Alt me gjer er open kjeldekode

The elementary OS platform is itself entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software. Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.

Involver deg

Me støttar prosjekt bygd med open kjeldekode

elementary gjer attende midlar til prosjekt som me stolar på. Når du kjøper ein kopi av elementary OS støttar du òg andre flotte prosjekt som desse.

Alle logoane på denne sida tilhøyrer dei respektive prosjekta.