Naučení se základům

Zjistěte něco o desktopovém prostředí elementary OS a naučte se jak se pohybovat mezi okny, pracovními plochami a další.

Plocha

Uživatelské rozhraní elementary OS se sestává ze dvou prvků: Panelu a Doku. Pozadí plochy je možné si přizpůsobit kliknutím pravým tlačítkem myši (nebo klepnutím dvěma prsty na touchpad). Vzhled a chování plochy je možné v Nastavení systémuPlocha.

Panel

Nahoře na ploše je panel. Nalevo je nabídka aplikací, uprostřed je datum a čas a napravo jsou systémové indikátory.

  1. Nabídka s aplikacemi
  2. Datum a čas
  3. Systémové indikátory
Panel

Nabídka s aplikacemi

Pokud chcete spustit nebo vyhledat nainstalované aplikace, klikněte na Panelu na položku Aplikace. Mezi stránkami s aplikacemi se přepnete otáčením kolečka myši, přejetím dvěma prsty na touchpadu nebo klikáním na tečky ve spodní části. Je také možné použít přepínač zobrazení nahoře a přepínat mezi zobrazováním aplikací v mřížce nebo seznamu s kategoriemi.

Nabídka s aplikacemi

Psaním v nabídce aplikací je vyhledáte podle jejich názvu nebo klíčových slov. Hledání také zobrazí akce ohledně aplikací a nastavení systému. Například, hledání je možné:

Pro otevření menu aplikací s klávesnicí stiskněte Mezerník.

Datum a čas

Indikátor Datum a čas uprostřed panelu zobrazuje stávající datum a čas. Kliknutím (či klepnutím) kamkoli na datum nebo čas zobrazí kalendář a nadcházející události. Dvojklikem na den či výběrem události se tato otevře v aplikaci Kalendář.

Systémové indikátory

Systémové indikátory vpravo na panelu zobrazují stav zařízení, t.j. síťová připojení, nabití akumulátoru, zvukový vstup a výstup, oznámení atd. Kliknutí na indikátor otevře další informace a související akce.

Najetí ukazatele na indikátor také zobrazí stručné informace a kliknutí prostředním tlačítkem (nebo klepnutí třemi prsty) pak zkratku na indikátor. Například:

Dok

Ve spodní části plochy se nachází dok poskytující rychlý přístup k vašim oblíbeným a právě spuštěným aplikacím.

Dok

Pokud chcete přidat aplikaci na dok, přetáhněte ji z nabídky aplikací (nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu spuštěné aplikace a zvolte Ponechat na doku). Pokud chcete naopak odebrat, přetáhněte ikonu aplikace pryč z doku do prázdného prostoru (nebo klikněte na ikonu aplikace pravým tlačítkem a zrušte zaškrtnutí u Ponechat na doku. Pozici aplikací na doku je možné upravit jejich přetažením.

Ve výchozím stavu, když je okno nějaké aplikace maximalizováno (nebo by ho překrývalo), dok se skrývá do spodního okraje plochy. Stačí ale „zatlačit“ ukazatelem myši uprostřed tohoto okraje a dok se objeví.

Velikost a chování doku je možné si přizpůsobit v Nastavení systémuPlochaDok a panel.

Okna aplikací

Když otevřete aplikaci, její okno se objeví na ploše. Zatímco konkrétní design různých aplikací se může lišit, okna aplikací je obecně možné zavírat, přesouvat, měnit a maximalizovat jejich velikost.

Lišta s titulkem

Většina aplikací má nahoře lištu záhlaví, ve které se nacházejí tlačítka okna a akce či nabídky aplikace.

Okno přesunete jeho přetažením kamkoli za lištu záhlaví nebo stisknutím klávesy AltF7 a pohnutím ukazatele.

HeaderBar

Kliknutím pravým tlačítkem na lištu záhlaví získáte rychlý přístup k akcím ohledně okna a pracovní plochy.

Tlačítka okna

Tlačítka okna aplikace se nacházejí v horních rozích okna aplikace: zavření v levém a maximalizace (pokud je podporováno aplikací) v pravém. Zavření okna aplikaci ukončí – znovu ji otevřít je možné z nabídky aplikací nebo doku. Maximalizace okna změní jeho velikost tak, že zabere většinu plochy, přičemž zůstane zachován přístup k panelu a doku.

Alternativně je možné maximalizovat okno přetažením na horní okraj plochy nebo dvojklikem na jeho lištu záhlaví – a obráceně maximalizaci zrušit přetažením od horního okraje či dvojklikem na lištu záhlaví.

Změna velikosti

Velikost většiny oken aplikací je možné změnit přetažením od okraje okna. Je také možné kliknout pravým tlačítkem na záhlaví okna a zvolit Změnit velikost nebo stisknout klávesy AltF8 a vstoupit tak do režimu změny velikosti. Následně hýbejte ukazatelem myši ve směru, ve kterém chcete změnit velikost okna.

Přepínání mezi úlohami

elementary OS pro práci na více úlohách souběžně používá jak okna, tak pracovní plochy.

Okna

Okna aplikací se mohou překrývat a je možné je přesouvat. Mezi otevřenými okny je možné se přepínat několika způsoby:

Pracovní plochy

Ve výchozím stavu se okno aplikace otevře na ploše, na které se právě nacházíte. Nicméně je možné si práci uspořádat pomocí vícero pracovních ploch:

Pracovní plochy

Pokud se chcete přesunout nalevo či napravo mezi pracovními plochami, stiskněte nebo nebo přejeďte třemi prsty po touchpadu nebo dotykové obrazovce.

Přeskočte přímo na konkrétní pracovní plochu stisknutím 19. Vždy také můžete skočit na novou pracovní plochu stisknutím 0.

Přesouvejte okna mezi pracovními plochami jejich přetahováním ve Víceúlohovém zobrazení nebo stisknutím Alt nebo .

Tyto zkratky je možné si přizpůsobit prostřednictvím Nastavení systémuKlávesniceZkratkyPracovní plochy.

Některé okna mohou také při přepnutí na celou obrazovku přejít na novou pracovní plochu. Můžete je přesouvat mezi pracovními plochami jako obvykle a po zavření / přepnutí zpět z celé obrazovky se vrátíte na předchozí pracovní plochu.

Víceúlohové zobrazení

Víceúlohové zobrazení

Víceúlohové zobrazení zobrazuje veškerá otevřená okna a plochy, takže je možné se mezi nimi přepínat. Otevřete ho tak, že vyberete ikonu Víceúlohové zobrazení na doku, stisknete , nebo přejedete třemi prsty po touchpadu nebo dotykové obrazovce.

Gesta

elementary OS podporuje vícedotyková gesta na podporovaném hardware, jako touchpadech a dotykových obrazovkách. Ve výchozím stavu přejetím třemi prsty vlevo či vpravo přepíná pracovní plochy, zatímco to stejné vzhůru vstoupí do víceúlohového zobrazení.

Gesta je možné upravit v Nastavení systémuMyš a touchpadGesta.

Aktivní rohy

Aktivní rohy jsou zkratky aktivované umístěním ukazatele do rohu hlavní obrazovky. Ty je možné nastavit tak, aby aktivovaly akce týkající se více úloh souběžně jako přehledu oken, přehledu pracovních ploch a další.

Aktivní rohy je možné přizpůsobit v Nastavení systémuPlochaVíce úloh souběžně.

Vícero obrazovek

Panel, dok a pracovní plochy se objevují na hlavní obrazovce. Jakékoli ostatní připojené obrazovky se chovají jako samostatné plochy. Pokud chcete spravovat a změnit uspořádání obrazovek, zamiřte do Nastavení systémuObrazovky. Hlavní obrazovka je zde označena hvězdičkou () a nastavení každé z obrazovek je možné změnit z její nabídky.

Instalace aplikací

elementary OS přichází s Centrem aplikací – otevřeným obchodem pro nezávislé vývojáře s modelem dobrovolných plateb. Pokud chcete nainstalovat novou aplikaci:

  1. Otevřete Centrum aplikací
  2. Vyhledejte vpravo nahoře, nebo procházejte podle kategorie
  3. Vyberte Zdarma nebo doporučenou částku vedle aplikace, kterou chcete nainstalovat. Pokud chcete zvolit jinou cenu, klikněte na tlačítko a vyberte nebo zadejte vámi stanovenou cenu.

Instalace „bokem“

Některý software třetích stran nemusí být k dispozici v Centru aplikací, zvláště pokud je určený pro vícero softwarových platforem a nikoli speciálně navržený pro elementary OS. Je tedy možné bokem nahrávat aplikace z Flatpak balíčků od třetích stran jako třeba Flathub: stáhněte a otevřete .flatpakref nebo .flatpak soubor a nástroj Sideload vám ho nainstaluje. Aktualizace pro takovou (a jiné) aplikaci se pak v Centru aplikací zobrazí jako ne pod dohledem kurátorů.

Nezapomeňte, že nahrávání bokem a neprověřené aplikace nejsou kontrolovány týmem elementary ohledně zabezpečení a soukromí.

Aktualizace

Aktualizace pro aplikace a operační systém samotný jsou obsažené také v Centru aplikací a nacházejí se na kartě Nainstalované. Častou instalací aktualizací získáte nejnovějších funkce, vylepšení a opravy (hlavně ty zabezpečení). Pro další informace ohledně oprav zabezpečení, si přečtete upozornění ohledně zabezpečení Ubuntu.

Nastavení systému

elementary OS přichází s aplikací Nastavení systému, která pomáhá se správou nastavení zařízení a předvoleb pro uživatele. Nastavení systému umožňují doladit klávesové zkratky, rozlišení obrazovky, pozadí plochy a další.

Nastavení systému

Konkrétní nastavení je možné najít psaním v liště vyhledávání v horní části okna.

Nastavení aplikací

Nezapomeňte, že Nastavení systému se týká pouze nastavení pro celý systém a předvoleb pro uživatele v rámci elementary OS. Pokud aplikace nabízí nastavení nebo předvolby, budou poskytovány v aplikaci jako takové.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky v elementary OS jsou obecně zobrazovány dle kontextu v bublinových nápovědách při najetím ukazatelem myši nebo v kontextových nabídkách při kliknutím pravým tlačítkem myši.

Pokud chcete zobrazit překryvné okno s klávesovými zkratkami prostředí, stiskněte klávesu .

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky v prostředí je možné si přizpůsobit z nabídky v překryvném okně zkratek nebo v Nastavení systémuKlávesniceZkratky.