Inštalácia

Stiahnite si elementary OS

Ak ste tak ešte neurobili, budete potrebovať stiahnuť elementary OS z našej domovskej stránky. Následne budete potrebovať nahrať stiahnutý ISO súbor na USB flash disk podľa inštrukcií nižšie.

Frequently-Asked Questions

See the frequently-asked questions for this release.

Hoci nemáme konkrétny súbor minimálnych systémových požiadaviek, odporúčame aspoň nasledujúce špecifikácie:

You will also need a spare USB flash drive with at least 4 GB of storage for installation.

We do not recommend virtual machines as they don't perform as well as a full install. If you are attempting to install in a virtual machine, enable EFI if possible but understand you may encounter other issues.

Zálohujte si svoje dáta

Uistite sa, že vaše dôležité dáta sú zálohované na oddelenom mieste, ako napr. cloudové úložisko alebo externý disk. Inštalovanie nového operačného systému môže prepísať vaše existujúce dáta.

Step-by-step Guide

Follow the video above, or select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions below.

Verify Your Download

Verifying your download is an important step: we generate a "checksum" for elementary OS images and recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that it is not corrupted.

Assuming you downloaded elementary OS to your Windows Downloads folder, open the Command Prompt in Windows and run the following command:

CertUtil -hashfile Downloads\elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso sha256

It should produce the output:

SHA256 hash of Downloads\elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso:
35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

If the checksum does not match, you may need to re-download your copy of elementary OS and ensure it completes downloading before re-verifying it.

Vytváranie inštalačného disku

To create an elementary OS install drive you'll need a USB flash drive that is at least 4 GB in capacity and an app called "Etcher".

Stiahnuť Etcher

Kroky v aplikácii Etcher

Open Etcher, then:

 1. Plug in your spare USB flash drive
 2. Select your downloaded .iso file using the "Select image" button
 3. Etcher should automatically detect your USB drive; if not, select the correct drive
 4. Click the "Flash!" button. It may take a moment to get started.

Once complete, continue to boot from the install drive.

Booting From the Install Drive

Aby ste mohli začať inštalačný proces, musíte spustiť váš počítač z inštalačného disku.

 • Za predpokladu, že je váš počítač stále spustený, začnite vložením vášho inštalačného disku a reštartovaním počítača.
 • Väčšina počítačov vám na pár sekúnd umožní zmeniť poradie spúšťateľných systémov počas spúšťania pomocou stlačenia špecifického tlačidla – zvyčajne F12, ale niekedy Esc alebo inej funkčnej klávesy (F1F12). Ak si chcete byť istý, sledujte pokyny na obrazovke pri spúštaní alebo si pozrite dokumentáciu počítača.
 • Stlačte F12 (alebo zodpovedajúce tlačidlo) a vyberte inštalačný disk – zvyčajne "USB-HDD" alebo niečo obsahujúce slovo "USB", ale konkrétny názov sa môže líšiť. Ak vyberiete nesprávny disk, tak počítač sa pravdepodobne spustí ako zvyčajne. V takom prípade jednoducho reštartujte počítač a vyberte v danom menu iný disk.
 • Krátko po výbere správneho spúšťacieho disku sa objaví spúšťacia obrazovka elementary OS. Následne môžete pokračovať podľa pokynov na obrazovke, ktoré vás prevedú zvyškom procesu.

Verify Your Download

Verifying your download is an important step: we generate a "checksum" for elementary OS images and recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that it is not corrupted.

Assuming you downloaded elementary OS to your macOS Downloads folder, open the Terminal app in macOS and run the following command:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso

It should produce the output:

35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

If the checksum does not match, you may need to re-download your copy of elementary OS and ensure it completes downloading before re-verifying it.

Vytváranie inštalačného disku

To create an elementary OS install drive you'll need a USB flash drive that is at least 4 GB in capacity and an app called "Etcher".

Stiahnuť Etcher

Kroky v aplikácii Etcher

Open Etcher, then:

 1. Plug in your spare USB flash drive
 2. Select your downloaded .iso file using the "Select image" button
 3. Etcher should automatically detect your USB drive; if not, select the correct drive
 4. Click the "Flash!" button. It may take a moment to get started.

Once complete, continue to boot from the install drive.

Nasledujúce okno sa môže objaviť počas zápisu na disk – môžete ho ignorovať.

Varovanie ohľadom nečitateľnosti disku

Booting From the Install Drive

Aby ste mohli začať inštalačný proces, musíte spustiť váš počítač z inštalačného disku.

 • Za predpokladu, že je váš počítač stále spustený, začnite vložením vášho inštalačného disku a reštartovaním počítača.
 • Akonáhle budete počuť tón pri spustení, podržte stlačené tlačidlo Option. Následne vyberte správny disk na spustenie. Disk môže byť nesprávne označený ako "Windows", ale to je bežné.
 • Krátko po výbere správneho spúšťacieho disku sa objaví spúšťacia obrazovka elementary OS. Následne môžete pokračovať podľa pokynov na obrazovke, ktoré vás prevedú zvyškom procesu.

Chyby pri spúšťaní

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

Verify Your Download

Verifying your download is an important step: we generate a "checksum" for elementary OS images and recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that it is not corrupted.

Spustenie nasledujúceho príkazu v termináli:

sha256sum elementaryos-6.1-stable.20211218-rc.iso

It should produce the output:

35c8086bc0af8ccc5ef8629225b215b1742b3a90b475f9f47723b18a315d86a7

Vytváranie inštalačného disku

To create an elementary OS install drive you'll need a USB flash drive that is at least 4 GB in capacity and an app called "Etcher".

Stiahnuť Etcher

Kroky v aplikácii Etcher

Open Etcher, then:

 1. Plug in your spare USB flash drive
 2. Select your downloaded .iso file using the "Select image" button
 3. Etcher should automatically detect your USB drive; if not, select the correct drive
 4. Click the "Flash!" button. It may take a moment to get started.

Once complete, continue to boot from the install drive.

Booting From the Install Drive

Aby ste mohli začať inštalačný proces, musíte spustiť váš počítač z inštalačného disku.

 • Za predpokladu, že je váš počítač stále spustený, začnite vložením vášho inštalačného disku a reštartovaním počítača.
 • Väčšina počítačov vám na pár sekúnd umožní zmeniť poradie spúšťateľných systémov počas spúšťania pomocou stlačenia špecifického tlačidla – zvyčajne F12, ale niekedy Esc alebo inej funkčnej klávesy (F1F12). Ak si chcete byť istý, sledujte pokyny na obrazovke pri spúštaní alebo si pozrite dokumentáciu počítača.
 • Stlačte F12 (alebo zodpovedajúce tlačidlo) a vyberte inštalačný disk – zvyčajne "USB-HDD" alebo niečo obsahujúce slovo "USB", ale konkrétny názov sa môže líšiť. Ak vyberiete nesprávny disk, tak počítač sa pravdepodobne spustí ako zvyčajne. V takom prípade jednoducho reštartujte počítač a vyberte v danom menu iný disk.
 • Krátko po výbere správneho spúšťacieho disku sa objaví spúšťacia obrazovka elementary OS. Následne môžete pokračovať podľa pokynov na obrazovke, ktoré vás prevedú zvyškom procesu.

Po inštalácii

Prečítajte si sprievodcu základmi systému, aby ste sa naučili používať váš nový operačný systém.