Lær det grunnleggende

Som med ethvert annet operativsystem er det ting du trenger å bekjentgjøre deg. Denne delen handler om hvordan man utfører enkle hverdagsoppgaver, som surfing og lytting til musikk, og annen nyttig informasjon det kan hende du ikke er klar over.

Skrivebordet

elementary OS-skrivebordet er veldig enkelt og raskt å lære. Det består av to elementer: Panelet og dokken. Du kan endre skrivebordets bakgrunnsbilde etter ønske gjennom SysteminnstillingerSkrivebordBakgrunnsbilde.

Panelet

At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the Indicators.

Panelet

Programmeny

På venstre side av panelet er programmenyen. Å velge Programmer åpner menyen med alle dine installerte programmer. Du kan vise flere sider med programmer ved å bruke sideinndelerne på bunnen, eller ved rulling. Du kan også bruke visningsbytteren på toppen for å bytte mellom rutenett og kategorivisning.

Programmeny

Du kan søke etter programmer ved navn eller nøkkelord og utføre handlinger tilknyttet dem. Du kan også søke etter systeminnstillingsvinduer. Noen av handlingen du kan finne i søket er:

To open the Applications Menu with the keyboard, press + Space.

Indikatorer

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session and device, i.e. network connections, battery, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions.

Midtklikk eller trippeltrykk med fingeren på en indikator vil presentere deg med følgende hurtighandlinger:

Dokken

At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open.

Dokken

Innholdet i dokken kan enkelt endres. For å legge et program til der, dra og slipp det fra programmenyen, eller høyreklikk et programs ikon og velg Behold i dokken. For å fjerne et program fra dokken, dra det vekk, og slipp det på et tomt sted på skrivebordet, eller høyreklikk på ikonet og velg bort Behold i dokken. For å stokke om programmer i dokken, kan du dra og slippe dem.

By default, the dock hides off the bottom of the desktop when an app is maximized. Simply move your mouse to the bottom center of the desktop to reveal the dock.

Du kan tilpasse Dokkens oppførsel gjennom SysteminnstillingerSkrivebordDokk.

Programvinduer

Programmer finnes i deres egne vinduer som kan lukkes, maksimeres eller flyttes rundt.

Når du åpner et program, vil dets vindu fremtre på skrivebordet. Hvert program har typisk tre områder: Vindusknappene, et verktøyslinje, og innholdet av programmet.

Header Bar

Many apps have a Header Bar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.

You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the Header Bar, including on buttons.

Header Bar

Vindusknapper

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full desktop or not. You can also drag a window to the top of the desktop or double-click its header bar to maximize, and drag from the top or double-click the header bar to unmaximize.

Fleroppgaveløsning

elementary OS støtter to typer fleroppgaveløsning: Vinduer og arbeidsområder.

Vinduer

Programmer åpnes i programvinduer. De kan overlappe på skrivebordet ditt og flyttes rundt. Du kan veksle mellom vinduer på flere måter:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerKeyboardShortcutsVinduer.

Aktive hjørner

You can also configure "hot corners" (shortcuts activated by placing your cursor in the corner of the display) to activate multitasking functions like the window overview, workspace overview, and more.

Du kan tilpasse aktive hjørner gjennom SysteminnstillingerSkrivebordAktive hjørner.

Arbeidsområder

Som forvalg, vil alle programvinduer åpnes på ett arbeidsområde. Dog, kan du bruke flere arbeidsområder for å organisere arbeidsflyten din:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerTastaturShortcutsArbeidsområder.

Some windows may also fullscreen onto a new workspace. You can move between workspaces as usual, and closing or un-fullscreening the app will return you to the previous workspace.

Merk: viser til "super"-tasten. Den blir også omtalt som "Windows"-tasten på de fleste PC-er, eller "Command"-tasten på Mac-er.

Flere skjermer

Panelet, dokken og arbeidsområdene vises bare på hovedskjermen. Alle andre tilkoblede skjermer opptrer som enkeltstående arbeidsområder. For å behandle og endre rekkefølgen på skjermen, gå til SysteminnstillingerSkjermer. Hovedskjermen din er markert med en helfarget stjerne () og hver skjerms innstillinger kan endres fra sitt tannhjul () meny.

Installering av programmer

elementary OS comes with AppCenter, an app store for open source pay-what-you want apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Åpne AppSenter-programmet.
  2. Search in the top-right, or browse by category.
  3. Select Free or the suggested price next to the app you want to install. To choose a different price, select the button and select or enter your own price.

Du kan bli spurt om ditt passord før du installerer et program.

Note: Some software may not be available from AppCenter. As of elementary OS 5.1 Hera, you can also sideload Flatpak apps from third-party .flatpakref files.

Oppdatering

AppCenter includes updates for apps and the operating system itself under the Installed tab. Remember to install updates frequently to get the latest features, fixes, and security improvements. For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Systeminnstillinger

elementary OS comes with the "System Settings" app that helps you manage settings and preferences for your device. System Settings gives you the ability to adjust things like keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.

Systeminnstillinger

Du kan raskt finne innstillinger du leter etter ved å skrive nøkkelord i søkefeltet på toppen av vinduet. Innholdet i Systeminnstillingsvinduet vil filtrere ned søket for å samsvare.

Programinnstillinger

Husk at Systeminnstillinger bare har å gjøre med innstillinger for hele elementary OS. Selv om noen programmer har sine egen innstillinger, vil du ikke finne dem her. De er å finne i sine respektive programmer.