היכרות עם היסודות

הסבר על שולחן העבודה elementary OS וכיצד לנווט בין חלונות, סביבות עבודה ועוד.

שולחן עבודה

The elementary OS desktop consists of two elements: the Panel and the Dock. You can customize the desktop wallpaper by secondary-clicking the desktop—right click on a mouse, or two-finger tap on a touchpad. You can also change the desktop's look and behavior from System SettingsDesktop.

לוח

בראש שולחן העבודה ניצב לו הלוח. מימין זהו תפריט היישומים, במרכז ניתן לראות את השעה והתאריך ומשמאל אלו הם מחווני המערכת.

  1. תפריט יישומים
  2. תאריך ושעה
  3. מחווני המערכת
הלוח

תפריט יישומים

To open or search for installed apps, select Applications on the Panel. You can page through your apps by scrolling on a mouse, swiping with two fingers on a touchpad, or by using the pager dots at the bottom. You can also use the view switcher at the top to switch between showing your apps in a grid or a categorized list.

תפריט יישומים

ניתן להתחיל להקליד בתפריט היישומים כדי לחפש בין היישומים שלך לפי שם או לפי מילת מפתח. החיפוש יציג גם פעולות ביישומים והגדרות מערכת. למשל, באמצעות חיפוש ניתן:

כדי לפתוח את תפריט היישומים באמצעות המקלדת, עליך ללחוץ על רווח.

תאריך ושעה

מחוון התאריך והשעה במרכז הלוח מציג את התאריך והשעה הנוכחיים. לחיצה או נגיעה בכל מקום על התאריך או על השעה תציג לוח שנה ואת האירועים הקרובים. לחיצה כפולה על יום או בחירה באירוע תפתח אותם ביישום לוח השנה המלא.

מחווני המערכת

מחווני המערכת בפינה השמאלית של הלוח מציגים את מצב המכשיר, למשל את חיבורי הרשת, הסוללה, קלט ופלט השמע, התראות וכו׳. בחירה במחוון חושפת מידע נוסף ופעולות תואמות.

ריחוף מעל מחוון עם סמן העכבר מציג מידע מיידי ומקש אמצעי או נגיעה בשלוש אצבעות כקיצור דרך למחוון. לדוגמה:

מעגן

בתחתית שולחן העבודה נמצא המעגן שמאפשר לגשת בקלות ליישומים הפתוחים כרגע ואלו המועדפים עליך.

מעגן

To add an app to the Dock, drag and drop it from the Applications Menu or secondary-click an open app's icon and choose Keep in Dock. To remove an app from the Dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or secondary-click the icon and uncheck Keep in Dock. Drag and drop apps on the Dock to rearrange them.

כבררת מחדל, מסתיר המעגן את תחתית שולחן העבודה כאשר יישום מוגדל או חופף מעליו. דחיפת סמן העכבר כנגד מרכז תחתית שולחן העבודה תחשוף את המעגן ותאפשר להשתמש בו כשהוא מוסתר.

ניתן לכוון את גודל ואת התנהגות המעגן דרך הגדרות מערכתשולחן עבודהמעגן ולוח.

חלונות יישומים

פתיחת יישום תציג את החלון שלו על גבי שולחן העבודה. בעוד שהעיצוב עשוי להיות שונה בין יישום ליישום, חלונות היישומים, באופן כללי, זמינים לסגירה, הזזה, שינוי גודל והגדלה להתפרסות על כל המסך.

שורת כותרת

לרוב היישומים יש שורת כותרת בראש החלון שלהם לצד כפתורי החלון והפעולות או הניווט ביישום.

ניתן להזיז חלון על ידי גרירת נקודה כלשהי בסרגל הכותרת או בלחיצה על AltF7 והזזת סמן העכבר שלך.

שורת כותרת

לחיצה משנית בסרגל הכותרת מאפשרת גישה מהירה לפעולות החלון וסביבת העבודה.

כפתורי חלונות

An app's window buttons are at the top corners of the app window: close at the left and maximize (if supported by the app) at the right. Closing a window will close that app; it can be re-opened from the Applications Menu or Dock. Maximizing a window resizes it to take up most of the desktop while retaining your access to the Panel and Dock.

You can also drag a window to the top of the desktop or double-click its header bar to maximize, and drag from the top or double-click the header bar to unmaximize.

Resizing

Most app windows can be resized by draging from any edge of the window. You can also secondary-click a window's header bar and choose Resize or press AltF8 to enter a resize mode: move the mouse cursor in the direction you want to resize the window.

ריבוי משימות

elementary OS uses both windows and workspaces for multitasking.

חלונות

App windows can overlap on your desktop and be moved around. You can switch between open windows several ways:

מרחבי עבודה

By default, app windows open on your current workspace. However, you can use multiple workspaces to organize your workflow:

מרחבי עבודה

To move left or right through your workspaces, press or or swipe with three fingers on a touchpad or touch screen.

Jump straight to a specific workspace by pressing 1 through 9. You can always jump to a new workspace with 0.

Move windows between workspaces by dragging them in the Multitasking View or by pressing Alt or .

Customize these shortcuts through System SettingsKeyboardShortcutsWorkspaces.

חלק מהחלונות יכולים לגדול למסך מלא לתוך מרחב עבודה חדש. ניתן לעבור בין מרחבי עבודה כרגיל וסגירה או הקטנה של היישום תחזיר אותך למרחב העבודה הקודם.

Multitasking View

Multitasking View

The Multitasking View shows all open windows and workspaces so you can switch between them. To open it, select the Multitasking View icon in the dock, press , or swipe up with three fingers on a touchpad or touch screen.

Gestures

elementary OS supports multi-touch gestures on supported hardware like touchpads and touch screens. By default, a three-finger swipe left or right switches workspaces while a three-finger swipe up enters the Multitasking View.

Modify gestures from System SettingsMouse & TouchpadGestures.

פינות חמות

Hot Corners are shortcuts activated by placing your cursor in the corner of the primary display. You can configure Hot Corners to activate multitasking actions like the window overview, workspace overview, and more.

You can customize hot corners through System SettingsDesktopMultitasking.

ריבוי צגים

The Panel, Dock, and workspaces appear on the primary display. Any other attached displays act as standalone workspaces. To manage and rearrange displays, head to System SettingsDisplays. Your primary display is marked with a filled-in star () and each display's settings can be changed from its menu.

התקנת יישומים

elementary OS comes with AppCenter, the open, pay-what-you-can app store for indie developers. To install a new app:

  1. Open AppCenter
  2. Search in the top-right, or browse by category
  3. יש לבחור בחינם או במחיר המוצע ליד היישום שמעניין אותך להתקין. כדי לבחור במחיר אחר, יש לבחור בכפתור ולבחור או למלא מחיר משלך.

Sideload

Some third-party software may not be available from AppCenter, especially if it is cross-platform and not designed for elementary OS. You can sideload Flatpak apps from third-party sources like Flathub: download and open a .flatpakref or .flatpak file, and the Sideload utility will install it for you. Updates to that app and other apps from the same source may then show up as non-curated in AppCenter.

Keep in mind that sideloaded and non-curated apps have not been reviewed by elementary for security or privacy.

עדכון

מרכז היישומים כולל עדכונים ליישומים ולמערכת ההפעלה עצמה תחת הלשונית מותקן. רצוי לזכור להתקין עדכונים באופן תדיר כדי לקבל תכונות, תיקונים ושיפורי אבטחה. למידע נוסף שקשור בטלאי אבטחה, מוטב לקרוא את הכרזות האבטחה של אובונטו.

הגדרות מערכת

elementary OS comes with the System Settings app that helps you manage device settings and user preferences. System Settings enables you to adjust keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.

הגדרות מערכת

You can find specific settings by typing in the search bar at the top of the window.

הגדרות יישומים

Keep in mind that System Settings only deals with system-wide settings and user preferences for elementary OS. If an app offers settings or preferences, they will be exposed within the app itself.

Keyboard Shortcuts

Keyboard shortcuts in elementary OS are generally exposed contextually in tooltips when hovering or context menus when secondary-clicking.

כדי לצפות בחלונית צפה של קיצורי המקלדת של שולחן העבודה, יש ללחוץ על המקש .

Keyboard Shortcuts

את קיצורי המקלדת של שולחן העבודה ניתן לכוון דרך תפריט בחלונית הצפה של קיצורי המקלדת או באמצעות הגדרות מערכתמקלדתקיצורי דרך.