Lær det grunnleggende

Som med ethvert annet operativsystem er det ting du trenger å bekjentgjøre deg. Denne delen handler om hvordan man utfører enkle hverdagsoppgaver, som surfing og lytting til musikk, og annen nyttig informasjon det kan hende du ikke er klar over.

Skrivebordet

elementary OS-skrivebordet er veldig enkelt og raskt å lære. Det består av to elementer: Panelet og dokken. Du kan endre skrivebordets bakgrunnsbilde etter ønske gjennom SysteminnstillingerSkrivebordBakgrunnsbilde.

Panelet

På toppen av skjermen ser du panelet, til venstre har du programmenyen, i midten finnes tid og dato, og til høyre har du indikatorene.

Panelet

Programmeny

På venstre side av panelet er programmenyen. Å velge Programmer åpner menyen med alle dine installerte programmer. Du kan vise flere sider med programmer ved å bruke sideinndelerne på bunnen, eller ved rulling. Du kan også bruke visningsbytteren på toppen for å bytte mellom rutenett og kategorivisning.

Programmeny

Du kan søke etter programmer ved navn eller nøkkelord og utføre handlinger tilknyttet dem. Du kan også søke etter systeminnstillingsvinduer. Noen av handlingen du kan finne i søket er:

For å åpne programmenyen med tastaturet, trykk + mellomrom.

Indikatorer

På høyre side av panelet finnes ikoner kalt indikatorer. Disse tilkjennegir nåværende status for din økt. F.eks. nettverkstilkoblinger, batteriladning, lyd-inngang og -utgang, merknader, osv. Å velge en indikator viser mer informasjon og tilknyttede handlinger.

Midtklikk eller trippeltrykk med fingeren på en indikator vil presentere deg med følgende hurtighandlinger:

Dokken

På bunnen av skjermen har du Dokken. Den inneholder dine favorittprogrammer sågar også ethvert program du måtte ha åpent.

Dokken

Innholdet i dokken kan enkelt endres. For å legge et program til der, dra og slipp det fra programmenyen, eller høyreklikk et programs ikon og velg Behold i dokken. For å fjerne et program fra dokken, dra det vekk, og slipp det på et tomt sted på skrivebordet, eller høyreklikk på ikonet og velg bort Behold i dokken. For å stokke om programmer i dokken, kan du dra og slippe dem.

Som forvalg, skjules Dokken på bunnen av skjermen når et program er maksimert. Flytt pekeren ned i midten av skjermen for å vise Dokken.

Du kan tilpasse Dokkens oppførsel gjennom SysteminnstillingerSkrivebordDokk.

Programvinduer

Programmer finnes i deres egne vinduer som kan lukkes, maksimeres eller flyttes rundt.

Når du åpner et program, vil dets vindu fremtre på skrivebordet. Hvert program har typisk tre områder: Vindusknappene, et verktøyslinje, og innholdet av programmet.

Topplinje

Mange programmer har en topplinje i toppen av programmet. Dette området inneholder funksjoner eller navigasjons-elementer for programmet, samt vindusknapper.

Du kan flytte vinduet tilhørende et program rundt på skrivebordet ved å dra hvor som helst på topplinjen, inkludert knappene.

Topplinje

Vindusknapper

Et programs er å finne i topphjørnene av programmets vindu. Knappen for å lukke er til venstre og knappen for å maksimere er til høyre. Ved å trykke på lukke-knappen vil vinduet tilhørende programmet lukkes. Ved å trykke på maksimeringsknappen, vil vinduet blåses opp til fullskjerm eller tas tilbake til opprinnelig størrelse.

Fleroppgaveløsning

elementary OS støtter to typer fleroppgaveløsning: Vinduer og arbeidsområder.

Vinduer

Programmer åpnes i programvinduer. De kan overlappe på skrivebordet ditt og flyttes rundt. Du kan veksle mellom vinduer på flere måter:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerKeyboardShortcutsVinduer.

Aktive hjørner

Du kan også sette opp "aktive hjørner" (snarveier aktivert ved å plassere pekeren din i hjørnet av skjermen) for å aktivere fleroppgaveløsningsfunksjoner som vindusoversikt, arbeidsområdeoversikt, med mer.

Du kan tilpasse aktive hjørner gjennom SysteminnstillingerSkrivebordAktive hjørner.

Arbeidsområder

Som forvalg, vil alle programvinduer åpnes på ett arbeidsområde. Dog, kan du bruke flere arbeidsområder for å organisere arbeidsflyten din:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerTastaturShortcutsArbeidsområder.

Merk: viser til "super"-tasten. Den blir også omtalt som "Windows"-tasten på de fleste PC-er, eller "Command"-tasten på Mac-er.

Flere skjermer

Panelet, dokken og arbeidsområdene vises bare på hovedskjermen. Alle andre tilkoblede skjermer opptrer som enkeltstående arbeidsområder. For å behandle og endre rekkefølgen på skjermen, gå til SysteminnstillingerSkjermer. Hovedskjermen din er markert med en helfarget stjerne () og hver skjerms innstillinger kan endres fra sitt tannhjul () meny.

Installering av programmer

elementary OS kommer med AppSenter, et program for å lagre frie programmer. Å installere et program fra AppSenter er lett:

  1. Åpne AppSenter-programmet.
  2. Søk øverst til høyre, eller utforsk.
  3. Klikk Installer ved siden av programmet du ønsker å installere.

Du kan bli spurt om ditt passord før du installerer et program.

Merk: Det kan hende at noen programmer ikke er tilgjengelige fra AppSenter. Selv om vi ikke anbefaler å laste ned programvare fra hvor som helst, bør programmer som er kompatible med Ubuntu 18.04 LTS fungere på elementary OS Juno.

Oppdatering

elementary OS inkluderer oppdateringer som del av AppSenter. Merk deg fanen "Oppdateringer" på toppen av vinduet. Det anbefales at du ser etter oppdateringer minst én gang i uka for å forsikre deg om at din maskin har de siste funksjonene og beskyttelsen.

For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Systeminnstillinger

elementary OS kommer med et hendig verktøy kalt "Systeminnstillinger" som kontrollerer alle dine innstillinger på tvers av systemet ("globalt"). Systeminnstillinger gir deg muligheten til å justere ting som tastatursnarveier, skjermoppløsning, din skrivebordsbakgrunn, med mer.

Du kan raskt finne innstillinger du leter etter ved å skrive nøkkelord i søkefeltet på toppen av vinduet. Innholdet i Systeminnstillingsvinduet vil filtrere ned søket for å samsvare.

Programinnstillinger

Husk at Systeminnstillinger bare har å gjøre med innstillinger for hele elementary OS. Selv om noen programmer har sine egen innstillinger, vil du ikke finne dem her. De er å finne i sine respektive programmer.