Tài nguyên truyền thông

Chúng tôi thích làm việc với giới truyền thông—cả trong giới Linux và giới công nghệ và văn hóa rộng hơn—để chia sẻ câu chuyện của chúng tôi và những gì chúng tôi đang làm.

In the Press

Tham gia Danh sách Truyền thông của chúng tôi

Hãy là người đầu tiên biết về những phiên bản mới và các thay đổi đáng kể. Chúng tôi cho phép truy cập sớm đến tài nguyên truyền thông, bao gồm ảnh chụp màn hình độ phân giải cao. Đây là một danh sách cập nhật không thường xuyên; chúng tôi chỉ gửi tin nổi bật nhất khoảng một lần mỗi năm.

elementary OS 6.1 Jólnir

Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.

Đọc Thông báo Tải Bộ tài nguyên Truyền thông

Tin tức & Thông báo

Chúng tôi chia sẻ cập nhật thường xuyên về những phát triển, thông báo quan trọng, mẹo cho lập trình viên, ứng dụng nổi bật, và những nội dung mới khác qua blog chính thức của chúng tôi.

Xem Blog của chúng tôi

Tài nguyên Thương hiệu

Tải bộ biểu trưng elementary, quy tắc sử dụng thương hiệu, bảng màu và biểu trưng của cộng đồng. Bên cạnh đó, tải bộ biểu trưng chính thức chất lượng cao và vector cho elementary.

Xem Tài nguyên Thương hiệu

Liên hệ

Trò chuyện trực tiếp với nhóm chúng tôi qua email tại địa chỉ [email protected]. Chúng tôi hoan nghênh lời mời phỏng vấn, tham gia podcast hoặc thông cáo báo chí chung.

Gửi Email