Súkromie

Vaše údaje patria vám a iba vám. Neuzatvárame reklamné dohody a nezbierame citlivé osobné údaje. Sme financovaní priamo našimi používateľmi, ktorí za elementary OS a aplikácie v AppCentre platia, koľko uznajú za vhodné. A tak by to malo byť.

Aktívne chránime vaše údaje od nás a od ostatných tým, že žiadne nezbierame. Veríme, že rešpektovanie a ochrana vášho súkromia je etická vec; ľudia majú základné právo na maximálne súkromie, aj od spoločností a produktov, ktorým dôverujú.

elementary OS

Z elementary OS nezbierame žiadne údaje. Vaše súbory, nastavenia a všetky ostatné osobné údaje zostávajú na zariadení, pokiaľ ich vyslovene nezdieľate s aplikáciou alebo službou tretej strany.

Ochrana

elementary OS má v sebe zabudované systémy na ochranu súkromia, aby bolo jednoduché ochrániť vaše osobné údaje od ostatných.

„Žalobaba“

elementary OS vám pomáha zistiť, čo vaše aplikácie robia. Keď aplikácia používa váš mikrofón, zobrazí sa indikátor, aby ste o tom vedeli. Ak aplikácia spotrebováva príliš veľa energie, oznámi vám to indikátor napájania.

Oprávnenia

Ak chce aplikácia pristupovať k vašim údajom alebo zariadeniam, musí sa opýtať vopred. Kontrolujeme všetky aplikácie v AppCentre, aby sme zaručili, že oprávnenia sú používané správne. A vždy ich môžete odobrať sami v Nastaveniach systému.

Upratovanie

elementary OS automaticky upratuje dočasné súbory a kôš. Tak nielen udržuje úložisko vášho zariadenia čisté, ale aj zaistí, že vám zabudnuté osobné údaje nebudú v budúcnosti spôsobovať problémy.

Online účty

elementary OS ponúka dobrovoľnú integráciu s online účtami, ako napríklad s poskytovateľmi služieb e-mailu a kalendáru cez Nastavenia systému. Údaje od týchto poskytovateľov môžu byť získané vašou kópiou elementary OS a uložené lokálne na vašom zariadení, aby mohli byť zobrazené v nainštalovaných aplikáciách, ako Pošta, Kalendár a Úlohy. Tieto údaje nie sú odosielané spoločnosti elementary alebo zdieľané s akoukoľvek treťou stranou.

Aké údaje sú zbierané

Ak si vyberiete možnosť pridania online účtu, vaša kópia elementary OS môže zbierať a ukladať vaše meno, e-mailovú adresu, profilový obrázok, e-mailové správy, udalosti v kalendári, kontakty, fotografie a súbory z pripojených účtov lokálne na vaše zariadenie. Spoločnosť elementary nezbiera žiadne z týchto údajov.

Ako sú údaje používané

Vaše údaje sú ukladané lokálne na vaše zariadenie a nikdy nie sú odosielané na servery elementary ani ďalším tretím stranám. Údaje sú používané na pridanie informácií do inštalovaných aplikácií, ako napríklad Pošta, Kalendár, Úlohy, Súbory a Fotografie, aby ste k svojim údajom mohli pristupovať.

Zdieľanie údajov

elementary OS nezdieľa žiadne údaje zozbierané z vašich online účtov. Vaše údaje nie sú nikdy odosielané na servery elementary či servery tretích strán.

elementary.io

Plausible Analytics

Táto stránka používa open-source Plausible Analytics pre anonymné sčítavanie návštev, stiahnutí, atď. Rovnaké dáta, aké vidíme my si môžete zobraziť na verejnej nástenke. Nie sú používané ani ukladané žiadne cookies či osobné údaje – dokonca ani IP adresa alebo používateľský agent prehliadača. Pre viac informácií si prezrite Politiku údajov Plausible

Cookies

V nastaveniach vášho prehliadača môžete vypnúť akékoľvek cookies alebo cookies tretích strán.

Táto stránka používa cookies s cieľom vylepšovania funkcionality. Služby môžu fungovať aj bez nich, no s obmedzenou funkcionalitou. Napríklad si stránka nebude pamätať či ste za elementary OS už zaplatili – v základe budete požiadaný o platbu znovu.

Cloudflare

Ukladá cookies za účelom zaznamenávania prvkov aktivity a analýzy potenciálnych hrozieb. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany súkromia a bezpečnosti Cloudflare

Stripe

Používa cookies na zapamätanie si vašej poslednej objednávky a vašej krajiny na určenie typov kariet ponúkaných pri platbách. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Stripe

Správa cookies

Keďže se našu stránku už navštívili, môžete mať záujem spravovať už uložené súbory cookies vo vašom prehliadači. Odkazy na súvisiace pokyny nájdete nižšie.

Transparentnosť

Do nášho softvéru sme nevložili žiadne zadné vrátka a nedostali sme žiadne požiadavky aby sme tak urobili. Taktiež sme nikdy nedostali príkaz typu National Security Letter, nariadenie FISA, alebo akúkoľvek inú utajenú požiadavku na prístup k informáciám o používateľoch.