Susipažinimas su pagrindais

Kiekvienoje operacinėje sistemoje yra kai kurie nepažįstami dalykai. Ši sekcija parodys kaip atlikti paprastas, kasdienes užduotis, kaip pavyzdžiui, naršyti internete ar klausytis muzikos, o taip pat bus aptarta kita naudinga informacija, apie kurią, galbūt, nežinojote.

Darbalaukis

elementary OS darbalaukis yra labai paprastas ir lengvai perprantamas. Jį sudaro du elementai: viršutinis skydelis ir apatinis skydelis. Jūs galite tinkinti darbalaukio foną per Sistemos nustatymaiDarbalaukisDarbalaukio fonas.

Viršutinis skydelis

At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the Indicators.

Viršutinis skydelis

Programų meniu

Kairėje skydelio pusėje yra Programų meniu. Pasirinkus Programos atsivers meniu su visomis jūsų įdiegtomis programomis. Galite peržiūrėti kelis programų puslapius, naudodamiesi puslapių numeriais apačioje ar slinkdami. Be to, norėdami perjungti tarp tinklelio rodinio ir kategorijų rodinio, galite naudoti viršuje esantį rodinio perjungiklį.

Programų meniu

Galite ieškoti programų pagal pavadinimą ar raktažodį ir galite atlikti su jomis susietus veiksmus. Taip pat galite atlikti Sistemos nustatymų polangių paiešką. Kai kurie iš galimų rasti veiksmų yra:

To open the Applications Menu with the keyboard, press + Space.

Indikatoriai

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session and device, i.e. network connections, battery, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions.

Spustelėjus vidurinįjį pelės mygtuką ar bakstelėjus trimis pirštais ant indikatoriaus, bus pateikti šie spartieji veiksmai:

Apatinis skydelis

At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open.

Apatinis skydelis

Apatinio skydelio turinys yra lengvai tinkinamas. Norėdami į apatinį skydelį pridėti programą, vilkite ją iš Programų meniu arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ant atvertos programos piktogramos ir pasirinkite Laikyti skydelyje. Norėdami pašalinti programą iš apatinio skydelio, vilkite ją iš skydelio į tuščią vietą darbalaukyje arba spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ant piktogramos ir nuimkite žymėjimą nuo Laikyti skydelyje. Norėdami pertvarkyti programas apatiniame skydelyje, tiesiog, vilkite jas į norimą vietą.

By default, the dock hides off the bottom of the desktop when an app is maximized. Simply move your mouse to the bottom center of the desktop to reveal the dock.

Jūs galite tinkinti apatinio skydelio elgsena per Sistemos nustatymaiDarbalaukisApatinis skydelis.

Programų langai

Programos yra atvaizduojamos savo pačių languose, kurie gali būti užveriami, išskleidžiami ar perkeliami.

Kai atveriate programą, jos langas atsiranda darbalaukyje. Įprastai, kiekviena programa turi tris sritis: lango mygtukus, įrankių juostą ir programos turinį.

Header Bar

Many apps have a Header Bar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.

You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the Header Bar, including on buttons.

Header Bar

Langų mygtukai

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full desktop or not. You can also drag a window to the top of the desktop or double-click its header bar to maximize, and drag from the top or double-click the header bar to unmaximize.

Daugiaprogramis apdorojimas

elementary OS palaiko du daugiaprogramio apdorojimo tipus: langus ir darbo sritis.

Langai

Programos yra atveriamos programų languose. Jie jūsų darbalaukyje gali persikloti ir gali būti perkeliami. Jūs galite perjunginėti langus keliais būdais:

Jūs galite tinkinti šiuos susiejimus per Sistemos nustatymaiKlaviatūraSusiejimaiLangai.

Karštieji kampai

You can also configure "hot corners" (shortcuts activated by placing your cursor in the corner of the display) to activate multitasking functions like the window overview, workspace overview, and more.

Galite tinkinti karštuosius kampus per Sistemos nustatymaiDarbalaukisKarštieji kampai.

Darbo sritys

Pagal numatymą, visi programų langai yra atveriami vienoje darbo srityje. Kita vertus, norėdami tvarkyti savo darbo eigą, galite naudoti kelias darbo sritis:

Jūs galite tinkinti šiuos susiejimus per Sistemos nustatymaiKlaviatūraSusiejimaiDarbo sritys.

Some windows may also fullscreen onto a new workspace. You can move between workspaces as usual, and closing or un-fullscreening the app will return you to the previous workspace.

Pastaba: atitinka "super" klavišą. Daugelyje kompiuterių jis taip pat yra žinomas kaip "Windows" klavišas, o Mac sistemose kaip "Command" klavišas.

Keli ekranai

Viršutinis skydelis, apatinis skydelis ir darbo sritys yra atvaizduojamos tik pirminiame ekrane. Bet kurie kiti prijungti ekranai yra traktuojami kaip atskiros darbo sritys. Norėdami valdyti ir pertvarkyti ekranus, pereikite į Sistemos nustatymaiEkranai. Jūsų pirminis ekranas yra pažymėtas užpildyta žvaigždute (), o kiekvieno ekrano nustatymai gali būti pakeisti jo sraigtelio () meniu.

Programų įdiegimas

elementary OS comes with AppCenter, an app store for open source pay-what-you want apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Atverkite Programų centro programą.
  2. Search in the top-right, or browse by category.
  3. Select Free or the suggested price next to the app you want to install. To choose a different price, select the button and select or enter your own price.

Prieš įdiegiant programą, jūsų gali būti paprašyta įvesti savo slaptažodį.

Note: Some software may not be available from AppCenter. As of elementary OS 5.1 Hera, you can also sideload Flatpak apps from third-party .flatpakref files.

Atnaujinimas

AppCenter includes updates for apps and the operating system itself under the Installed tab. Remember to install updates frequently to get the latest features, fixes, and security improvements. For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Sistemos nustatymai

elementary OS comes with the "System Settings" app that helps you manage settings and preferences for your device. System Settings gives you the ability to adjust things like keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.

Sistemos nustatymai

Jūs galite greitai rasti ieškomus nustatymus, įrašydami raktinius žodžius į lango viršuje esančią paieškos juostą. Sistemos nustatymų turinys bus perfiltruotas taip, kad atitiktų jūsų paiešką.

Programų nustatymai

Turėkite omenyje, kad Sistemos nustatymai reguliuoja tik visuotines elementary OS nuostatas. Nors kitos programos gali turėti ir savo asmenines nuostatas, tačiau jų čia nerasite. Vietoj to, ieškokite nuostatų programoje, kurią turite omenyje.