התקנה

הורדת elementary OS

אם טרם עשית זאת, יהיה עליך להוריד את elementary OS מדף הבית שלנו. יהיה עליך להעתיק את קובץ ה־ISO לכונן USB באמצעות ההנחיות שלהלן.

למרות שאין לנו דרישות מערכת מזעריות נוקשות, אנו ממליצים על המפרט הבא לקבלת חוויה מיטבית:

יידרש לך גם כונן USB מסוג דיסק און קי עם 2 ג״ב פנויים לטובת ההתקנה.

גיבוי המידע שלך

עליך לוודא שגיבית את הנתונים החשובים שלך למיקום חיצוני כגון ענן או כונן קשיח חיצוני. התקנת מערכת הפעלה חדשה עלולה לדרוס חלק מהנתונים הקיימים שלך.

מערכת ההפעלה הנוכחית שלך היא

נא לבחור את מערכת ההפעלה שמשמשת אותך כרגע כדי לצפות בהנחיות התקנה שמותאמות לך.


יצירת כונן התקנה

יידרש לך כונן USB מסוג דיסק און קי עם 2 ג״ב פנויים ותכנית בשם Rufus.

הורדת Rufus

Rufus - בחירת ISO

 1. לפתוח את Rufus
 2. להכניס את כונן ה־USB שלך ולבחור בו ברשימה שתחת „התקן”
 3. לבחור ב־„כונן או תמונת ISO” ברשימה שתחת „בחירת אמצעי הפעלה”
 4. ללחוץ על„בחירה” כדי לבחור את ה־ISO שהורדת קודם לכן.
 5. אנו מייצרים גיבוב (או סכום ביקורת) עבור קובצי דמות של elementary OS כדי לאפשר לך לאמת את את הקובץ שהורדת. כך ניתן לוודא שקיבלת את ההורדה השלמה והמלאה ושדמות ההתקנה שלך אינה פגומה בשום דרך. נא ללחוץ על סמל הגיבוב שליד ה־„בחירה” ולוודא שהטקסט שליד „SHA256” תואם לגיבוב הבא:
439110ceadadd13683632ddd273095f72ee9b8d22a7569ac84c2fd1c4d920610
 1. אם הגיבובים תואמים, ניתן ללחוץ על „התחלה” ולהמתין לסיום התהליך.

מתבצע אתחול מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • רוב המחשבים יאפשרו לך לפרק זמן קצר לשנות את סדר האתחול לאתחול זה בלבד בלחיצה על מקש מיוחד — בדרך כלל F12, אך לפעמים Esc. מוטב להביט בעיון במסך או לקרוא את תיעוד המחשב שלך כדי לוודא.
 • יש ללחוץ על F12 (או על כל מקש אחר מתאים) ולבחור את כונן ההתקנה—בדרך כלל "USB-HDD" או כל ביטוי אחר שמכיל את המילה "USB", אך הניסוח המדויק עשוי להיות שונה. אם בחרת בכונן שגוי כנראה שהמחשב שלך ימשיך להיטען כרגיל. במקרה כזה, עליך להפעיל את המחשב מחדש ולבחור בכונן אחר מאותו התפריט.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

אימות ההורדה שלך

אימות ההורדה שלך היא תהליך חשוב אך לא מחייב. אנו מייצרים סכום ספרות (או גיבוב) עבור הדמויות של elementary OS ואנו ממליצים לך לאמת שההורדה שלך תואמת את סכום הספרות הזה בטרם ניסיון התקנה. פעולה זו מסייעת לוודא שקיבלת את ההורדה המלאה והשלמה ושדמות ההתקנה שלך אינה פגומה בשום דרך.

הרצת הפקודה הבאה במסוף שלך:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-5.1-stable.20200814.iso

אמורה להפיק את הפלט הבא:

439110ceadadd13683632ddd273095f72ee9b8d22a7569ac84c2fd1c4d920610

Note: This is assuming that you have downloaded the .iso file to your Downloads folder. In case you have downloaded it elsewhere, please specify the correct path to the downloaded file, as shown below

shasum -a 256 <path to the downloaded folder>/elementaryos-5.1-stable.20200814.iso

יצירת כונן התקנה

To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".

Download Etcher

etcher steps

 1. Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
 2. Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button.
 3. Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
 4. Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.
 5. When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS.

The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.

Not readable warning

מתבצע אתחול מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • After you hear the chime, press and hold Option. Then, select the appropriate boot drive. Note that it may be incorrectly identified as "Windows", but this is normal.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

Boot Errors

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-5.1-stable.20200814.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

אימות ההורדה שלך

אימות ההורדה שלך היא תהליך חשוב אך לא מחייב. אנו מייצרים סכום ספרות (או גיבוב) עבור הדמויות של elementary OS ואנו ממליצים לך לאמת שההורדה שלך תואמת את סכום הספרות הזה בטרם ניסיון התקנה. פעולה זו מסייעת לוודא שקיבלת את ההורדה המלאה והשלמה ושדמות ההתקנה שלך אינה פגומה בשום דרך.

הרצת הפקודה הבאה במסוף שלך:

sha256sum elementaryos-5.1-stable.20200814.iso

אמורה להפיק את הפלט:

439110ceadadd13683632ddd273095f72ee9b8d22a7569ac84c2fd1c4d920610

יצירת כונן התקנה

יידרש לך אחסון USB עם לפחות 2 ג״ב של מקום ותכנית בשם UNetbootin.

להוריד את UNetbootin

 1. לפתוח את UNetbootin מהמעגן. הוא ייפתח בחלון שדומה לזה שלהלן:

  UNetbootin

 2. לבחור ב־„דמות תקליטור”

 3. ללחוץ על „…” כדי לבחור את ה־ISO שהורדת קודם לכן.

 4. לנתק את כל התקני אחסון ב־USB למעט זה שבחרת להשתמש בו.

 5. ללחוץ על „אישור” ולהמתין לסיום התהליך.

מתבצע אתחול מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • רוב המחשבים יאפשרו לך לפרק זמן קצר לשנות את סדר האתחול לאתחול זה בלבד בלחיצה על מקש מיוחד — בדרך כלל F12, אך לפעמים Esc. מוטב להביט בעיון במסך או לקרוא את תיעוד המחשב שלך כדי לוודא.
 • יש ללחוץ על F12 (או על כל מקש אחר מתאים) ולבחור את כונן ההתקנה—בדרך כלל "USB-HDD" או כל ביטוי אחר שמכיל את המילה "USB", אך הניסוח המדויק עשוי להיות שונה. אם בחרת בכונן שגוי כנראה שהמחשב שלך ימשיך להיטען כרגיל. במקרה כזה, עליך להפעיל את המחשב מחדש ולבחור בכונן אחר מאותו התפריט.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

לאחר ההתקנה

מוטב להשקיע את הזמן הזה לקריאת המדריך למתחילים כדי ללמוד על מערכת ההפעלה החדשה שלך.