Cài đặt

Tải xuống elementary OS

Nếu bạn chưa tải về elementary OS, hãy nhanh chóng tải về bản cài đặt ở trang chủ của chúng tôi. Bạn sẽ cần sao chép tập tin ISO tải về vào USB theo hướng dẫn bên dưới.

Sao lưu dữ liệu của bạn

Đảm bảo bạn đã sao chép dữ liệu quan trọng ra ổ cứng ngoài hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Cài đặt hệ điều hành mới có thể làm mất dữ liệu của bạn.

Choose your current Operating System

Select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions.


Tạo một USB cài đặt

You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called Rufus.

Download Rufus

Rufus - lựa chọn tập tin ISO

 1. Open Rufus
 2. Insert your USB drive and select it in the "Device" list
 3. Select "ISO Image" next to "Create a bootable disk using..."
 4. Click biểu tượng ổ đĩa để chọn tập tin ISO bạn đã tải về lúc trước.
 5. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images so you can verify your downloaded file. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Click the # button in the status bar and verify that the text next to "SHA256" matches the following hash:

  8035e0a2fbc977d931af22dcefb77ed6fe87815d89188a43e2cb345f13e629cf
 6. If the hashes match, click "Start" and wait for the process to finish.

Khởi động từ USB cài đặt

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • Hầu hết máy tính sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự khởi động trong một lần khởi động bằng việc ấn một phím đặc biệt - thường là F12, hoặc đôi khi là Esc hoặc một phím chức năng khác. Dựa vào màn hình hiển thị hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chính xác.
 • Press F12 (or the appropriate key) and select the install drive—usually "USB-HDD" or something containing the word "USB", but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

Xác nhận lại download của bạn

Verifying your download is an important, but optional step. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images and we recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way.

Running the following command in your Terminal:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-0.4-stable-amd64.20160921.iso

Should produce the output:

8035e0a2fbc977d931af22dcefb77ed6fe87815d89188a43e2cb345f13e629cf

Note: This is assuming that you have downloaded the .iso file to your Downloads folder. In case you have downloaded it elsewhere, please specify the correct path to the downloaded file, as shown below

shasum -a 256 <path to the downloaded folder>/elementaryos-0.4-stable-amd64.20160921.iso

Tạo một USB cài đặt

To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".

Download Etcher

 1. Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
 2. Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button.

  Select image in Etcher

 3. Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
 4. Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.

  Flash image in Etcher

 5. When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS.

  Flash image in Etcher

The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.

Not readable warning

Khởi động từ USB cài đặt

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • After you hear the chime, press and hold Option. Then, select the appropriate boot drive. Note that it may be incorrectly identified as "Windows", but this is normal.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

Boot Errors

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-0.4-stable-amd64.20160921.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

Xác nhận lại download của bạn

Verifying your download is an important, but optional step. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images and we recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way.

Chạy câu lệnh sau bằng cửa sổ lệnh của bạn:

sha256sum elementaryos-0.4-stable-amd64.20160921.iso

nên có kết quả là:

8035e0a2fbc977d931af22dcefb77ed6fe87815d89188a43e2cb345f13e629cf

Tạo một USB cài đặt

You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called UNetbootin.

Download UNetbootin

 1. Open UNetbootin from the Dash. It will open a window like the one below:

  UNetbootin

 2. Select "Diskimage"
 3. Click "…" to select the ISO that you downloaded previously.
 4. Unplug all USB memory devices apart from the one you want to use.
 5. Click "OK" and wait for the process to finish.

Khởi động từ USB cài đặt

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • Hầu hết máy tính sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự khởi động trong một lần khởi động bằng việc ấn một phím đặc biệt - thường là F12, hoặc đôi khi là Esc hoặc một phím chức năng khác. Dựa vào màn hình hiển thị hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chính xác.
 • Press F12 (or the appropriate key) and select the install drive—usually "USB-HDD" or something containing the word "USB", but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

After Installation

Take this time to read the getting started guide to learn about your new operating system.