Soukromí

Vaše data vždy náleží vám a pouze vám. Neuzavíráme dohody se zadavateli reklam, ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje. Náš projekt je financován přímo našimi uživateli, kteří mají volbu platit částky dle svého uvážení za elementary OS a aplikace v Centru aplikací. A tak by to mělo být.

Aktivně chráníme údaje o vás před námi samotnými a ostatními tím, že je neshromažďujeme. Věříme, že ctění a chránění Vašeho soukromí je věcí etiky – lidé mají základní právo na nejvyšší míru soukromí, dokonce i před organizacemi a produkty, kterým důvěřují.

elementary OS

Neshromažďujeme žádné údaje z elementary OS. Vaše soubory, nastavení a veškerá další osobní data zůstávají na zařízení dokud nám je výslovně nenasdílíte prostřednictvím aplikací či služeb třetích stran.

Ochrany

elementary OS přichází s vestavěnými ochranami soukromí, které vám pomáhají chránit vaše data před ostatními.

„Žalobníček“

elementary OS vám pomáhá mít přehled o tom, co aplikace dělají. Pokud aplikace používá mikrofon, zobrazí se indikátor, který vás o tom informuje. Když aplikace spotřebovává hodně energie, bude vám to sděleno v indikátoru napájení.

Oprávnění

Pokud chce aplikace přistupovat k vašim datům či zařízením, nejprve se musí dotázat. Kontrolujeme veškeré aplikace v Centru aplikací, zda nepožadují nadbytečná oprávnění – a vždy je můžete zrušit sami v nastavení systému.

Úklid

elementary OS automaticky odklízí dočasné soubory a vysypává koš. Nejen že to pomáhá mít na úložišti k dispozici volný prostor, ale také zajišťuje, aby vás vaše soukromá data v budoucnu nestrašila.

Účty u online služeb

elementary OS volitelně začleňuje online účty jako například poskytovatele e-mailových a kalendářových služeb (prostřednictvím Nastavení systému). Data od těchto poskytovatelů mohou být získávána vaší instancí elementary OS a ukládána přímo na vašem zařízení pro zobrazování v na počítači nainstalovaných aplikacích, jako například E-mail, Kalendář a Úkoly. Tato data nejsou odesílána společnosti elementary ani sdílena s žádnou třetí stranou.

Jaká data jsou shromažďována

Pokud si zvolíte přidat online účet, vaše instance elementary OS může shromažďovat a ukládat vaše jméno, e-mailové adresy, profilový obrázek, e-mailové zprávy, události z kalendáře, kontakty, fotky a soubory z vašich propojených účtů na vašem zařízení. společnost elementary žádná z těchto dat neshromažďuje.

Jak jsou data používána

Vaše data jsou uložena na vašem zařízení a nikdy nejsou odesílána na servery společnosti elementary nebo třetích stran. Těmito data jsou naplňovány na počítači nainstalované aplikace, jako např. E-mail, Kalendář, Úkoly, Soubory a Fotky, prostřednictvím kterých k nim přistupujete.

Sdílení dat

elementary OS nesdílí žádná data shromážděná z online účtů. Data nikdy nejsou odesílána na servery společnosti elementary či třetích stran.

elementary.io

Plausible Analytics

This website uses the open source Plausible Analytics to anonymously count visits, downloads, etc. You can see the same data we can see on the public dashboard. No cookies are used and no personal data—not even an IP address or browser user agent—is stored. For more information, see the Plausible Data Policy

Cookies

Jakákoli cookies (včetně těch od třetích stran) můžete úplně nebo selektivně vypnout v nastavení vámi využívaného prohlížeče.

Tento web používá cookies za účelem postupného vylepšování. Služby mohou fungovat i bez nic, ale se sníženou použitelností. Například, nebude zapamatováno, zda jste za elementary OS platili – ve výchozím stavu budete požádáni o platbu znovu.

Cloudflare

Ukládá cookies pro zaznamenávání prvků chování a analýzu možných hrozeb. Podrobnosti viz zásady ochrany soukromí a bezpečnosti společnosti Cloudflare

Stripe

Používá cookies pro zapamatování vaší minulé objednávky a země a na základě toho příště nabídne typy karet pro platbu. Podrobnosti viz Zásady ochrany soukromí služby Stripe

Správa cookies

Protože jste náš web už navštívili, můžete si přát spravovat cookies, které už jsou nastavené ve vašem prohlížeči. Odkazy na související pokyny se nacházejí níže.

Transparentnost

Do našeho software jsme nevložili žádná zadní vrátka ani jsme neobdrželi požadavek tak udělat. Nikdy jsme také neobdrželi příkaz typu National Security Letter, FISA, nebo jakýkoli utajený požadavek na informace o uživateli.