Cài đặt

Tải xuống elementary OS

If you haven't already, you will need to download elementary OS from our home page. You will need to copy the downloaded ISO file to a USB flash drive using the instructions below.

While we don't have a strict set of minimum system requirements, we recommend at least the following specifications for the best experience:

Sao lưu dữ liệu của bạ

Đảm bảo bạn đã sao chép dữ liệu quan trọng ra ổ cứng ngoài hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Cài đặt hệ điều hành mới có thể làm mất dữ liệu của bạn.

Chọn Hệ điều hành hiện tại của bạn

Select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions.


Tạo một cài đặt Drive

You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called Rufus.

Download Rufus

Rufus - lựa chọn tập tin ISO

 1. Mở Rufus
 2. Insert your USB drive and select it in the "Device" list
 3. Select "ISO Image" next to "Create a bootable disk using..."
 4. Nhấp chuột biểu tượng ổ đĩa để chọn tập tin ISO bạn đã tải về lúc trước.
 5. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images so you can verify your downloaded file. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Click the # button in the status bar and verify that the text next to "SHA256" matches the following hash:

  5c499579e6ba05eed5626abbbb68fc1e3660e23ccb6a27f1a5f7794fed98bd56
 6. If the hashes match, click "Start" and wait for the process to finish.

Khởi động từ USB cài đặt

Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn phải khởi động máy tính từ ổ đĩa cài đặt.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • Hầu hết máy tính sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự khởi động trong một lần khởi động bằng việc ấn một phím đặc biệt - thường là F12, hoặc đôi khi là Esc hoặc một phím chức năng khác. Dựa vào màn hình hiển thị hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chính xác.
 • Ấn phím F12 (hoặc phím khác tương ứng) và lựa chọn thiết bị cài đặt - thường là "USB-HDD" hoặc những thiết bị chứa từ khóa "USB". Nếu bạn chọn sai thiết bị, máy tính của bạn sẽ khởi động như lúc bình thường. Chỉ cần khởi động lại và chọn một thiết bị khác trong danh sách.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

Xác nhận lại download của bạ

Verifying your download is an important, but optional step. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images and we recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way.

Running the following command in your Terminal:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-0.4.1-stable.20180214.iso

Should produce the output:

5c499579e6ba05eed5626abbbb68fc1e3660e23ccb6a27f1a5f7794fed98bd56

Note: This is assuming that you have downloaded the .iso file to your Downloads folder. In case you have downloaded it elsewhere, please specify the correct path to the downloaded file, as shown below

shasum -a 256 <path to the downloaded folder>/elementaryos-0.4.1-stable.20180214.iso

Tạo một cài đặt Drive

To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".

Download Etcher

 1. Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
 2. Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button.

  Select image in Etcher

 3. Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
 4. Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.

  Flash image in Etcher

 5. When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS.

  Flash image in Etcher

The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.

Not readable warning

Khởi động từ USB cài đặt

Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn phải khởi động máy tính từ ổ đĩa cài đặt.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • Sau khi bạn nghe một tiếng kêu vang, nhấn và giữ phím Option. Sau đó, lựa chọn thiết bị khởi động tương ứng. Lưu ý là nó có thể không giống như "Windows", nhưng đây là chuyện bình thường.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

Boot Errors

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-0.4.1-stable.20180214.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

Xác nhận lại download của bạ

Verifying your download is an important, but optional step. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images and we recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way.

Chạy câu lệnh sau bằng cửa sổ lệnh của bạn:

sha256sum elementaryos-0.4.1-stable.20180214.iso

ên có kết quả là:

5c499579e6ba05eed5626abbbb68fc1e3660e23ccb6a27f1a5f7794fed98bd56

Tạo một cài đặt Drive

You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called UNetbootin.

Download UNetbootin

 1. Open UNetbootin from the Dash. It will open a window like the one below:

  UNetbootin

 2. Select "Diskimage"
 3. Click "…" to select the ISO that you downloaded previously.
 4. Unplug all USB memory devices apart from the one you want to use.
 5. Click "OK" and wait for the process to finish.

Khởi động từ USB cài đặt

Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn phải khởi động máy tính từ ổ đĩa cài đặt.

 • Cho rằng máy tính của bạn vẫn đang mở, hãy bắt đầu cắm USB cài đặt vào máy và khởi động lại máy tính của bạn.
 • Hầu hết máy tính sẽ cho phép bạn thay đổi thứ tự khởi động trong một lần khởi động bằng việc ấn một phím đặc biệt - thường là F12, hoặc đôi khi là Esc hoặc một phím chức năng khác. Dựa vào màn hình hiển thị hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chính xác.
 • Ấn phím F12 (hoặc phím khác tương ứng) và lựa chọn thiết bị cài đặt - thường là "USB-HDD" hoặc những thiết bị chứa từ khóa "USB". Nếu bạn chọn sai thiết bị, máy tính của bạn sẽ khởi động như lúc bình thường. Chỉ cần khởi động lại và chọn một thiết bị khác trong danh sách.
 • Sau khi lựa chọn thiết bị thành công, bạn sẽ nhìn thấy màn hình khởi động của elementary OS. Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn đi qua hết tiến trình này.

After Installation

Take this time to read the getting started guide to learn about your new operating system.