Alt vi gjør er fri programvare

elementary OS-plattformen er fri programvare i sin helhet, og er bygd på en grunnmur av annen fri programvare. elementary OS bidrar i økosystemet til alles fordel.

Involver deg

Vi støtter friprog-prosjekter

elementary gjør et poeng ut av å sende pengebidrag tilbake til prosjekter vi bygger på. Når du kjøper en kopi av elementary OS, støtter du også flotte prosjekter som disse.

Alle logoer som figurerer her tilhører deres respektive eiere.