Naucz się podstaw

Jak w każdym systemie operacyjnym, tu też występują elementy, z którymi być może nie jesteś zapoznany. Ten przewodnik pokazuje jak radzić sobie z codziennymi zadaniami, jak przeglądanie internetu, słuchanie muzyki oraz innymi rzeczami, których możesz nie znać.

Pulpit

Pulpit elementary jest naprawdę prosty - łatwo go poznać. Zawiera dwa elementy: panel i dok. Aby zmienić tło pulpitu kliknij Ustawienia systemuPulpitTło pulpitu.

Panel

Na górze ekranu znajduje się Panel. Po jego lewej stronie jest Menu programów, po środku znajduje się data i godzina, a po prawej są umieszczone Wskaźniki.

Panel

Menu programów

Po lewej stronie panelu znajduje się Menu programów. Wybranie Programy powoduje otwarcie menu ze wszystkimi zainstalowanymi programami. Możesz przeglądać wiele stron z listą programów za pomocą pagerów umieszczonych na dole lub przewijając je myszką. Możesz także użyć przełącznika widoku u góry, aby przełączać się między widokiem siatki i widokiem kategorii.

Menu programów

Możesz wyszukiwać programy według ich nazwy lub słowa kluczowego, oraz wykonywać związane z nimi czynności. Możesz także wyszukiwać panele Ustawień systemu. Oto niektóre z działań, które możesz znaleźć w wyszukiwarce:

Aby otworzyć Menu programów korzystając z klawiatury, naciśnij + spację.

Wskaźniki

Po prawej stronie panelu znajdują się ikony zwane wskaźnikami. Informują one o aktualnym stanie sesji, tj. o połączeniach sieciowych, stanie baterii, wejściach i wyjściach dźwięku, powiadomieniach itp. Wybranie wskaźnika powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji i powiązanych z nim działań.

Po kliknięciu środkowym przyciskiem myszki lub po stuknięciu trzema palcami na wskaźniku pojawią się następujące szybkie działania:

Dok

U dołu ekranu znajduje się dok. Zawiera ulubione oraz wszystkie aktualnie otwarte programy.

Dok

Zawartość doku można łatwo dostosować. Aby dodać program do doku, przeciągnij go i upuść z Menu programów lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę otwarcia programu i wybierz Zachowaj w doku. Aby usunąć program z doku, przeciągnij go i upuść w pustym miejscu na pulpicie lub kliknij prawym przyciskiem myszy jego ikonę i usuń zaznaczenie opcji Zachowaj w doku. Aby zmienić kolejność programów na doku, po prostu przeciągnij je i upuść.

Domyślnie dok ukrywa się za otwartym oknem programów w trybie pełnoekranowym. Przesuń mysz w centralną część dołu ekranu a dok wysunie się.

Możesz dostosować zachowanie panelu w: Ustawienia systemuPulpitDok.

Okna programów

Programy pracują w własnych oknach, które mogą być zamykane, maksymalizowane lub dowolnie przesuwane.

Kiedy otworzysz program, jego okno pojawi się na pulpicie. Każde okno programu składa się zazwyczaj z trzech obszarów: przycisków okna, paska narzędzi oraz zawartości programu.

Górny pasek

Wiele programów posiada pasek nagłówka na swojej górze. Ten obszar zawiera typowe dla programu działania lub elementy nawigacyjne, a także przyciski okna.

Okno programu możesz przesuwać dookoła pulpitu przeciągając w dowolnym miejscu na pasku nagłówka, włączając w to przyciski.

Górny pasek

Przyciski okna

Przyciski okna programu znajdują się w górnej części okna programu. Przycisk zamykania znajduje się po lewej stronie, a przycisk maksymalizacji po prawej. Naciśnięcie przycisku zamykania spowoduje zamknięcie okna programu. Naciśnięcie przycisku maksymalizacji przełącza, czy okno programu zajmuje cały ekran, czy też nie.

Wielozadaniowość

elementary OS wspiera dwa rodzaje wielozadaniowości: okna i przestrzenie robocze.

Okna

Programy otwierają się w oknach. Mogą na siebie zachodzić na ekranie oraz być po nim przemieszczane. Możesz przełączać się między oknami na kilka sposobów:

Możesz dostosować skróty w: Ustawienia systemuKlawiaturaSkrótyOkna.

Gorące narożniki

Możesz również skonfigurować tzw. "gorące narożniki" (skróty aktywowane gdy przesuniesz kursor w któryś z narożników ekranu) aby aktywować takie funkcje jak podgląd otwartych okien, podgląd przestrzeni roboczych i wiele innych.

Możesz dostosować "gorące narożniki" w: Ustawienia systemuPulpitGorące narożniki.

Przestrzenie robocze

Domyślnie wszystkie okna programów otwierają się w tej samej przestrzeni roboczej. Możesz jednak używać wielu przestrzeni roboczych, aby zoptymalizować pracę:

Możesz zmienić te skróty w Ustawienia systemuKlawiaturaSkrótyPrzestrzenie robocze.

Uwaga: odnosi się do klawisza "super". Jest także znany jako klawisz "Windows" na większości komputerów, lub jako "Command" na Macach.

Wiele wyświetlaczy

Panel, dok oraz pulpity wyświetlają się tylko na głównym ekranie. Inne ekrany zachowują się jak osobne pulpity. Aby zarządzać i przearanżować ekrany, udaj się do Ustawienia systemoweMonitory. Twój głowny ekran oznaczony jest wypełnioną gwiazdką () i ustawienia każdego wyświetlacza można zmienić za pomocą jego () menu.

Instalowanie programów

System operacyjny elementary jest dostarczany z Centrum oprogramowania — sklepem z bezpłatnymi programami. Instalowanie nowego programu z Centrum oprogramowania jest łatwe:

  1. Otwórz Centrum oprogramowania.
  2. Możesz wyszukać programy (prawy górny narożnik okna), lub wybrać je z listy.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj obok programu, który wybrałeś.

Możesz zostać poproszony o podanie hasła w celu kontynuowania instalacji.

Note: Some software may not be available from AppCenter. While we don't recommend downloading software from the general Internet, apps that are compatible with Ubuntu 18.04 LTS should work on elementary OS Juno.

Uaktualnianie

System operacyjny elementary zawiera aktualizacje w ramach Centrum oprogramowania. Zwróć uwagę na zakładkę "Aktualizacje", znajdującą się u góry okna. Zalecamy sprawdzanie aktualizacji co najmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że komputer posiada najnowsze funkcje i ochronę.

For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Ustawienia systemu

elementary posiada narzędzie zwane "Ustawienia systemu", które pozwala kontrolować ustawienia całego systemu (ustawienia globalne). Daje ono możliwość ustawienia skrótów klawiatury, rozdzielczości ekranu, tła pulpitu i wielu innych elementów.

Możesz szybko znaleźć konkretne ustawienia wpisując słowa kluczowe w polu wyszukiwania na górze okna. Zawartość okna ustawień systemu zostanie odfiltrowana zgodnie z wyszukiwaną frazą.

Ustawienia aplikacji

Należy pamiętać, że Ustawienia systemowe dotyczą wyłącznie globalnych preferencji systemu operacyjnego elementary. Chociaż niektóre programy mogą mieć swoje własne preferencje, nie odnajdziesz ich tutaj. Zamiast tego poszukaj ich w programach, o których mowa.