Lær det grunnleggende

Som med ethvert annet operativsystem er det ting du trenger å bekjentgjøre deg. Denne delen handler om hvordan man utfører enkle hverdagsoppgaver, som surfing og lytting til musikk, og annen nyttig informasjon det kan hende du ikke er klar over.

Skrivebordet

elementary OS-skrivebordet er veldig enkelt og raskt å lære. Det består av to elementer: Panelet og dokken. Du kan endre skrivebordets bakgrunnsbilde etter ønske gjennom SysteminnstillingerSkrivebordBakgrunnsbilde.

Panelet

At the top of the screen you can see the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the time and date, and on the right are the Indicators.

Panelet

Applications Menu

On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting Applications opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view.

Applications Menu

You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include:

To open the Applications Menu with the keyboard, press + space.

Indikatorer

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session, i.e. your network connections, battery power, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions.

A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:

Dokken

På bunnen av skjermen har du Dokken. Den inneholder dine favorittprogrammer sågar også ethvert program du måtte ha åpent.

Dokken

The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose Keep in Dock. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck Keep in Dock. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them.

Som forvalg, skjules Dokken på bunnen av skjermen når et program er maksimert. Flytt pekeren ned i midten av skjermen for å vise Dokken.

Du kan tilpasse Dokkens oppførsel gjennom SysteminnstillingerSkrivebordDokk.

Programvinduer

Programmer finnes i deres egne vinduer som kan lukkes, maksimeres eller flyttes rundt.

Når du åpner et program, vil dets vindu fremtre på skrivebordet. Hvert program har typisk tre områder: Vindusknappene, et verktøyslinje, og innholdet av programmet.

Topplinje

Mange programmer har en topplinje i toppen av programmet. Dette området inneholder funksjoner eller navigasjons-elementer for programmet, samt vindusknapper.

Du kan flytte vinduet tilhørende et program rundt på skrivebordet ved å dra hvor som helst på topplinjen, inkludert knappene.

Topplinje

Vindusknapper

Et programs er å finne i topphjørnene av programmets vindu. Knappen for å lukke er til venstre og knappen for å maksimere er til høyre. Ved å trykke på lukke-knappen vil vinduet tilhørende programmet lukkes. Ved å trykke på maksimeringsknappen, vil vinduet blåses opp til fullskjerm eller tas tilbake til opprinnelig størrelse.

Fleroppgaveløsning

elementary OS støtter to typer fleroppgaveløsning: Vinduer og arbeidsområder.

Vinduer

Programmer åpnes i programvinduer. De kan overlappe på skrivebordet ditt og flyttes rundt. Du kan veksle mellom vinduer på flere måter:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerKeyboardShortcutsVinduer.

Aktive hjørner

Du kan også sette opp "aktive hjørner" (snarveier aktivert ved å plassere pekeren din i hjørnet av skjermen) for å aktivere fleroppgaveløsningsfunksjoner som vindusoversikt, arbeidsområdeoversikt, med mer.

Du kan tilpasse aktive hjørner gjennom SysteminnstillingerSkrivebordAktive hjørner.

Arbeidsområder

Som forvalg, vil alle programvinduer åpnes på ett arbeidsområde. Dog, kan du bruke flere arbeidsområder for å organisere arbeidsflyten din:

Du kan tilpasse disse snarveiene gjennom SysteminnstillingerTastaturShortcutsArbeidsområder.

Merk: viser til "super"-tasten. Den blir også omtalt som "Windows"-tasten på de fleste PC-er, eller "Command"-tasten på Mac-er.

Flere skjermer

Panelet, dokken og arbeidsområdene vises bare på hovedskjermen. Alle andre tilkoblede skjermer opptrer som enkeltstående arbeidsområder. For å behandle og endre rekkefølgen på skjermen, gå til SysteminnstillingerSkjermer. Hovedskjermen din er markert med en helfarget stjerne () og hver skjerms innstillinger kan endres fra sitt tannhjul () meny.

Installering av programmer

elementary OS kommer med AppSenter, et program for å lagre frie programmer. Å installere et program fra AppSenter er lett:

  1. Åpne AppSenter-programmet.
  2. Søk øverst til høyre, eller utforsk.
  3. Klikk Installer ved siden av programmet du ønsker å installere.

Du kan bli spurt om ditt passord før du installerer et program.

Merk: Noen programmer er ikke tilgjengelige fra AppCenter. Selv om det ikke anbefales å laste ned programvare fra nettet uten videre sikring, bør programmer som er kompatible med Ubuntu 16.04 LTS virke på elementary OS Loki.

Oppdatering

elementary OS inkluderer oppdateringer som del av AppSenter. Merk deg fanen "Oppdateringer" på toppen av vinduet. Det anbefales at du ser etter oppdateringer minst én gang i uka for å forsikre deg om at din maskin har de siste funksjonene og beskyttelsen.

For mer informasjon om sikkerhets-programfikser, les sikkerhetsmerknadene fra Ubuntu.

Systeminnstillinger

elementary OS kommer med et hendig verktøy kalt "Systeminnstillinger" som kontrollerer alle dine innstillinger på tvers av systemet ("globalt"). Systeminnstillinger gir deg muligheten til å justere ting som tastatursnarveier, skjermoppløsning, din skrivebordsbakgrunn, med mer.

Du kan raskt finne innstillinger du leter etter ved å skrive nøkkelord i søkefeltet på toppen av vinduet. Innholdet i Systeminnstillingsvinduet vil filtrere ned søket for å samsvare.

Programinnstillinger

Husk at Systeminnstillinger bare har å gjøre med innstillinger for hele elementary OS. Selv om noen programmer har sine egen innstillinger, vil du ikke finne dem her. De er å finne i sine respektive programmer.