Uppförandekod

Gemenskapsriktlinjer

Att vara en del av gemenskapen runt elementary är en otrolig upplevelse; Du får vara en del av något stort, samarbeta med människor från hela världen och hjälpa andra göra deras datorer fantastiska. Men med det kommer ett ansvar att följa ett antal regler som säkerställer den bästa miljön för alla involverade. Följande regler förväntas följas när som helst när du är inblandad i gemenskapen, oavsett om det är på Slack, GitHub, en grundläggande gemenskapswebbplats, personligen eller någon annanstans.

I. Respekt

Att respektera andra är av högsta vikt. Var säker på att du respekterar andra människor och deras åsikter, deras personliga bakgrund och idéer. Gemenskapen för Elementary är ingen plats för respektlösa och skadliga påhopp oberoende av anledning. När du ger kritik, var noga på att du ger konstruktiv kritik. Personliga påhopp tolereras inte. När du tar emot konstruktiv kritik, var noga med att ta emot kritiken väl och tacka kritikern för dennes åsikt, oavsett var du står i frågan.

II. Innehåll

Gemenskapen runt elementary består av tusentals användare, av olika åldrar, övertygelser och mognadsnivåer. På grund av detta måste du vara medveten om innehållet du producerar och de anmärkningar du gör. Ingen nakenhet, överskridande vulgaritet, politiskt innehåll, religiöst innehåll eller olämpligt innehåll accepteras i samband med elementary. I slutändan har alltid moderatorn det sista uttalandet om vad som är lämpligt och inte. Om du är osäker bör du överväga huruvida det är något du skulle visa eller säga i ett rum fullt av människor, inklusive barn och mormödrar från hela världen. Om du är tveksam, gör det inte.

Skärmklipp som delas i elementary-modererade gemenskaper ska inte innehålla teman som imiterar ett annat OS, foton eller illustrationer som objektifierar en individ, eller innehåll som på annat sätt bryter mot vår uppförandekod.

III. Rykten och spekulation

Medan elementary snabba och spännande natur bidrar till att sprida rykten eller spekulationen, undvik att göra det själv. Att diskutera framtida planer är okej, men när det inte är ett verifierat faktum bör du ange det som personlig spekulation eller undvika att diskutera det helt. Spridning av felaktig information kan skada gemenskapen, speciellt om den sprids i ett negativt ljus.

IV. Vägledande diskussion

elementary drivs av individer som samarbetar på fritiden för att skapa något speciellt. Det är viktigt att respektera detta faktum, och att alltid försöka bidra till en sund och hjälpsam diskussion. Om du är i ett möte, fortsätt på ämnet och håll tyst om du inte har något användbart som gäller den omedelbara diskussionen. Om du kommenterar webbplatsen ska du hålla diskussionen relaterad till innehållet i posten eller svaret. Om du deltar i en utvecklarorienterad diskussion, t.ex. en issue tracker, en pull request, e-postlista, IRC eller Slack, bör du endast diskutera frågor som hör till ämnet för att hålla diskussionen på en bra nivå, samt undvika att fylla loggarna med irrelevant information för utvecklare som kanske inte är närvarande.

Då vi i huvudsak är en online-baserad gemenskap är det viktigt att vi undviker de potentiellt negativa aspekterna av Internet. Trolla inte; Att starta inte bråk eller göra anmärkningar med det enda syftet att göra någon arg är barnsligt och oacceptabelt. Spam är också oacceptabelt; Detta inkluderar länkar till irrelevanta webbplatser och upprepade länkar till samma webbplats. Om någon trollar eller spammar, ignorera och rapportera användaren.

V. Undvika konflikter

Om du känner att någon, vare sig den är en ny eller en långvarig medlem, är oförskämd bör du berätta det för personen i fråga. Att förekomma problem i kommunikationen är viktigt. Alla har en roll att spela för att kommunikationen ska fungera väl i vår (ibland utmanande) unika arbetsmiljö.

På samma sätt bör du alltid sträva efter att vara professionell, korrekt och respektfull när du interagerar med eller nämner andra projekt, företag eller personer. Kom ihåg att dina ord och handlingar kan uppfattas som en del av gemenskapen runt elementary. Medan konstruktiv kritik kan vara till hjälp bör du alltid ge den i ett positiv ljus, och aldrig förvränga eller förtala. Om du är osäker är det antaligen bäst att undvika att ge kritik.

VI. Trappa ner hänsynsfullt

Livsprioriteringar, intressen och passion kan förändras. Om du är involverad i ett projekt relaterat till elementary, men känner att du inte kan fortsätta, bör du avsluta din involvering på ett sätt som minimerar störningar. När vi arbetar tillsammans är vårt arbete och idéer inte längre bara våra egna; De tillhör gemenskapen runt elementary som helhet. Informera andra medlemmar av i projektet att du avser att avsluta ditt åtagande, och försök om möjligt att hitta en ersättare. Du bör som minsta åtgärd se till att ditt arbete kan återupptas där du avslutade.

Konsekvenser

Om du väljer att inte följa uppförandekoden, eller på annat sätt stör samhället, förbehåller vi oss rätten att göra följande: Ändra eller ta bort innehåll som du har postat; Inaktivera eller ta bort ditt konto på tredje parts webbplatser; Inaktivera ditt konto i Slack; Eller på annat sätt hindra dig från att delta i gemenskapen.


elementarys uppförandekod är licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Vissa delar har inspirerats av Ubuntus uppförandekod.