Podmienky používania

Pokyny pre komunitu

Byť súčasťou komunity elementary je úžasný zážitok; môžete sa stať súčasťou niečoho veľkého, spolupracovať s ľudmi z celého sveta a pomôcť ľudom urobiť ich počítače skvelými. Avšak, s tým prichádza aj potreba držať sa istej skupiny pravidiel, ktorá zaručí čo najlepšie prostredie pre všetkých zúčastnených. Očakáva sa, že nasledujúce pravidlá budete dodržiavať počas akejkoľvek aktivity vrámci komunity, či už cez Slack, GitHub, na komunitnej stránke elementary, naživo, alebo kdekoľvek inde.

I. Rešpekt

Rešpektovanie ostatných je prvoradé. Rešpektujte ľudí a ich názory, osobné pozadie, súkromie a myšlienky. Komunita elementary nie je miestom pre neúctivé alebo urážlivé komentáre z ľubovoľného dôvodu. Ak kritizujete, pristupujte k tomu konštruktívne a z rešpektom. Osobné útoky nebudú tolerované. Ak dostávate konštruktívnu kritiku, vezmite ju do úvahy a poďakujte kritikom za vstup, bez ohľadu na váš názor.

II. Obsah

Komunita elementary je tvorená tisíckami užívateľov s rozličným vekom, presvedčeniami, a úrovňou zrelosti. Preto si musíte byť vedomí obsahu, ktorý produkujete a komentárov, ktoré robíte. V súvislosti s elementary by sa nemala objavovať žiadna nahota, prehnaná vulgárnosť, politický, náboženský alebo nevhodný obsah. Nakoniec majú posledné slovo ohľadom nevhodnosti obsahu moderátori elementary. Ak si nie ste istí, berte v úvahu, či sa jedná o niečo, čo by ste ukázali miestnosti plnej ľudí z celého sveta vrátane detí a starých mám. Ak váhate, nerobte to.

Snímky obrazovky zdieľané v komunitách spravovaných elementary by nemali obsahovať vzhľad imitujúci iné operačné systémy, necitlivé fotografie alebo ilustrácie jednotlivcov, alebo obsah, ktorý iným spôsobom porušuje naše podmienky používania.

III. Fámy a špekulácie

Rýchlo sa meniaca a vzrušujúca povaha elementary môže lákať k šíreniu fám a špekulácií, no vyhnite sa tomu. Diskusia ohľadom plánov do budúcnosti je v poriadku, ale kedykoľvek sa jedná o neoverenú informáciu, uveďte ju ako osobnú špekuláciu alebo sa ňou vôbec nezaoberajte. Šírenie nepresných informácií môže byť škodlivé pre komunitu, hlavne ak sú šírené v negatívnom svetle.

IV. Užitočná diskusia

elementary je poháňané jednotlivcami schádzajúcimi sa vo voľnom čase, aby vytvorili niečo špeciálne. Je dôležité rešpektovať to a stále sa snažiť podporovať zdravú a nápomocnú diskusiu. Ak ste na porade, držte sa témy a hovorte, iba ak máte na mysli niečo užitočné a súvisiace s prebiehajúcou diskusiou. Ak komentujete na webovej stránke, udržujte diskusiu vrámci jej pôvodnej témy. Ak prispievate do diskusie zameranej na vývojárov, ako napr. pri hláseniach chýb, pull request-och, emailových skupinách, IRC, alebo Slack-u, nezahlcujte diskusiu riešením tém nesúvisiacich s vývojom; to iba odkláňa diskusiu a naťahuje jej históriu pre vývojárov, ktorý práve nemusia byť dostupný.

Ako primárne online komunita, je dôležité, aby sme sa vyhli potencionálne negatívnym aspektom internetu. Netrolujte – začínanie hádok a posielanie pripomienok s cieľom niekoho nahnevať je detinské a neakceptovateľné. Spam je taktiež neprípustný, vrátane posielania odkazov na irelevantné stránky a opakovaného posielania odkazov na tú istú stránku. Ak niekto troluje alebo spamuje, ignorujte a nahláste užívateľa.

V. Vyhýbanie sa konfliktom

Ak máte pocit, že niekto, či už nový alebo dlhodobý prispievateľ, vystupuje hrubo, vľúdne dajte osobe vedieť. Predchádzanie problémom predtým, než sa nakopia, je dôležité. Každý má rolu v udržiavaní plynulej konverzácie v našom (niekedy náročnom) špecifickom pracovnom prostredí.

Podobne, stále sa snažte byť profesionálny, presný a zdvorilý, keď pracujete s alebo spomínate iné projekty, spoločnosti a ľudí. Nezabúdajte, že vaše slová a interakcia môžu byť chápané ako správanie samotnej komunity elementary. Konštruktívna kritika môže byť nápomocná, no stále k nej pristupujte z pozitívneho uhla a nikdy neskresľujte a neohovárajte. Ak si nie ste istý, radšej ju vynechajte.

VI. Odstupujte ohľaduplne

Životné priority, koníčky a záujmy sa môžu meniť. Ak ste súčasťou projektu súvisiaceho s elemetary, ale máte pocit, že sa od neho chcete oddeliť, robte to spôsobom, ktorý minimalizuje následky. Keď pracujeme spolu, naša práca a nápady viac nie sú iba naše; patria komunite elementary ako celku. Informujte ostatných členov tímu o tom, že plánujete odstúpiť a ak je to možné, pomôžte im nájsť niekoho, kto prevezme vašu prácu. Minimálne sa uistite, že vo vašej práci bude možné pokračovať tam, kde ste prestali.

Dôsledky

Ak sa rozhodnete nerešpektovať tieto podmienky správania alebo inak budete narušovať komunitu, vyhradzujeme si právo urobiť nasledovné: upraviť alebo odstrániť obsah, ktorý ste vrámci komunity odoslali; deaktivovať alebo zablokovať váš účet na stránkach tretích strán; deaktivovať váš účet vrámci služby Slack; alebo vám inak zabrániť v interakcii s komunitou.


Podmienky správania elementary sú licencované pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 licenciou. Niektoré aspekty môžu byť inšpirované podmienkami správania Ubuntu.