การติดตั้ง

ดาวน์โหลด elementary OS

If you haven't already, you will need to download elementary OS from our home page. You will need to copy the downloaded ISO file to a USB flash drive using the instructions below.

While we don't have a strict set of minimum system requirements, we recommend at least the following specifications for the best experience:

สำรองข้อมูลของคุณ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญของคุณไว้บน cloud service, ฮาร์ดไดรฟ์, หรือแหล่งเก็บข้อมูลภายนอกอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ข้อมูลของคุณสูญหายได้

เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่

เลือกระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้อยู่ในขณะนี้เพื่อดูแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง


สร้างการติดตั้งผ่านไดรฟ์

คุณจำเป็นต้องมี USB แฟลชไดรฟพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 GB และโปรแกรม Rufus

ดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus

Rufus - เลือก ISO

 1. การเปิดโปรแกรม Rufus
 2. เสียบยูเอสบีไดรฟ์เข้าที่คอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกยี่ห้อและรุ่นไดรฟ์ของคุณจากเมนู "Devices list"
 3. Select "Disk or ISO image" in the "Boot selection" list
 4. Click "SELECT" to choose the ISO that you downloaded previously.
 5. We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images so you can verify your downloaded file. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Click the checksum icon next to "SELECT" and verify that the text next to "SHA256" matches the following hash:

  a8c7b8c54aeb0889bb3245356ffcd95b77e9835ffb5ac56376a3b627c3e1950f
 6. If the hashes match, click "START" and wait for the process to finish.

การบูตจากไดรฟ์ติดตั้ง

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer.
 • Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually F12, but sometimes Esc or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure.
 • Press F12 (or the appropriate key) and select the install drive—usually "USB-HDD" or something containing the word "USB", but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

การดาวน์โหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

การดาวน์โหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เราได้ปล่อยคีย์ checksum (หรือที่เรียกกันว่าแฮช) สำหรับยืนยันไฟล์ระบบ elementary OS ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณได้รับไฟล์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่เสียหาย

Running the following command in your Terminal:

shasum -a 256 ~/Downloads/elementaryos-5.0-stable.20181016.iso

Should produce the output:

a8c7b8c54aeb0889bb3245356ffcd95b77e9835ffb5ac56376a3b627c3e1950f

Note: This is assuming that you have downloaded the .iso file to your Downloads folder. In case you have downloaded it elsewhere, please specify the correct path to the downloaded file, as shown below

shasum -a 256 <path to the downloaded folder>/elementaryos-5.0-stable.20181016.iso

สร้างการติดตั้งผ่านไดรฟ์

To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".

Download Etcher

etcher steps

 1. Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
 2. Open "Etcher" and select your downloaded elementary OS image file using the "Select image" button.
 3. Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
 4. Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.
 5. When complete it will be safe to remove the drive and attempt to boot to install elementary OS.

The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.

Not readable warning

การบูตจากไดรฟ์ติดตั้ง

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer.
 • After you hear the chime, press and hold Option. Then, select the appropriate boot drive. Note that it may be incorrectly identified as "Windows", but this is normal.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

Boot Errors

If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select "Burn elementaryos-0.4.1-stable.20180214.iso to Disc". When complete, attempt to boot again from the Install DVD.

การดาวน์โหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

การดาวน์โหลดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติ เราได้ปล่อยคีย์ checksum (หรือที่เรียกกันว่าแฮช) สำหรับยืนยันไฟล์ระบบ elementary OS ที่คุณดาวน์โหลดมาเพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณได้รับไฟล์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่เสียหาย

Running the following command in your terminal:

sha256sum elementaryos-5.0-stable.20181016.iso

should produce the output:

a8c7b8c54aeb0889bb3245356ffcd95b77e9835ffb5ac56376a3b627c3e1950f

สร้างการติดตั้งผ่านไดรฟ์

You'll need a USB flash drive with at least 2 GB of free space and a program called UNetbootin.

Download UNetbootin

 1. Open UNetbootin from the Dash. It will open a window like the one below:

  UNetbootin

 2. Select "Diskimage"
 3. Click "…" to select the ISO that you downloaded previously.
 4. Unplug all USB memory devices apart from the one you want to use.
 5. Click "OK" and wait for the process to finish.

การบูตจากไดรฟ์ติดตั้ง

In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.

 • Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer.
 • Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually F12, but sometimes Esc or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure.
 • Press F12 (or the appropriate key) and select the install drive—usually "USB-HDD" or something containing the word "USB", but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu.
 • Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.

After Installation

Take this time to read the getting started guide to learn about your new operating system.