Det smarte, funksjonsrike og etiske alternativet til Windows og macOS

Generisk bærbar datamaskin elementary OS 6.1 Jólnir desktop

Betal det du kan:

$

Skriv eit beløp i dollar (USD).

elementary OS 6.1 Jólnir (2.47 GB)
Recommended System Specs | FAQ

What’s New in elementary OS 6.1 Jólnir

Larger strides in less time than ever before with a redesigned window switcher, much improved apps, better portals, and refinements in every corner. OS 6.1 addresses feedback, gets stuff done around the office, and expands compatibility with a wide range of hardware.

Les kunngjeringa
elementary OS AppCenter heimeside
elementary AppCenter ikon

Få tak i det på AppCenter

Få tak i gratis og betalte appar i AppCenter - den opne butikken for frie utviklarar. Kvar app blir sjekka og kuratert av elementary for å sikra ein konsekvent og sikker opplevelse som tryggar personvernet ditt.

Få jobben gjort. Eller slapp av med underhalding.

Hald deg produktiv og fokusert med visning for multitasking, bilete-i-bilete, Ikkje forstyrr og fleire funksjonar. Eller legg jobb og produktivitet til sides, og sjå videoar og spel spel.

Visning for multitasking

Workspaces help organize your work by task. Keep work and play separate, but just one swipe or tap away.

Skjermbilete av Videoar

Bilete-i-bilete

Uansett om du ser ein film, ein kamp, eller ein terminalprosess - så lar bilete-i-bilete deg holda kontroll på ein ting medan du jobbar med noko anna.

Skjermbilete av Kode

Ikkje forstyrr

Hald alle forstyrrelsane vekke, og fokuser på det du skal gjera. Ikkje forstyrr stoppar varslingane ved døra.

Appar som du treng, utan dei du ikkje treng.

elementary OS blir levert med eit nøye utvalg appar som lar deg gjera dagligdagse oppgåver. Sånn at du kan bruka meir tid på å bruka datamaskina istadenfor å rydda vekk unødig programvare.

Music screenshot
Music icon

Musikk

Hald orden og lytt til musikken din. Bla gjennom album, bruk ein lynande rask søkefunksjon og bygg spelelister av favorittane dine.

Web screenshot
Web icon

Web

Surf the web with a fast & lightweight web browser. Web lets you use modern sites and web apps while protecting your privacy and being lighter on battery life.

Mail screenshot
Mail icon

E-post

Hald orden på fleire e-postkontoar raskt og enkelt med samtalebasert e-post, raskt søk, betre varslingar og meir.

Photos screenshot
Photos icon

Bilete

Import, organize, and edit photos. Make a slideshow. Share with online services.

Skjermbilete av Videoar
Videos icon

Videoar

Med førehandsvisning av bilete på søkelinja , spelelister, støtte for undertekst, smart fullskjermvisning og mogelegheita for å sjå rett frå der du var sist i videoen, gjer Videoar deg ein smart og enkel måte å sjå på video frå biblioteket ditt.

Calendar screenshot
Ikon for Kalender

Kalender

Easily view and create events. Sync with online accounts.

Files screenshot
Files icon

Filer

The smart pathbar makes it easy to browse with breadcrumbs, search, or path completion. Quickly navigate with the column view and enjoy browser-class tabs with smart features like tab history.

Terminal screenshot
Terminal icon

Terminal

Switchable color schemes designed to prevent eye strain, browser-class tabs with history and smart naming, task-completion notifications, natural copy & paste, backlog search, paste protection, and more. Who says you can’t teach an old app new tricks?

Skjermbilete av Kode
ikon for Kode

Kode

Tailor-made with autosaving, project folders, Git integration, smart whitespace, EditorConfig support, Mini Map, Vala symbols, and extensions like Markdown shortcuts and Vim Emulation. Code will be the last editor you’ll ever need.

Camera screenshot
Camera icon

Kamera

Easily snap pictures or video from your built-in or USB webcam.

elementary OS Skjermtid og begrensningar

Icon of an adult holding the hand of a child Screen Time & Limits

Skjermtid

Sett tidsbegrensning for brukarar som gjeld for vekedagar, helg, eller begge delar.

Nettbruk

Manage allowed websites. Rules affect all apps for the chosen user, even if they use a different web browser.

Handsam appar

Choose just which apps are safe for you or your child to access. Plus, optionally allow access with your password.

Alt me gjer er open kjeldekode

Platformen vår er bygd kun på open kjeldekode og på prosjekt som det opne kjeldekodeprosjektet GNU/Linux. I tillegg arbeidar me aktivt med andre prosjekt i økosystemtet for å forbetra det for alle brukarar.

Sjå prosjekta våre

Trygg og sikker for personvernet

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.

Sikkerheitsmeldingar

Built for Developers

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you’re curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.

Get Involved
Tastatursnarvegar for elementary OS

Brukarvennleg. Og tastaturvennleg.

elementary OS er designa for å vera enkel og lett for nye brukarar. Men det treng ikkje bety at den er fattig på funksjonar. Funksjonsrike tastatursnarvegar, som kan tilpassast, gjer at du kan vera produktiv sjølv om du er heilt fersk - eller meir erfaren.

Personverntryggleik. Tvers gjennom.

Den personlege informasjen din er kun din eigen. Me samlar ikkje inn den personlege informasjonen din, og sel den heller ikkje vidare til annonsørar. Me får inntekta vår frå det brukarane våre ynskjer å betala for elementary OS, og appane i AppCenter. Og det er slik det skal vera.

Våre retningslinjer for personvern

Tattle-Tale

elementary OS helps you keep tabs on what apps are up to. When an app is using your microphone, we display an indicator to let you know. When an app is using a lot of energy, we tell you in your power indicator.

Permissions

When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.

Housekeeping

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.

elementary OS logo

Last ned elementary OS

Det smarte, funksjonsrike og etiske alternativet til Windows og macOS

Pay What You Can