Výuka základů

Jako u každého operačního systému, i zde jsou některé věci které Vám nemusí být jasné. Tato sekce Vám ukáže jak zvládnout každodenní činnosti jako je prohlížení webu nebo poslouchání hudby, stejně jako další užitečné informace.

Plocha

Plocha elementary OS je velmi jednoduchá a lehká na učení. Skládá se ze dvou prvků: panelu a doku. Tapetu plochy můžete změnit v NastaveníPracovní plochaTapeta.

Panel

V horní části obrazovky se nachází Panel. Vlevo je menu aplikací, uprostřed datum a čas a vpravo jsou Indikátory.

Panel

Aplikace

Na levé straně panelu je položka Aplikace. Klepnutím na Aplikace se zobrazí spouštěč se všemi nainstalovanými aplikacemi. Můžete zobrazit více stránek aplikací pomocí stránkovače v dolní části stránky nebo posouvání. Můžete také použít přepínač zobrazení v horní části pro přepínání mezi zobrazením v mřížce a zobrazením kategorií.

Slingshot

Můžete vyhledávat aplikace podle jména nebo podle klíčového slova a provádět s nimi spojené akce. Můžete také vyhledat v položkách nastavení systému. Některé z akcí, které můžete najít ve vyhledávání, zahrnují:

Pro otevření nabídky aplikací pomocí klávesnice, stiskněte + mezera.

Ukazatelé

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session, i.e. your network connections, battery power, sound input and output, notifications, etc. Clicking an indicator exposes more information and related actions.

A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:

Dock

Na dolní straně obrazovky je umístěn Dock, který obsahuje Vaše oblíbené aplikace a veškeré otevřené aplikace.

Dock

Obsah docku je jednoduše přizpůsobitelný. Pro přidání aplikace do docku stačí přetáhnout aplikaci z aplikací. U spuštěné aplikace klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte volbu Ponechat v Docku. Smazání aplikace z doku lze přetažením ikony kdekoliv mimo dock nebo kliknutím pravým tlačítkem a zrušením volby Ponechat v Docku. Pro uspořádání aplikací stačí aplikace přetáhnout.

Ve výchozím stavu se dock automaticky skrývá při maximalizovaném okně. Pro zobrazení najeďte myší do prostřed spodní části obrazovky.

Chování Docku můžete změnit přes NastaveníDesktopDock.

Okna aplikací

Aplikace existují ve svých oknech, která mohou být uzavřena, maximalizována nebo přesouvána.

Když otevřete aplikaci, tak se její okno objeví na ploše. Každá aplikace má typicky tři oblasti: tlačítka okna, lišta a samotný obsah.

HeaderBar

Mnoho aplikací má v horní části aplikace HeaderBar. Tato oblast obsahuje běžné akce nebo navigační položky pro aplikaci a tlačítka oken.

Okno aplikace můžete přesouvat po ploše přetažením kdekoli na HeaderBar, včetně tlačítek.

HeaderBar

Tlačítka oke

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full screen or not.

Multitasking

elementary OS podporuje dva typy multitaskingu: okna a pracovní plochy.

Windows

Aplikace se otevírají v oknech. Mohou se překrývat a posouvat se. Můžete mezi okny přepínat několika způsoby:

Chování Docku můžete změnit přes NastaveníDesktopDock.

Aktivní rohy

Také můžete nastavit "horké rohy" (akce aktivované přesunutím myši do rohu monitoru) pro aktivování funkcí multi-taskingu jako například zobrazení oken, plochy a dalších.

You can customize hot corners through System SettingsDesktopHot Corners.

Pracovní plochy

Ve výchozím nastavení se všechny aplikace otevírají v jednom pracovním prostoru. Ale můžete použít více pracovních prostorů pro lepší organizaci:

Tyto zkratky můžete změnit přes NastaveníKlávesniceZkratkyPracovní plochy.

Poznámka: se myslí klávesa "super". Také je známa jako kláves "Windows"na většině PC a nebo klávesa "Command" na Macu.

Více obrazovek

The panel, dock, and workspaces appear only on the primary display. Any other attached displays act as standalone workspaces. To manage and rearrange displays, head to System SettingsDisplays. Your primary display is marked with a filled-in star () and each display's settings can be changed from its cog () menu.

Instalace aplikací

elementary OS comes bundled with AppCenter, an app store for free apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Open the AppCenter app.
  2. Vyhledávejte nahoře vpravo, nebo kliknutím na "vyhledat".
  3. Klepněte na tlačítko Instalovat vedle aplikace, kterou chcete nainstalovat.

Před instalací aplikace se můžeme být tázáni na heslo.

Note: Some software may not be available from AppCenter. While we don't recommend downloading software from the general Internet, apps that are compatible with Ubuntu 16.04 LTS should work on elementary OS Loki.

Aktualizace

elementary OS includes updates as part of AppCenter. Notice the tab "Updates" at the top of the window. We recommend you check for updates at least once a week to make sure your computer has the latest features and protection.

For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

Nastavení systému

Elementary OS přichází s aplikací "Nastavení", ve které jadete všechna dostupná nastavení vašeho počítače. V aplikaci "Nastavení" můžete konfigurovat klávesové zkratky, rozlišení displeje, pozadí plochy a další.

Kliknutím na vyhledávací panel nehoře můžete rychle vyhledávat nastavení, které potřebujete. Obsah Nastavení se filtruje dolů, podle vašeho vyhledávání.

Nastavení aplikací

Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.