היכרות עם היסודות

הסבר על שולחן העבודה elementary OS וכיצד לנווט בין חלונות, סביבות עבודה ועוד.

שולחן עבודה

שולחן העבודה של elementary OS מורכב משני רכיבים: הלוח והמעגן. אפשר להתאים את רקע שולחן העבודה בלחיצה משנית על שולחן העבודה - לחצן ימני בעכבר או נגיעה בשתי אצבעות על משטח המגע. אפשר גם להחליף את המראה וההתנהגות דרך הגדרות מערכתשולחן עבודה.

לוח

בראש שולחן העבודה ניצב לו הלוח. מימין זהו תפריט היישומים, במרכז ניתן לראות את השעה והתאריך ומשמאל אלו הם מחווני המערכת.

  1. תפריט יישומים
  2. תאריך ושעה
  3. מחווני המערכת
הלוח

תפריט יישומים

כדי לפתוח או לחפש יישומים מותקנים, יש לבחור ביישומים בלוח. אפשר לדפדף בין היישומים שלך באמצעות גלילה בעכבר, החלקה עם שתי אצבעות על משטח מגע או בלחיצה על נקודות העימוד שלמטה. אפשר גם להשתמש במחליף התצוגות שלמעלה כדי להחליף בין הצגת היישומים שלך ברשת או ברשימה לפי קטגוריות.

תפריט יישומים

ניתן להתחיל להקליד בתפריט היישומים כדי לחפש בין היישומים שלך לפי שם או לפי מילת מפתח. החיפוש יציג גם פעולות ביישומים והגדרות מערכת. למשל, באמצעות חיפוש ניתן:

כדי לפתוח את תפריט היישומים באמצעות המקלדת, עליך ללחוץ על רווח.

תאריך ושעה

מחוון התאריך והשעה במרכז הלוח מציג את התאריך והשעה הנוכחיים. לחיצה או נגיעה בכל מקום על התאריך או על השעה תציג לוח שנה ואת האירועים הקרובים. לחיצה כפולה על יום או בחירה באירוע תפתח אותם ביישום לוח השנה המלא.

מחווני המערכת

מחווני המערכת בפינה השמאלית של הלוח מציגים את מצב המכשיר, למשל את חיבורי הרשת, הסוללה, קלט ופלט השמע, התראות וכו׳. בחירה במחוון חושפת מידע נוסף ופעולות תואמות.

ריחוף מעל מחוון עם סמן העכבר מציג מידע מיידי ומקש אמצעי או נגיעה בשלוש אצבעות כקיצור דרך למחוון. לדוגמה:

מעגן

בתחתית שולחן העבודה נמצא המעגן שמאפשר לגשת בקלות ליישומים הפתוחים כרגע ואלו המועדפים עליך.

מעגן

כדי להוסיף יישום למעגן, יש לגרור ולשחרר אותו מתפריט היישומים או ללחוץ בלחיצה משנית על הסמל של היישום הפתוח ולבחור בשמירה במעגן. כדי להסיר יישום מהמעגן, יש לגרור אותו ולשחרר אותו במקום ריק בשולחן העבודה שלך או ללחוץ לחיצה משנית על הסמל ולבטל את הסימון מהאפשרות שמירה במעגן. גרירה ושחרור של יישום במעגן משנה את סדר היישומים.

כבררת מחדל, מסתיר המעגן את תחתית שולחן העבודה כאשר יישום מוגדל או חופף מעליו. דחיפת סמן העכבר כנגד מרכז תחתית שולחן העבודה תחשוף את המעגן ותאפשר להשתמש בו כשהוא מוסתר.

ניתן לכוון את גודל ואת התנהגות המעגן דרך הגדרות מערכתשולחן עבודהמעגן ולוח.

חלונות יישומים

פתיחת יישום תציג את החלון שלו על גבי שולחן העבודה. בעוד שהעיצוב עשוי להיות שונה בין יישום ליישום, חלונות היישומים, באופן כללי, זמינים לסגירה, הזזה, שינוי גודל והגדלה להתפרסות על כל המסך.

שורת כותרת

לרוב היישומים יש שורת כותרת בראש החלון שלהם לצד כפתורי החלון והפעולות או הניווט ביישום.

ניתן להזיז חלון על ידי גרירת נקודה כלשהי בסרגל הכותרת או בלחיצה על AltF7 והזזת סמן העכבר שלך.

שורת כותרת

לחיצה משנית בסרגל הכותרת מאפשרת גישה מהירה לפעולות החלון וסביבת העבודה.

כפתורי חלונות

כפתורי החלון של היישום נמצאים בפינות העליונות של חלון היישום: סגירה ומימין והגדלה למסך מלא (אם היישום תומך בזה) משמאל. סגירת חלון תסגור את היישום, אפשר לפתוח אותו מחדש דרך תפריט היישומים או המעגן. הגדלת חלון מגדילה אותו כך שיתפוס את רוב שולחן העבודה למעט הענקת גישה ללוח ולמעגן.

אפשר גם לגרור את החלון לקצה העליון של שולחן העבודה או ללחוץ פעמיים על שורת הכותרת שלו כדי להגדיל למילוי המסך ולגרור מלמעלה או ללחוץ לחיצה כפולה על סרגל הכותרת כדי לבטל מילוי מסך.

שינוי גודל

לרוב חלונות היישומים אפשר לשנות את הגודל על ידי גרירת כל גבול של החלון. אפשר גם ללחוץ על שורת הכותרת של החלון בלחיצה משנית ולבחור בשינוי גודל או ללחוץ על Alt F8 כדי להיכנס למצב שינוי גודל: יש להעביר את סמן העכבר בכיוון בו ברצונך לשנות את גודל החלון.

ריבוי משימות

מערכת elementary OS משתמשת בחלונות ובמרחבי עבודה לריבוי משימות.

חלונות

חלונות היישומים יכולים לכסות חלק משולחן העבודה שלך וניתן אף להזיז אותם. אפשר לעבור בין חלונות פתוחים במגוון דרכים:

מרחבי עבודה

כברירת מחדל, חלונות היישומים נפתחים בסביבת העבודה הנוכחית שלך. עם זאת, אפשר להשתמש במגוון סביבות עבודה כדי לארגן את רצף העבודה שלך:

מרחבי עבודה

כדי לעבור שמאלה או ימינה בין הסביבות שלך, יש ללחוץ על או להחליק עם שלוש אצבעות על משטח או מסך מגע.

ניתן לקפוץ לסביבת עבודה מסוימת על ידי לחיצה על 1 עד 9.

ניתן להעביר חלונות בין סביבות עבודה על ידי גרירתם בתצוגת ריבוי משימות או בלחיצה על Alt או .

ניתן להתאים את קיצורי הדרך האלה דרך הגדרות מערכתמקלדתקיצורי דרךסביבות עבודה.

חלק מהחלונות יכולים לגדול למסך מלא לתוך מרחב עבודה חדש. ניתן לעבור בין מרחבי עבודה כרגיל וסגירה או הקטנה של היישום תחזיר אותך למרחב העבודה הקודם.

תצוגת ריבוי משימות

תצוגת ריבוי משימות

תצוגת ריבוי המשימות תציג את כל החלונות ומרחבי העבודה הפתוחים כדי לאפשר לעבור ביניהם. כדי לפתוח אותה, יש לבחור בסמל תצוגת ריבוי משימות במעגן, ללחוץ על , או להחליק כלפי מעלה עם שלוש אצבעות במשטח או מסך המגע.

מחוות

ל־elementary OS יש תמיכה במחוות מגע עם כמה אצבעות בחומרה תומכת כגון משטחי ומסכי מגע. כברירת מחדל, החלקה עם שלוש אצבעות שמאלה או ימינה מעבירה סביבת עבודה בעוד החלקה למעלה מכניסה לתצוגת ריבוי משימות.

ניתן לשנות את המחוות דרך הגדרות מערכתעכבר ומשטח מגעמחוות.

פינות חמות

פינות חמות הם קיצורי דרך שמופעלים על ידי הצבת הסמן שלך בפינת התצוגה העיקרית. אפשר להגדיר פינות חמות כדי להפעיל פעולות ריבוי משימות כגון סקירת חלונות, סקירת סביבות עבודה וכו׳.

אפשר להתאים את התנהגות הפינות דרך הגדרות מערכתשולחן עבודהריבוי משימות.

ריבוי צגים

לוח הצד, המעגן וסביבות העבודה מופיעים בתצוגה הראשית. שאר התצוגות המחוברות מתנהגות כסביבות עבודה פרטניות. כדי לנהל ולסדר מחדש את התצוגות, יש לגשת להגדרות המערכתתצוגות. התצוגה הראשית מסומנת בכוכב בצבע מלא () ואפשר לשנות הגדרות לכל תצוגה בנפרד דרך התפריט שלה.

התקנת יישומים

במערכת elementary OS משולב מרכז היישומים, החנות הפתוחה, לתשלום כראות עיניך למפתחים עצמאיים. כדי להתקין יישום חדש:

  1. יש לפתוח את מרכז היישומים
  2. החיפוש זמין משמאל למעלה או שניתן לעיין גם לפי קטגוריה
  3. יש לבחור בחינם או במחיר המוצע ליד היישום שמעניין אותך להתקין. כדי לבחור במחיר אחר, יש לבחור בכפתור ולבחור או למלא מחיר משלך.

טעינה צדית

מגוון תוכנות צד־שלישי אינן זמינות דרך מרכז היישומים, במיוחד אם הן חוצות פלטפורמות ולא תוכננו במיוחד ל־elementary OS. אפשר לטעון Flatpak מהצד ממקורות צד־שלישי כגון Flathub: להוריד ולפתוח קובץ ‎.flatpakref או ‎.flatpak וכלי הטעינה הצדית יתקין אותו עבורך. עדכונים ליישום הזה וליישומים אחרים מאותו המקור עשויים להופיע ככאלו שלא נאספו על ידי מרכז היישומים.

מוטב לזכור כי יישומים שנטענו מהצד או מחוץ לחנות לא נסקרו על ידי elementary מבחינת אבטחה ופרטיות.

עדכון

מרכז היישומים כולל עדכונים ליישומים ולמערכת ההפעלה עצמה תחת הלשונית מותקן. רצוי לזכור להתקין עדכונים באופן תדיר כדי לקבל תכונות, תיקונים ושיפורי אבטחה. למידע נוסף שקשור בטלאי אבטחה, מוטב לקרוא את הכרזות האבטחה של אובונטו.

הגדרות מערכת

כחלק מ־elementary OS מסופק היישום הגדרות מערכת שמסייע לך לנהל את הגדרות המכשיר ואת העדפות המשתמש. הגדרות המערכת מאפשרות לך להגדיר קיצורי מקלדת, רזולוציית תצוגה, שולחן העבודה שלך ועוד.

הגדרות מערכת

אפשר למצוא הגדרות מסוימות על ידי הקלדה בסרגל החיפוש שבראש החלון.

הגדרות יישומים

כדאי לשים לב שהגדרות המערכת עוסקות רק בהגדרות כלל מערכתיות והעדפות משתמש ל־elementary OS. אם יישום מציע הגדרות או העדפות הן תיחשפנה מתוך היישום עצמו.

קיצורי מקלדת

קיצורי מקלדת ב־elementary OS בדרך כלל חשופים מבחינת הקשר בחלוניות עצה בעת מעבר על גבי תוכן או תפריטי הקשר בלחיצה משנית.

כדי לצפות בחלונית צפה של קיצורי המקלדת של שולחן העבודה, יש ללחוץ על המקש .

קיצורי מקלדת

את קיצורי המקלדת של שולחן העבודה ניתן לכוון דרך תפריט בחלונית הצפה של קיצורי המקלדת או באמצעות הגדרות מערכתמקלדתקיצורי דרך.