Gedragscode

Richtlijnen voor de gemeenschap

Betrokken zijn bij de elementary gemeenschap is een fantastische ervaring; u maakt deel uit van een groter geheel, werkt samen met mensen van overal ter wereld en helpt mensen hun computers fantastisch te maken. Hieruit vloeit echter ook de verantwoordelijkheid voort om een aantal vastgestelde regels op te volgen om voor alle betrokken de best mogelijke omgeving te garanderen. De volgende regels worden geacht nageleefd te worden op elk moment waarop u betrokken bent bij de gemeenschap, hetzij in Slack, op GitHub, op een site van de elementary gemeenschap, hetzij persoonlijk, of op welke plek dan ook.

I. Heb respect

Respect voor anderen is van het grootste belang. Heb respect voor meningen, persoonlijke achtergrond, privacy, en ideeën van anderen. in de elementary gemeenschap is geen plaats voor respectloos of kwetsende opmerkingen om wat voor reden dan ook. Wanneer je kritiek uit, zorg dat je constructief en respectvol bent. Persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd. Wanneer je opbouwende kritiek krijgt, neem het in overweging en dank de ander voor zijn of haar inbreng, ongeacht of je het eens bent of niet.

II. Inhoud

De elementary gemeenschap bestaat uit duizenden gebruikers van verschillende leeftijden, overtuigingen en volwassenheidsniveaus. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van de inhoud van hetgeen u plaatst en van uw gemaakte opmerkingen. Naaktheid, excessieve vulgariteiten, politieke inhoud, religieuze inhoud of ongepaste inhoud is in relatie tot elementary niet toegestaan. Uiteindelijk hebben de beheerders van elementary het laatste woord bij het vaststellen van wat als ongepast wordt beoordeeld. Bij twijfel, vraag u dan af of het iets is dat u in een ruimte vol mensen, waaronder kinderen en grootmoeders, die van allerlei locaties in de wereld zijn gekomen, ook zou laten zien. Bij twijfel: niet doen.

Schermafbeeldingen die gedeeld worden met de elementary gemodereerde gemeenschappen mogen geen gelijkenissen vertonen met andere besturingssystemen, foto's of illustraties die individuen objectief voorstellen, of content die op enige wijze onze gedragscodes overtreden.

III. Geruchten en speculatie

Hoewel het snelle tempo en het spannende karakter van elementary bijdraagt aan de behoefte tot het verspreiden van geruchten of speculatie, vermijd dit. Plannen voor de toekomst bespreken is prima, maar kondig het aan als persoonlijke speculatie of bespreek het niet wanneer het gaat om niet bevestigde feiten. Het verspreiden van onnauwkeurige informatie kan schadelijk zijn voor de gemeenschap, vooral wanneer deze negatief wordt belicht.

IV. Behulpzame discussie

elementary wordt gemaakt door individuen die samenkomen in hun vrije tijd om iets speciaals te maken. Het is belangrijk dit te respecteren en om altijd te proberen om bij te dragen aan gezonde, nuttige discussies. Indien u betrokken bent in een meeting, houd u zich aan het onderwerp en houd u zich stil, tenzij u iets nuttigs heeft dat bijdraagt aan de huidige discussie. Als u communiceert op de website, houd de discussie dan gerelateerd aan het onderwerp van de Journal entry of het Answer topic. Als u participeert in een ontwikkelaarsgeoriënteerde discussie zoals een issue tracker, pull request, mailinglijst, IRC, of Slack, veroorzaak dan geen onnodige ruis door niet-ontwikkelingsgerelateerde onderwerpen te bespreken; dit ontspoort de discussie alleen maar en verwatert de logs voor ontwikkelaars die niet aanwezig zijn.

Als een hoofdzakelijk online-gebaseerde gemeenschap is het belangrijk dat we potentieel negatieve aspecten van het internet vermijden. Troll niet, maak geen ruzie of onwenselijke opmerkingen teneinde iemand boos te maken. Dit is kinderachtig en onacceptabel. Ook spam is onacceptabel; hieronder te verstaan ook het toevoegen van posts met links naar irrelevante websites, evenals het herhaaldelijk posten van dezelfde links naar dezelfde website. Als iemand aan het trollen of spammen is, negeer en flag deze gebruiker dan.

V. Conflicten vermijden

Als u vindt dat iemand, ongeacht of diegene nieuw is of al langere tijd bijdraagt, onbeschoft overkomt, laat dat dan op een vriendelijke wijze weten. Zorgen dat problemen niet escaleren is van essentieel belang. Iedereen heeft een rol bij het vloeiend houden van communicatie in onze (soms uitdagende) werkomgeving.

Streef er altijd naar om professioneel, accuraat en respectvol te zijn in de omgang met of het spreken over andere projecten, bedrijven of mensen. Bedenk u dat uw woorden en daden kunnen worden opgevat als die van de hele elementary gemeenschap. Opbouwende kritiek is soms noodzakelijk, maar benader dit vanuit een positieve hoek, en doe u niet verkeerd voor of aan achterklap - als u twijfelt, spreek u dan niet uit.

VI. Weloverwogen aftreden

Prioriteiten, interesses en passies in het leven kunnen natuurlijk veranderen. Bent u betrokken bij een elementary-gerelateerd project, maar u wilt hiermee stoppen, doe dit dan op een dusdanige manier, dat het project zo min mogelijk verstoort. We werken samen, dus zijn ons werk en ideeën niet meer van onszelf, maar van de gemeenschap als geheel. Informeer daarom de anderen uit uw team dat u ermee wilt stoppen en indien mogelijk, zorg voor een opvolger die uw werk kan overnemen. Zorg er op zijn minst voor dat een ander uw werk kan voortzetten waar u gestopt bent.

Gevolgen

Indien u ervoor kiest deze gedragsregels niet te volgen, of op andere wijze de gemeenschap verstoort, houden we ons het recht voor het volgende te doen: wijzigen of verwijderen van elke vorm van inhoud dat u bijgedragen hebt; het deactiveren ervan of verbannen van uw account op sites van derden, deactiveren van uw account in Slack of op andere wijze u te blokkeren van interactie met de gemeenschap.


De elementary gedragsregels zijn gelicentieerd onder de Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 licentie. Sommige aspecten zijn geïnspireerd door de Ubuntu gedragsregels.