Käytössäännöt

Yhteisön ohjeet

elementary-yhteisössä toimiminen on mahtava kokemus; mahdollisuus olla osa jotain suurta, tehdä yhteistyötä eri puolilta maailmaa olevien ihmisten kanssa, ja auttaa ihmisiä tekemään tietokoneistaan mahtavia. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että se merkitsee myös vastuuta seurata sääntöjä, joilla taataan paras toimintaympäristö kaikille. Seuraavia sääntöjä tulee noudattaa aina, kun olet tekemisissä yhteisön kanssa, tapahtui se sitten Slackissa, GitHubissa, elementary-yhteisösivustolla, kasvotusten tai missä tahansa muualla.

I. Kunnioitus

Toisten kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Muista kunnioittaa ihmisiä ja heidän mielipiteitään, henkilökohtaisia taustojaan, yksityisyyttään sekä ideoitaan. Elementary-yhteisö ei ole paikka epäkunnioittaville tai loukkaaville huomautuksille, oli syynä mikä tahansa. Antaessasi kritiikkiä, lähesty asiaa rakentavasti ja kunnioittavasti. Henkilökohtaisia hyökkäyksiä ei suvaita. Saadessasi rakentavaa kritiikkiä, ota se huomioon ja kiitä kriitikkoja heidän palautteestaan, suhtauduitpa siihen miten tahansa.

II. Sisältö

elementaryn yhteisö koostuu tuhansista käyttäjistä, joista jokainen on iältään, uskomuksiltaan ja kypsyydeltään omanlaisensa. Täten on syytä olla tietoinen siitä, millaista sisältöä tuottaa ja millaisia huomautuksia tekee. Alastomuutta, yliampuvan karkeaa kielenkäyttöä tai käyttäytymistä, poliittista tai uskonnollista sisältöä ei saa esiintyä elementaryyn liittyvissä yhteyksissä. elementaryn moderaattoreille kuuluu viimeinen sana siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Jos et ole varma asiasta, mieti olisiko sisältösi sellaista, jota olisit valmis näyttämään täydelle huoneelle ihmisiä, mukaan lukien lapsia ja isoäitejä. Jos epäröit yhtään, älä julkaise sitä.

Elementary-moderoiduissa yhteisöissä jaettujen ruudunkaappausten ei tule sisältää muita käyttöjärjestelmiä jäljitteleviä teemoja, ihmisiä esineellistäviä kuvia tai piirroksia, eikä muutakaan sisältöä, joka muilla tavoin rikkoo ohjesääntöjämme.

III. Huhut ja arvailut

Vältä juorujen ja spekulointien levittämistä, vaikka elementaryn nopeatahtinen ja innostava luonne siihen helposti innostaakin. On hyväksyttävää puhua tulevaisuuden suunnitelmista, mutta jos se ei ole varmistettu tosiasia, esitä se omana olettamuksenasi tai älä keskustele siitä ollenkaan. Epätarkan tiedon levittäminen voi olla haitaksi yhteisölle, etenkin jos se esitetään kielteisestä näkökulmasta.

IV. Avulias keskustelu

elementary syntyy yksittäisten ihmisten yhteistyöstä, jota he tekevät vapaa-ajallaan luodakseen jotain erityistä. On tärkeää kunnioittaa tätä seikkaa, ja osallistua keskusteluun terveellä ja avuliaalla tavalla. Kokoontumisissa keskitytään aiheeseen, ja ollaan äänessä vain, jos on jotain hyödyllistä sanottavaa juuri siihen hetkeen. Verkkosivustolla kommentoidessa pysytään siinä aiheessa, joka on kyseisessä lokikirjauksessa tai vastausketjussa määritelty. Älä jorise turhia kehitykseen liittyvissä keskusteluissa kuten ongelmanseurannassa, koevedosanomuksissa, postituslistoissa, IRC:ssa tai Slackissa. Siitä seuraa vain keskustelun siirtymistä pois aiheesta, joka puolestaan aiheuttaa turhaa luettavaa lokeihin kehittäjille, jotka eivät välttämättä sillä hetkellä ole paikalla.

Koska olemme enimmäkseen verkon yli toimiva yhteisö, meille on tärkeää varoa Internetin mahdollisesti haitallisia puolia. Älä trollaa; kinastelun aloittaminen tai huomautusten esittäminen pelkästään toisen mielen pahoittamiseksi on lapsellista, eikä sitä hyväksytä. Spammaamista ei myöskään hyväksytä; tällaiseksi lasketaan myös aiheeseen liittymättömille sivustoille vievien hyperlinkkien julkaiseminen, sekä toistuva samalle sivustolle vievän linkin julkaisu. Jos joku trollaa tai spammaa, estä hänet ja ilmoita hänestä.

V. Ristiriitojen välttäminen

Jos sinusta tuntuu että joku—olipa kyseessä sitten uusi tai pitkäaikainen talkoolainen—käyttäytyy töykeästi, kerro siitä hänelle kohteliaasti. Ongelmien kohtaaminen kasvotusten ennen niiden kasautumista on tärkeää. Kaikilla on oma osansa sujuvan viestinnän aikaansaamiseksi meidän (joskus haasteellisen) omintakeisessa työympäristössämme.

Samaan tapaan on syytä pyrkiä ammattimaiseen, tarkkaan ja kunnioittavaan viestintään muiden projektien, yritysten tai ihmisten kanssa, sekä kun niitä mainitsee muissa yhteyksissä. Muista, että sanasi ja tekosi voidaan mieltää elementary-yhteisön sanoiksi ja teoiksi. Rakentava arvostelu voi olla hyödyllistä, mutta tuo se esiin aina myönteisestä näkökulmasta, äläkä koskaan hämää tai herjaa—jos et ole varma, on todennäköisesti parempi jättää asia sanomatta tai tekemättä.

VI. Väisty harkiten

Oman elämän tärkeysjärjestys, mielenkiinnon kohteet ja intohimot voivat muuttua. Jos tunnet tarvetta irrottautua elementaryyn liittyvästä projektista jossa olet mukana, tee se mahdollisimman vähän ongelmia aiheuttavasti. Kun työskentelee yhdessä, työt ja ideat eivät enää ole yksityistä omaisuutta; ne kuuluvat koko elementary-yhteisölle. Ilmoita muille ryhmän jäsenille aikeistasi jättäytyä pois, ja mikäli mahdollista, avusta korvaavan jäsenen löytämisessä. Mikäli et voi muuta tehdä, mahdollista vähintäänkin se, että projektisi voi jatkua siitä mihin sen jätät.

Seuraukset

Jos päätät jättää noudattamatta näitä ohjesääntöjä tai muuten häiritset yhteisön toimintaa, varaamme oikeuden seuraaviin toimenpiteisiin: julkaisemasi sisällön muokkaaminen tai poistaminen; käyttäjätilisi poistaminen käytöstä tai porttikieltäminen kolmannen osapuolen sivustoilla; Slack-käyttäjätilisi poistaminen käytöstä; tai muunlaiset toimenpiteet estääksemme vuorovaikutuksesi yhteisön kanssa.


elementaryn ohjesääntö on lisensoitu Creative Commonsin Nimeä-JaaSamoin 3.0 -lisenssillä. Joissain kohdissa on otettu mallia Ubuntun ohjesäännöistä.