เรียนรู้การใช้งานพื้นฐาน

ทุก ๆ ระบบปฏิบัติการในโลกล้วนมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน แต่มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เหมือนกัน ในส่วนนี้เราจะอธิบายวิธีการใช้งานอย่างง่าย ๆ ที่เราใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการท่องเว็บหรือการฟังเพลง ไปจนถึงการใช้งานระดับสูงที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อน

หน้าจอเดสก์ทอป

ส่วนของหน้าจอนั้น elementary OS ได้ออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานได้ง่ายมาก มีแถบแสดงสถานะด้านบนและด็อค หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าทาสก์บาร์อยู่ด้านล่าง คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านบนและด็อคได้จากเมนู System SettingsDesktop → และ Wallpaper

พาเนลด้านบน

At the top of the desktop is the Panel. On the left is the Applications Menu, in the center are the date and time, and on the right are the Indicators.

พาเนลด้านบน

Applications Menu

On the left side of the panel is the Applications Menu. Selecting Applications opens the menu with all of your installed apps. You can view multiple pages of apps using the pagers at the bottom or by scrolling. You can also use the view switcher at the top to switch between a grid view and a category view.

Applications Menu

You can search for apps by name or by keyword and perform actions associated with them. You can also search for System Settings panes. Some of the actions you can find in search include:

To open the Applications Menu with the keyboard, press + Space.

ส่วนเมนูแจ้งเตือน

On the right side of the panel are icons called Indicators. These tell you of the current status of your session and device, i.e. network connections, battery, sound input and output, notifications, etc. Selecting an indicator exposes more information and related actions.

A middle click or three finger tap on an indicator will present you with the following quick actions:

ด็อค

At the bottom of the desktop is the Dock. It contains your favorite apps well as any apps that are currently open.

ด็อค

The contents of the dock are easily customizable. To add an app to the dock, drag and drop it from the Applications Menu or right-click an open app's icon and choose Keep in Dock. To remove an app from the dock, drag it off and drop it in an empty space on your desktop or right-click the icon and uncheck Keep in Dock. To rearrange apps on the dock, simply drag and drop them.

By default, the dock hides off the bottom of the desktop when an app is maximized. Simply move your mouse to the bottom center of the desktop to reveal the dock.

You can customize the dock's behavior through System SettingsDesktopDock.

หน้าต่างแอพ

แอพพลิเคชั่นที่มีต่างสามารถ ปิด ขยาย หรือ ย้ายไปรอบๆได้

เมื่อคุณเปิดแอพ หน้าต่างจะปรากฏบนเดสท็อป แต่ละแอพมักมีสัญลักษณ์3ส่วนใหญ่ๆ เช่น ปุ่มหน้าต่าง แถบเครื่องมือและเนื้อหาแอพ

Header Bar

Many apps have a Header Bar at the top of the app. This area contains common actions or navigation items for the app, plus the Window Buttons.

You can move an app's window around the desktop by dragging anywhere on the Header Bar, including on buttons.

Header Bar

ปุ่มหน้าต่าง

An app's Window Buttons are at the top corners of the app window. The close button is on the left and the maximize button is on the right. Pressing the close button will close the app's window. Pressing the maximize button will toggle whether the app window takes up the full desktop or not. You can also drag a window to the top of the desktop or double-click its header bar to maximize, and drag from the top or double-click the header bar to unmaximize.

Multitasking

elementary OS supports two types of multitasking: windows and workspaces.

Windows

แอพเปิดขึ้นในหน้าต่างแอพ พวกมันสามารถทับซ้อนบนหน้าจอเดสท็อปและเลื่อนไปรอบๆ คุณสามารถสลับหน้าต่างได้หลายวิธี

You can customize these shortcuts through System SettingsKeyboardShortcutsWindows.

Hot Corners

You can also configure "hot corners" (shortcuts activated by placing your cursor in the corner of the display) to activate multitasking functions like the window overview, workspace overview, and more.

You can customize hot corners through System SettingsDesktopHot Corners.

Workspaces

By default, all app windows open on one workspace. However, you can use multiple workspaces to organize your workflow:

You can customize these shortcuts through System SettingsKeyboardShortcutsWorkspaces.

Some windows may also fullscreen onto a new workspace. You can move between workspaces as usual, and closing or un-fullscreening the app will return you to the previous workspace.

Note: refers to the "super" key. It is also known as the "Windows" key on most PCs or the "Command" key on Macs.

Multiple Displays

The panel, dock, and workspaces appear only on the primary display. Any other attached displays act as standalone workspaces. To manage and rearrange displays, head to System SettingsDisplays. Your primary display is marked with a filled-in star () and each display's settings can be changed from its cog () เมนู

กําลังติดตั้งแอพ

elementary OS comes with AppCenter, an app store for open source pay-what-you want apps. Installing a new app from AppCenter is easy:

  1. Open the AppCenter app.
  2. Search in the top-right, or browse by category.
  3. Select Free or the suggested price next to the app you want to install. To choose a different price, select the button and select or enter your own price.

คุณอาจถามหารหัสผ่านของคุณก่อนการติดตั้งแอพ

Note: Some software may not be available from AppCenter. As of elementary OS 5.1 Hera, you can also sideload Flatpak apps from third-party .flatpakref files.

กําลังอัพเดท

AppCenter includes updates for apps and the operating system itself under the Installed tab. Remember to install updates frequently to get the latest features, fixes, and security improvements. For more information related to security patches, read the Ubuntu security notices.

การตั้งค่าระบบ

elementary OS comes with the "System Settings" app that helps you manage settings and preferences for your device. System Settings gives you the ability to adjust things like keyboard shortcuts, display resolution, your wallpaper, and more.

การตั้งค่าระบบ

คุนสามารถค้นหาการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว คุณกําลังมองหาโดยการพิมพ์ไปที่คําหลักแถบที่ต้องการค้นหาอยู่บนสุดของหน้าต่าง เนื้อหาของหน้าต่างการตั้งค่าระบบจะกรองไปที่ตรงกับการค้นหาของคุณ

การตั้งค่าแอพ

Keep in mind that System Settings only deals with the global preferences for elementary OS. Although some apps may also have their own preferences, you will not find them here. Instead, look for them inside the app in question.