Nauka podstaw

Jak w każdym systemie operacyjnym, tu też występują elementy, z którymi być może nie jesteś zapoznany. Ten przewodnik pokazuje jak radzić sobie z codziennymi zadaniami, jak przeglądanie internetu, słuchanie muzyki oraz innymi rzeczami, których możesz nie znać.

Pulpit

Pulpit elementary jest naprawdę prosty - łatwo go poznać. Zawiera dwa elementy: panel i dok. Aby zmienić tło pulpitu kliknij Ustawienia SystemuPulpitTło pulpitu.

Panel

Panel widoczny jest przy górnej krawędzi ekranu. Po lewej stronie panelu znajduje się menu programów, po środku - data i godzina, a po prawej wskaźniki.

Panel

Programy

Po lewej stronie panelu znajduje się menu programów. Po kliknięciu w Programy pojawi się okno z wszystkimi zainstalowanymi programami. Możesz przeglądać je wszystkie przez przewijanie kółkiem myszy lub z podziałem na podstrony - zmiany dokonasz u dołu okna. Możesz przełączyć tryb widoku z siatki na kategorie używając przełącznika u góry okna.

Slingshot

Możesz wyszukiwać programy według nazwy lub słów kluczowych oraz wykonywać związane z nimi działania. Możesz również szukać w panelach ustawień systemu. Oto niektóre z działań, które można znaleźć w wyszukiwaniu:

Aby otworzyć menu programów za pomocą klawiatury wciśnij + spacja.

Wskaźniki

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session, i.e. your network connections, battery power, sound input and output, notifications, etc. Clicking an indicator exposes more information and related actions.

A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:

Dok

U dołu ekranu znajduje się dok. Zawiera ulubione oraz wszystkie aktualnie otwarte programy.

Dok

Zawartość doku można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Aby dodać program, przeciągnij go z menu Programy na panel lub kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Umieść w doku. Aby usunąć program z doku przeciągnij go i upuść na puste pole na pulpicie lub kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę i odznacz Umieść w doku. Aby zmienić położenie programu w doku po prostu przeciągnij go w wybrane miejsce.

Domyślnie dok ukrywa się za otwartym oknem programów w trybie pełnoekranowym. Przesuń mysz w centralną część dołu ekranu a dok wysunie się.

Możesz dostosować zachowanie panelu w: Ustawienia systemuPulpitDok.

Okna programów

Programy pracują w własnych oknach, które mogą być zamykane, maksymalizowane lub dowolnie przesuwane.

Kiedy otworzysz program, jego okno pojawi się na pulpicie. Każde okno programu składa się zazwyczaj z trzech obszarów: przycisków okna, paska narzędzi oraz zawartości programu.

Górny pasek

Many apps have a HeaderBar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.

You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the HeaderBar, including on buttons.

Górny pasek

Przyciski okna

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full screen or not.

Wielozadaniowość

elementary OS wspiera dwa rodzaje wielozadaniowości: okna i przestrzenie robocze.

Windows

Aplikacje otwierają się w oknach. Mogą na siebie zachodzić na ekranie oraz być po nim przemieszczane. Możesz przełączać się między oknami na kilka sposobów:

Możesz dostosować skróty w: Ustawienia SystemuKlawiaturaSkrótyOkna.

Gorące narożniki

Możesz również skonfigurować tzw. "gorące narożniki" (skróty aktywowane gdy przesuniesz kursor w któryś z narożników ekranu) aby aktywować takie funkcje jak podgląd otwartych okien, podgląd przestrzeni roboczych i wiele innych.

Możesz dostosować "gorące narożniki" w: Ustawienia SystemuPulpitGorące narożniki.

Przestrzenie robocze

Domyślnie wszystkie okna aplikacji otwierają się w tej samej przestrzeni roboczej. Możesz jednak używać wielu przestrzeni roboczych aby zoptymalizować pracę:

Możesz zmienić te skróty w Ustawienia systemuKlawiaturaSkrótyPrzestrzenie robocze.

Uwaga: odnosi się do klawisza "super". Jest także znany jako klawisz "Windows" na większości komputerów, lub jako "Command" na Macach.

Wiele wyświetlaczy

Panel, dok oraz pulpity wyświetlają się tylko na głównym ekranie. Inne ekrany zachowują się jak osobne pulpity. Aby zarządzać i przearanżować ekrany, udaj się do Ustawienia systemoweMonitory. Twój głowny ekran oznaczony jest wypełnioną gwiazdką () and each display's settings can be changed from its cog () menu.

Instalowanie aplikacji

elementary OS comes bundled with AppCenter, an app store for free apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Open the AppCenter app.
  2. Możesz wyszukać aplikacje (prawy górny narożnik okna), lub wybrać z listy.
  3. Kliknij przycisk Zainstaluj obok aplikacji, którą wybrałeś.

Możesz zostać poproszony o podanie hasła w celu kontynuowania instalacji.

Note: Some software may not be available from AppCenter. While we don't recommend downloading software from the general Internet, apps that are compatible with Ubuntu 16.04 LTS should work on elementary OS Loki.

Uaktualnianie

elementary OS includes updates as part of AppCenter. Notice the tab "Updates" at the top of the window. We recommend you check for updates at least once a week to make sure your computer has the latest features and protection.

For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Ustawienia systemu

elementary posiada narzędzie zwane "Ustawienia systemu", które pozwala kontrolować ustawienia całego systemu (ustawienia globalne). Daje ono możliwość ustawienia skrótów klawiatury, rozdzielczości ekranu, tła pulpitu i wielu innych elementów.

Możesz szybko znaleźć konkretne ustawienia wpisując słowa kluczowe w polu wyszukiwania na górze okna. Zawartość okna ustawień systemu zostanie odfiltrowana zgodnie z wyszukiwaną frazą.

Ustawienia aplikacji

Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.