התקנה

הורדת elementary OS

אם טרם עשית זאת, יהיה עליך להוריד את elementary OS מדף הבית שלנו. יהיה עליך להעתיק את קובץ ה־ISO לכונן USB באמצעות ההנחיות שלהלן.

שאלות נפוצות

See the frequently-asked questions for this release.

למרות שאין לנו דרישות מערכת מזעריות נוקשות, אנו ממליצים על המפרט הבא לקבלת חוויה מיטבית:

יהיה עליך להצטייד גם בכונן USB נייד נוסף עם אחסון בנפח של לפחות 4 ג״ב לטובת ההתקנה.

איננו ממליצים על מכונות וירטואליות כיוון שהביצועים שלהם לא משתווים להתקנה ישירה על החומרה. אם זהו ניסיון להתקין במכונה וירטואלית, עדיף להפעיל את ה־EFI אם ניתן ולהבין שעלולות לצוץ תקלות נוספות.

גיבוי המידע שלך

עליך לוודא שגיבית את הנתונים החשובים שלך למיקום חיצוני כגון ענן או כונן קשיח חיצוני. התקנת מערכת הפעלה חדשה עלולה לדרוס חלק מהנתונים הקיימים שלך.

מדריך צעד אחר צעד

ניתן לעקוב אחר הסרטון שלעיל או לבחור את מערכת ההפעלה שמשמשת אותך כרגע כדי לצפות בהנחיות מותאמות להלן.

אימות ההורדה שלך

אימות ההורדה שלך הוא צעד חשוב: אנו מייצרים „סיכום ביקורת” לקובצי הכונן של elementary OS וממליצים לך לאמת שהקובץ שהורדת תואם לסכום הספרות בטרם תחילת ההתקנה. כך ניתן לוודא שקיבלת את ההורדה המלאה והשלמה שלא נפגמה בדרכה אליך.

בהנחה שהורדת את elementary OS לתיקיית ההורדות שלך ב־Windows, יש לפתוח את שורת הפקודה ב־Windows ולהריץ את הפקודה הבאה:

CertUtil -hashfile Downloads\elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso sha256

היא אמורה לייצר את הפלט:

SHA256 hash of Downloads\elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso:
35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

אם סכום הביקורת אינו תואם, יהיה עליך להוריד את העותק שלך של elementary OS מחדש ולוודא שהורדתו הושלמה בטרם אימותו מחדש.

יצירת כונן התקנה

כדי ליצור כונן התקנה של elementary OS יהיה עליך להצטייד בכונן USB נייד בנפח של 4 ג״ב לפחות ויישום בשם „Etcher”.

הורדת Etcher

צעדים ב־etcher

יש לפתוח את Etcher, ואז:

 1. לחבר את כונן ה־USB הנייד הנוסף שלך
 2. לבחור את קובץ ה־‎.iso שהורדת באמצעות הכפתור „Select Image” (בחירת קובץ כונן)
 3. Etcher אמור לזהות את כונן ה־USB שלך אוטומטית, אם לא, יש לבחור את הכונן הנכון
 4. כעת יש ללחוץ על הכפתור „Flash!‎” (צריבה). יתכן שהוא ישתהה מעט עד לתחילת הפעולה.

לאחר השלמת התהליך, יש להמשיך ולטעון את המחשב מכונן ההתקנה.

טעינה מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • רוב המחשבים יאפשרו לך לפרק זמן קצר לשנות את סדר האתחול לאתחול זה בלבד בלחיצה על מקש מיוחד — בדרך כלל F12, אך לפעמים Esc. מוטב להביט בעיון במסך או לקרוא את תיעוד המחשב שלך כדי לוודא.
 • יש ללחוץ על F12 (או על כל מקש אחר מתאים) ולבחור את כונן ההתקנה—בדרך כלל "USB-HDD" או כל ביטוי אחר שמכיל את המילה "USB", אך הניסוח המדויק עשוי להיות שונה. אם בחרת בכונן שגוי כנראה שהמחשב שלך ימשיך להיטען כרגיל. במקרה כזה, עליך להפעיל את המחשב מחדש ולבחור בכונן אחר מאותו התפריט.
 • שניות לאחר בחירת כונן ההפעלה המתאימה, אמור להופיע בפניך מסך הפתיחה של elementary OS. יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך שתנחנה אותך בהמשך התהליך.

אימות ההורדה שלך

אימות ההורדה שלך הוא צעד חשוב: אנו מייצרים „סיכום ביקורת” לקובצי הכונן של elementary OS וממליצים לך לאמת שהקובץ שהורדת תואם לסכום הספרות בטרם תחילת ההתקנה. כך ניתן לוודא שקיבלת את ההורדה המלאה והשלמה שלא נפגמה בדרכה אליך.

בהנחה שהורדת את elementary OS לתיקיית ההורדות שלך ב־MacOS, יש לפתוח את יישומון ה־Terminal (מסוף) ב־macOS ולהריץ את הפקודה הבאה:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso

היא אמורה לייצר את הפלט:

35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

אם סכום הביקורת אינו תואם, יהיה עליך להוריד את העותק שלך של elementary OS מחדש ולוודא שהורדתו הושלמה בטרם אימותו מחדש.

יצירת כונן התקנה

כדי ליצור כונן התקנה של elementary OS יהיה עליך להצטייד בכונן USB נייד בנפח של 4 ג״ב לפחות ויישום בשם „Etcher”.

הורדת Etcher

צעדים ב־etcher

יש לפתוח את Etcher, ואז:

 1. לחבר את כונן ה־USB הנייד הנוסף שלך
 2. לבחור את קובץ ה־‎.iso שהורדת באמצעות הכפתור „Select Image” (בחירת קובץ כונן)
 3. Etcher אמור לזהות את כונן ה־USB שלך אוטומטית, אם לא, יש לבחור את הכונן הנכון
 4. כעת יש ללחוץ על הכפתור „Flash!‎” (צריבה). יתכן שהוא ישתהה מעט עד לתחילת הפעולה.

לאחר השלמת התהליך, יש להמשיך ולטעון את המחשב מכונן ההתקנה.

תיבת הדו־שיח הבאה עשויה להופיע במהלך הצריבה, אפשר להתעלם ממנה.

אזהרת בלתי קריא

טעינה מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • לאחר הצפצוף יש ללחוץ ולהחזיק את המקש Option. לאחר מכן לבחור את הכונן להעלות ממנו את המחשב. נא לשים לב שיכול להיות שהוא יזוהה בטעות בתור „Windows” אבל מדובר בתופעה שגרתית.
 • שניות לאחר בחירת כונן ההפעלה המתאימה, אמור להופיע בפניך מסך הפתיחה של elementary OS. יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך שתנחנה אותך בהמשך התהליך.

שגיאות עליית המערכת

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

אימות ההורדה שלך

אימות ההורדה שלך הוא צעד חשוב: אנו מייצרים „סיכום ביקורת” לקובצי הכונן של elementary OS וממליצים לך לאמת שהקובץ שהורדת תואם לסכום הספרות בטרם תחילת ההתקנה. כך ניתן לוודא שקיבלת את ההורדה המלאה והשלמה שלא נפגמה בדרכה אליך.

הרצת הפקודה הבאה במסוף שלך:

sha256sum elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso

היא אמורה לייצר את הפלט:

35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

יצירת כונן התקנה

כדי ליצור כונן התקנה של elementary OS יהיה עליך להצטייד בכונן USB נייד בנפח של 4 ג״ב לפחות ויישום בשם „Etcher”.

הורדת Etcher

צעדים ב־etcher

יש לפתוח את Etcher, ואז:

 1. לחבר את כונן ה־USB הנייד הנוסף שלך
 2. לבחור את קובץ ה־‎.iso שהורדת באמצעות הכפתור „Select Image” (בחירת קובץ כונן)
 3. Etcher אמור לזהות את כונן ה־USB שלך אוטומטית, אם לא, יש לבחור את הכונן הנכון
 4. כעת יש ללחוץ על הכפתור „Flash!‎” (צריבה). יתכן שהוא ישתהה מעט עד לתחילת הפעולה.

לאחר השלמת התהליך, יש להמשיך ולטעון את המחשב מכונן ההתקנה.

טעינה מכונן ההתקנה

כדי להתחיל את תהליך ההתקנה, עליך לאתחל את המחשב שלך מכונן ההתקנה.

 • בהנחה שהמחשב שלך נשאר דולק, ניתן להתחיל בחיבור כונן ההתקנה שלך והפעלת המחשב שלך מחדש.
 • רוב המחשבים יאפשרו לך לפרק זמן קצר לשנות את סדר האתחול לאתחול זה בלבד בלחיצה על מקש מיוחד — בדרך כלל F12, אך לפעמים Esc. מוטב להביט בעיון במסך או לקרוא את תיעוד המחשב שלך כדי לוודא.
 • יש ללחוץ על F12 (או על כל מקש אחר מתאים) ולבחור את כונן ההתקנה—בדרך כלל "USB-HDD" או כל ביטוי אחר שמכיל את המילה "USB", אך הניסוח המדויק עשוי להיות שונה. אם בחרת בכונן שגוי כנראה שהמחשב שלך ימשיך להיטען כרגיל. במקרה כזה, עליך להפעיל את המחשב מחדש ולבחור בכונן אחר מאותו התפריט.
 • שניות לאחר בחירת כונן ההפעלה המתאימה, אמור להופיע בפניך מסך הפתיחה של elementary OS. יש לעקוב אחר ההוראות שעל המסך שתנחנה אותך בהמשך התהליך.

לאחר ההתקנה

מוטב להשקיע את הזמן הזה לקריאת המדריך למתחילים כדי ללמוד על מערכת ההפעלה החדשה שלך.