Ressurs for presse

Me elskar å jobba saman med pressa – både med dei som skriv om Linux, teknologi og nykultur – for å dela forteljinga om oss og det me jobbar med.

In the Press

Meld deg på presselista vår

Ver den fyrste som får vita om nye utgåver og større oppdateringar. Me sender ut førehandsinformasjon i form av pressemeldingar og pressepakkar, som inkluderar skjermbilete i høg oppløysning. Denne lista har eit veldig lågt volum med oppdateringar; me sender ut dei største nyhende cirka ein gong i året.

elementary OS 6.1 Jólnir

Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.

Les kunngjeringa Last ned pressepakken

Nyhende og kunngjeringar

Me delar jamnlege nyhende om utvikling, større kunngjeringar, tips for utviklarar, framheva appar og meir nytt innhald på den ofisielle bloggen vår.

Besøk bloggen vår

Merkevareressurs

Sjå logoen til elementary, retningslinjer for merkevara, fargepalett og vår samfunnslogo. I tillegg finn du logoen vår i høg oppløysning og som vektorfil.

Sjå merkevareressurs

Kom i kontakt

Kom i kontakt med teamet vårt ved å senda ein e-post til [email protected]. Me tar varmt i mot ynskjer om intervju, podkast, deltaking på arrangement, eller berre generelle henvendelsar frå pressa.

Send ein e-post