Instalace

Stáhnout si elementary OS

Pokud už nemáte, bude třeba stáhnout si elementary OS z naší domovské stránky. Obsah staženého ISO souboru pak bude potřeba zkopírovat na USB klíčenku a to podle níže uvedených pokynů.

Často kladené dotazy

See the frequently-asked questions for this release.

I když nemáme striktní požadavky na minimální parametry počítače, pro co možná nejlepší dojem z používání doporučujeme přinejmenším následující:

Pro instalaci také bude zapotřebí volná USB klíčenka s kapacitou alespoň 4 GB.

Nedoporučujeme používání ve virtuálních strojích, protože nepodávají tak dobrý výkon, jako instalace přímo na počítač. Pokud se budete pokoušet instalovat na virtuální stroj, pokud možno pro něj nastavte EFI firmware, ale buďte si vědomi toho, že se můžete potkat s ostatními problémy.

Zazálohujte si svá data

Určitě si zazálohujte důležitá data do externího umístění, jako je například cloudová sloužba nebo externí disk. Instalace nového operačního systému může přepsat vaše stávající data.

Průvodce jednotlivými kroky

Následujte pokyny ve výše uvedeném videu, nebo vyberte operační systém, který nyní používáte a níže se vám zobrazí pokyny na míru.

Ověřte, zda jsou stažená data v pořádku

Ověřování stažených dat je důležitý krok: pro obrazy s elementary OS vytváříme "kontrolní součet" a doporučujeme, abyste si ověřovali, zda stažená data tomuto součtu odpovídají, než se pokusíte o instalaci. To zajišťuje, že jste obdrželi kompletní data a nejsou nějak poškozená.

Za předpokladu, že jste si elementary OS stáhli do složky Stažené ve Windows, otevřete aplikaci Příkazový řádek ve Windows a spusťte následující příkaz:

CertUtil -hashfile Downloads\elementaryos-7.1-stable.20230926rc.iso sha256

Mělo by vytvořit výstup:

SHA256 hash of Downloads\elementaryos-7.1-stable.20230926rc.iso:
5c7f6b388e5787c366587985301ea05ab16e4cc0de3be2b3d6a559ce81a2f102

Pokud se kontrolní součet neshoduje, je třeba si elementary OS stáhnout znovu a před opětovným pokusem o ověření se ujistit, že stahování opravdu bylo dokončeno.

Vytvoření instalačního média

Pokud chcete vytvořit instalační médium pro elementary OS, bude zapotřebí USB klíčenka s kapacitou alespoň 4GB a aplikace zvaná "Etcher".

Stáhnout si Etcher

kroky v aplikaci Etcher

Otevřete Etcher a potom:

 1. Připojte volnou USB klíčenku
 2. Vyberte .iso soubor, který jste si stáhli ve "Vybrat obraz" button
 3. Etcher by mělo automaticky zjistit USB jednotku; pokud ne, vyberte ji
 4. Klikněte na tlačítko "Zapsat!". Následné zahájení zápisu může chvíli trvat.

Po dokončení pokračujte k nastartování počítače z instalační jednotky.

Startování z instalační jednotky

Pro zahájení procesu instalace je zapotřebí spustit počítač z instalačního média.

 • Předpokládejme, že počítač je právě zapnutý a začněme tím, že vložíte instalační médium a počítač restartujete.
 • Většina počítačů krátce pro startu umožňuje změnit pořadí úložišť, ze kterých startuje pouhým stisknutím speciální klávesy – obvykle F12, ale někdy je to Esc nebo jiná funkční (F1 až F12) klávesa. Ověříte si přímo z obrazovky v tu chvíli či dokumentaci k počítači.
 • Stiskněte F12 (nebo příslušnou klávesu) a vyberte instalační jednotku – obvykle „USB-HDD“ nebo něco, co obsahuje slovo „USB“, ale konkrétní terminologie se může lišit. Pokud zvolíte nesprávnou jednotku, počítač nejspíš bude pokračovat ve startu stávající systému. Stačí ho jen restartovat a ve zmíněné nabídce zvolit jinou jednotku.
 • Krátce po vybrání příslušné zaváděcí jednotky, byste měli obdržet obrazovku s nabíháním elementary OS. Nyní můžete postupovat podle pokynů na ní, které vás provedou zbytkem procesu.

Ověřte, zda jsou stažená data v pořádku

Ověřování stažených dat je důležitý krok: pro obrazy s elementary OS vytváříme "kontrolní součet" a doporučujeme, abyste si ověřovali, zda stažená data tomuto součtu odpovídají, než se pokusíte o instalaci. To zajišťuje, že jste obdrželi kompletní data a nejsou nějak poškozená.

Za předpokladu, že jste si elementary OS stáhli do složky Stažené v macOS, otevřete aplikaci Terminál v macOS a spusťte následující příkaz:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-7.1-stable.20230926rc.iso

Mělo by vytvořit výstup:

5c7f6b388e5787c366587985301ea05ab16e4cc0de3be2b3d6a559ce81a2f102

Pokud se kontrolní součet neshoduje, je třeba si elementary OS stáhnout znovu a před opětovným pokusem o ověření se ujistit, že stahování opravdu bylo dokončeno.

Vytvoření instalačního média

Pokud chcete vytvořit instalační médium pro elementary OS, bude zapotřebí USB klíčenka s kapacitou alespoň 4GB a aplikace zvaná "Etcher".

Stáhnout si Etcher

kroky v aplikaci Etcher

Otevřete Etcher a potom:

 1. Připojte volnou USB klíčenku
 2. Vyberte .iso soubor, který jste si stáhli ve "Vybrat obraz" button
 3. Etcher by mělo automaticky zjistit USB jednotku; pokud ne, vyberte ji
 4. Klikněte na tlačítko "Zapsat!". Následné zahájení zápisu může chvíli trvat.

Po dokončení pokračujte k nastartování počítače z instalační jednotky.

V průběhu procesu zápisu se může objevit následující dialog – je možné ho s klidem ignorovat.

Varování ohledně nečitelnosti

Startování z instalační jednotky

Pro zahájení procesu instalace je zapotřebí spustit počítač z instalačního média.

 • Předpokládejme, že počítač je právě zapnutý a začněme tím, že vložíte instalační médium a počítač restartujete.
 • Poté, co uslyšíte zvonky, stiskněte a držte klávesu Option. Poté vyberte příslušnou jednotku pro zavedení. Poznamenejme, že může být nesprávně identifikována jako „Windows“, ale to je běžné.
 • Krátce po vybrání příslušné zaváděcí jednotky, byste měli obdržet obrazovku s nabíháním elementary OS. Nyní můžete postupovat podle pokynů na ní, které vás provedou zbytkem procesu.

Chyby startu

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-7.1-stable.20230926rc.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

Ověřte, zda jsou stažená data v pořádku

Ověřování stažených dat je důležitý krok: pro obrazy s elementary OS vytváříme "kontrolní součet" a doporučujeme, abyste si ověřovali, zda stažená data tomuto součtu odpovídají, než se pokusíte o instalaci. To zajišťuje, že jste obdrželi kompletní data a nejsou nějak poškozená.

Spuštění následujícího příkazu v terminálu:

sha256sum elementaryos-7.1-stable.20230926rc.iso

Mělo by vytvořit výstup:

5c7f6b388e5787c366587985301ea05ab16e4cc0de3be2b3d6a559ce81a2f102

Vytvoření instalačního média

Pokud chcete vytvořit instalační médium pro elementary OS, bude zapotřebí USB klíčenka s kapacitou alespoň 4GB a aplikace zvaná "Etcher".

Stáhnout si Etcher

kroky v aplikaci Etcher

Otevřete Etcher a potom:

 1. Připojte volnou USB klíčenku
 2. Vyberte .iso soubor, který jste si stáhli ve "Vybrat obraz" button
 3. Etcher by mělo automaticky zjistit USB jednotku; pokud ne, vyberte ji
 4. Klikněte na tlačítko "Zapsat!". Následné zahájení zápisu může chvíli trvat.

Po dokončení pokračujte k nastartování počítače z instalační jednotky.

Startování z instalační jednotky

Pro zahájení procesu instalace je zapotřebí spustit počítač z instalačního média.

 • Předpokládejme, že počítač je právě zapnutý a začněme tím, že vložíte instalační médium a počítač restartujete.
 • Většina počítačů krátce pro startu umožňuje změnit pořadí úložišť, ze kterých startuje pouhým stisknutím speciální klávesy – obvykle F12, ale někdy je to Esc nebo jiná funkční (F1 až F12) klávesa. Ověříte si přímo z obrazovky v tu chvíli či dokumentaci k počítači.
 • Stiskněte F12 (nebo příslušnou klávesu) a vyberte instalační jednotku – obvykle „USB-HDD“ nebo něco, co obsahuje slovo „USB“, ale konkrétní terminologie se může lišit. Pokud zvolíte nesprávnou jednotku, počítač nejspíš bude pokračovat ve startu stávající systému. Stačí ho jen restartovat a ve zmíněné nabídce zvolit jinou jednotku.
 • Krátce po vybrání příslušné zaváděcí jednotky, byste měli obdržet obrazovku s nabíháním elementary OS. Nyní můžete postupovat podle pokynů na ní, které vás provedou zbytkem procesu.

Po instalaci

Udělejte si čas na přečtení si příručky začínáme, abyste se o svém novém operačním systému dozvěděli více.