetu plochy si môžete prispôsobiť sekundárnym kliknutím na ploche – pravým tlačidlom myši alebo klepnutím dvomi prstami na touchpade. Vzhľad a správanie prostredia môžete zmeniť tu: Nastavenia systémuPracovná plocha.

Panel

Navrchu pracovnej plochy nájdete Panel. Na ľavej strane je Menu s aplikáciami, v strede dátum a čas a vpravo majú svoje miesto systémové indikátory.

  1. Menu s aplikáciami
  2. Dátum a čas
  3. Systémové indikátory
Panel

Menu s aplikáciami

Pokiaľ chcete otvoriť alebo vyhľadať nainštalované aplikácie, kliknite na Paneli na položku Aplikácie. Medzi stránkami s aplikáciami sa môžete prepínať kolieskom myši, posunutím dvomi prstami do strany na touchpade alebo klikaním na bodky v spodnej časti. Môžete tiež použiť prepínač zobrazenia navrchu pre zmenu zobrazenia na mriežku alebo zoznam s kategóriami.

Menu s aplikáciami

Ak začnete v Menu s aplikáciami písať, môžete vyhľadať aplikácie podľa ich názvu alebo kľúčového slova. Vyhľadávanie tiež zobrazí dostupné akcie aplikácií a Nastavenia systému. Napríklad, vyhľadávaním môžete:

Pre otvorenie Menu s aplikáciami s klávesnicou, stlačte Medzerník.

Dátum a čas

Indikátor Dátumu a času v strede Panelu zobrazuje aktuálny dátum a čas. Kliknutím (či klepnutím) kdekoľvek na dátum alebo čas sa zobrazí kalendár a nasledujúce udalosti. Dvojitým kliknutím na deň alebo výberom udalosti sa zodpovedajúca položka otvorí v aplikácii Kalendár.

Systémové indikátory

Systémové indikátory vpravo na Paneli zobrazujú stav zariadenia, t. j. sieťové pripojenia, batéria, zvukový vstup a výstup, oznámenia, atď. Výberom indikátora sa zobrazí viac informácií a súvisiace akcie.

Presunutím kurzora na indikátor sa zobrazia stručné informácie a skratka dostupná stlačením stredného tlačidla myši (či klepnutím tromi prstami na touchpade). Napríklad:

Dok

Na spodnej časti plochy sa nachádza Dok poskytujúci rýchly prístup k vašim obľúbeným a práve spusteným aplikáciám.

Dok

Ak chcete pridať aplikáciu na Dok, pretiahnite ju z Menu aplikácií alebo kliknite sekundárnym tlačidlom myši na ikonku spustenej aplikácie a zvoľte možnosť Nechať v doku. Pokiaľ chcete aplikáciu naopak odobrať, pretiahnite aplikáciu preč z Doku do prázdneho priestoru alebo kliknite na aplikáciu sekundárnym tlačidlom myši a zrušte označenie položky Nechať v doku. Poradie aplikácií na Doku je možné zmeniť ich presunutím (kliknutím na aplikáciu a následným ťahaním).

V predvolenom stave sa Dok automaticky skryje do dolného okraja obrazovky, keď je prekrytý oknom alebo keď je okno maximalizované. Stačí však presunúť kurzor myši do stredu dolného okraja obrazovky a Dok sa objaví.

Veľkosť a správanie doku si môžete prispôsobiť v Nastavenia systémuPracovná plochaDok a panel.

Okná aplikácií

Keď otvoríte aplikáciu, jej okno sa zobrazí na ploche. Aj keď sa konkrétny vzhľad rôznych aplikácií môže líšiť, okná aplikácií je všeobecne možné zatvárať, presúvať, meniť ich veľkosť a maximalizovať ich.

Horná lišta okna aplikácie

Väčšina aplikácií má vo vrchnej časti lištu s tlačidlami na ovládanie okna a spúšťanie akcií v aplikácii.

Okno presuniete stlačením a ťahaním kdekoľvek na hornej lište alebo stlačením AltF7 a posunutím kurzora.

Horná lišta aplikácie

Kliknutím sekundárnym tlačidlom myši na hornej lište získate rýchly prístup k akciám okna a pracovných plôch.

Tlačidlá okna

Tlačidlá okna aplikácie sa nachádzajú v horných okrajoch okna: zatvorenie v ľavom a maximalizácia (ak je podporovaná aplikáciou) v pravom. Zatvorením okna sa aplikácia ukončí; je možné ju znova otvoriť z Menu aplikácií alebo z Doku. Maximalizácia okna zväčší okno tak, aby pokrylo väčšinu obrazovky, pričom zostane zachovaný prístup k Panelu a Doku.

Môžete tiež potiahnuť okno k hornému okraju obrazovky alebo dvojitým kliknutím na hornú lištu maximalizovať aplikáciu. Toto je možné aj v opačnom poradí – potiahnutím nahor alebo dvojitým kliknutím zrušíte maximalizáciu aplikácie.

Zmena veľkosti

Veľkosť väčšiny okien aplikácií je možné zmeniť podržaním tlačidla myši a posúvaním od ktoréhokoľvek okraju okna. Tiež je možné kliknúť sekundárnym tlačidlom myši na hornú lištu a vybrať Zmeniť veľkosť alebo stlačiť AltF8 a tým vstúpiť do režimu zmeny veľkosti: následne posúvajte kurzor tým smerom, v ktorom chcete zmeniť veľkosť okna.

Zobrazenie úloh

elementary OS používa pre prácu na viacerých úlohách súčasne okná aj pracovné plochy.

Okná

Okná aplikácií sa môžu prekrývať a dajú sa presúvať. Medzi otvorenými oknami je možné sa prepínať viacerými spôsobmi:

Pracovné plochy

V predvolenom stave sa okno aplikácie otvorí na ploche, na ktorej sa práve nachádzate. Napriek tomu môžete používať viacero plôch na organizáciu vašej práce:

Pracovné plochy

Na prepínanie doľava alebo doprava medzi pracovnými plochami stlačte alebo alebo prejdite tromi prstami po touchpade, či dotykovej obrazovke.

Preskočte priamo na konkrétnu pracovnú plochu stlačením 19. Vždy tiež môžete skočiť na novú pracovnú plochu pomocou 0.

Presúvajte okná medzi pracovnými plochami ich preťahovaním v Zobrazení úloh alebo stlačením Alt alebo .

Tieto skratky si môžete prispôsobiť prostredníctvom Nastavenia systémuKlávesnicaSkratkyPracovné plochy.

Niektoré okná sa môžu v režime celej obrazovky otvoriť na novej pracovnej ploche. V takom prípade sa medzi plochami môžete presúvať ako zvyčajne a zrušenie režimu celej obrazovky alebo zatvorenie aplikácie vás vráti na predchádzajúcu plochu.

Zobrazenie úloh

Zobrazenie úloh

Zobrazenie úloh zobrazuje všetky otvorené okná a pracovné plochy, takže sa môžete medzi nimi prepínať. Otvoríte ho zvolením ikonky Zobrazenie úloh v doku, stlačením alebo prejdením tromi prstami smerom nahor na touchpade, či dotykovej obrazovke.

Gestá

elementary OS podporuje viacdotykové gestá na podporovanom hardvéri, ako na touchpadoch a dotykových obrazovkách. V predvolenom stave sa prejdením tromi prstami vľavo alebo vpravo prepnete medzi pracovnými plochami, zatiaľ čo potiahnutím nahor otvoríte Zobrazenie úloh.

Gestá je možné upraviť v Nastavenia systémuMyš a touchpadGestá.

Aktívne rohy

Aktívne rohy sú skratky aktivované umiestnením kurzora do rohu hlavnej obrazovky. Tie sa dajú nastaviť tak, aby aktivovali zobrazenie okien, prehľad pracovných plôch a ďalšie úlohy.

Aktívne rohy si môžete prispôsobiť v Nastavenia systémuPracovná plochaZobrazenie úloh.

Viaceré obrazovky

Panel, Dok a pracovné plochy sa zobrazujú na hlavnej (primárnej) obrazovke. Akékoľvek iné pripojené obrazovky sa správajú ako samostatné plochy. Pokiaľ chcete spravovať a meniť usporiadanie obrazoviek, zamierte do Nastavenia systémuObrazovky. Hlavná obrazovka je označená hviezdičkou () a nastavenia každej obrazovky je možné meniť z jej menu.

Inštalácia aplikácií

elementary OS prichádza s AppCentrom, otvoreným obchodom pre nezávislých vývojárov s platobným modelom „zaplaťte, koľko môžete“. Pre inštaláciu novej aplikácie:

  1. Otvorte AppCentrum
  2. Vyhľadajte vpravo hore alebo si prezrite kategórie
  3. Kliknite na tlačidlo Zadarmo alebo na odporúčanú cenu vedľa aplikácie, ktorú chcete nainštalovať. Pre výber inej ceny kliknite na tlačidlo a vyberte alebo zadajte vami stanovenú cenu.

Inštalácia z iného zdroja

Niektoré aplikácie tretích strán nemusia byť v AppCentre k dispozícii, obzvlášť pokiaľ sú určené pre viac platforiem a nie sú špeciálne navrhnuté pre elementary OS. Je však možné sťahovať aplikácie formátu Flatpak zo zdrojov tretích strán, napríklad z Flathub: stiahnite a otvorte súbor .flatpakref alebo .flatpak, a nástroj Inštalácia z iného zdroja ju nainštaluje za vás. Aktualizácie a iné aplikácie z rovnakého zdroja sa potom môžu zobraziť v AppCentre pod nadpisom Nepreverené aplikácie.

Nezabudnite, že aplikácie z iného zdroja a nepreverené aplikácie neboli skontrolované tímom elementary ohľadom zabezpečenia alebo súkromia.

Aktualizácie

AppCentrum zahŕňa aj aktualizácie pre aplikácie a operačný systém samotný v karte Nainštalované. Nezabúdajte pravidelne inštalovať aktualizácie, aby ste získali najnovšie funkcie, opravy chýb a bezpečnostné vylepšenia. Pre viac informácií o opravách zabezpečenia si prečítajte bezpečnostné upozornenia Ubuntu.

Nastavenia systému

elementary OS prichádza s aplikáciou Nastavenia systému, ktorá vám pomáha so správou nastavení zariadenia a predvolieb používateľov. Nastavenia systému vám umožňujú prispôsobiť si klávesové skratky, rozlíšenie obrazovky, tapetu plochy a ďalšie.

Nastavenia systému

Konkrétne nastavenie je možné nájsť písaním do lišty vyhľadávania v hornej časti okna.

Nastavenia aplikácií

Nezabudnite, že Nastavenia systému sa týkajú iba nastavení pre celý systém a predvolieb používateľov v rámci elementary OS. Pokiaľ aplikácia poskytuje nastavenia alebo predvoľby, budú dostupné vnútri samotnej aplikácie.

Klávesové skratky

Klávesové skratky v elementary OS sú všeobecne zobrazované podľa kontextu v textových nápovedách, keď kurzorom nadídete na kontextové menu, alebo keď kliknete sekundárnym tlačidlom myši.

Pre zobrazenie zoznamu najdôležitejších klávesových skratiek systému stlačte kláves .

Klávesové skratky

Klávesové skratky v pracovnom prostredí si môžete prispôsobiť z menu v okne zoznamu skratiek alebo v Nastavenia systémuKlávesnicaSkratky.