Naucz się podstaw

Jak w każdym systemie operacyjnym, tu też występują elementy, z którymi być może nie jesteś zapoznany. Ten przewodnik pokazuje jak radzić sobie z codziennymi zadaniami, jak przeglądanie internetu, słuchanie muzyki oraz innymi rzeczami, których możesz nie znać.

Pulpit

Pulpit elementary jest naprawdę prosty - łatwo go poznać. Zawiera dwa elementy: panel i dok. Aby zmienić tło pulpitu kliknij Ustawienia systemuPulpitTło pulpitu.

Panel

Na górze ekranu znajduje się Panel. Po jego lewej stronie jest Menu programów, po środku znajduje się data i godzina, a po prawej są umieszczone Wskaźniki.

Panel

Menu programów

On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting Applications opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view.

Menu programów

You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include:

To open the Applications Menu with the keyboard, press + space.

Wskaźniki

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session, i.e. your network connections, battery power, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions.

A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:

Dok

U dołu ekranu znajduje się dok. Zawiera ulubione oraz wszystkie aktualnie otwarte programy.

Dok

The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose Keep in Dock. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck Keep in Dock. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them.

Domyślnie dok ukrywa się za otwartym oknem programów w trybie pełnoekranowym. Przesuń mysz w centralną część dołu ekranu a dok wysunie się.

Możesz dostosować zachowanie panelu w: Ustawienia systemuPulpitDok.

Okna programów

Programy pracują w własnych oknach, które mogą być zamykane, maksymalizowane lub dowolnie przesuwane.

Kiedy otworzysz program, jego okno pojawi się na pulpicie. Każde okno programu składa się zazwyczaj z trzech obszarów: przycisków okna, paska narzędzi oraz zawartości programu.

Górny pasek

Many apps have a HeaderBar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.

You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the HeaderBar, including on buttons.

Górny pasek

Przyciski okna

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full screen or not.

Wielozadaniowość

elementary OS wspiera dwa rodzaje wielozadaniowości: okna i przestrzenie robocze.

Windows

Aplikacje otwierają się w oknach. Mogą na siebie zachodzić na ekranie oraz być po nim przemieszczane. Możesz przełączać się między oknami na kilka sposobów:

Możesz dostosować skróty w: Ustawienia SystemuKlawiaturaSkrótyOkna.

Gorące narożniki

Możesz również skonfigurować tzw. "gorące narożniki" (skróty aktywowane gdy przesuniesz kursor w któryś z narożników ekranu) aby aktywować takie funkcje jak podgląd otwartych okien, podgląd przestrzeni roboczych i wiele innych.

Możesz dostosować "gorące narożniki" w: Ustawienia SystemuPulpitGorące narożniki.

Przestrzenie robocze

Domyślnie wszystkie okna aplikacji otwierają się w tej samej przestrzeni roboczej. Możesz jednak używać wielu przestrzeni roboczych aby zoptymalizować pracę:

Możesz zmienić te skróty w Ustawienia systemuKlawiaturaSkrótyPrzestrzenie robocze.

Uwaga: odnosi się do klawisza "super". Jest także znany jako klawisz "Windows" na większości komputerów, lub jako "Command" na Macach.

Wiele wyświetlaczy

Panel, dok oraz pulpity wyświetlają się tylko na głównym ekranie. Inne ekrany zachowują się jak osobne pulpity. Aby zarządzać i przearanżować ekrany, udaj się do Ustawienia systemoweMonitory. Twój głowny ekran oznaczony jest wypełnioną gwiazdką () and each display's settings can be changed from its cog () menu.

Instalowanie programów

elementary OS comes bundled with AppCenter, an app store for free apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Open the AppCenter app.
  2. Możesz wyszukać aplikacje (prawy górny narożnik okna), lub wybrać z listy.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj obok aplikacji, którą wybrałeś.

Możesz zostać poproszony o podanie hasła w celu kontynuowania instalacji.

Note: Some software may not be available from AppCenter. While we don't recommend downloading software from the general Internet, apps that are compatible with Ubuntu 16.04 LTS should work on elementary OS Loki.

Uaktualnianie

elementary OS includes updates as part of AppCenter. Notice the tab "Updates" at the top of the window. We recommend you check for updates at least once a week to make sure your computer has the latest features and protection.

For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Ustawienia systemu

elementary posiada narzędzie zwane "Ustawienia systemu", które pozwala kontrolować ustawienia całego systemu (ustawienia globalne). Daje ono możliwość ustawienia skrótów klawiatury, rozdzielczości ekranu, tła pulpitu i wielu innych elementów.

Możesz szybko znaleźć konkretne ustawienia wpisując słowa kluczowe w polu wyszukiwania na górze okna. Zawartość okna ustawień systemu zostanie odfiltrowana zgodnie z wyszukiwaną frazą.

Ustawienia aplikacji

Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.