Gặp gỡ nhóm chúng tôi

Chúng tôi tin vào sự kết hợp độc nhất giữa trải nghiệm người dùng (UX) bậc nhất và sức mạnh làm thay đổi thế giới của ý niệm Mã nguồn Mở.

elementary được thành lập vào năm 2007 bởi một nhóm tình nguyện viên nhiệt huyết. Qua nhiều năm, chúng tôi đã phát triển trở thành một công ty nho nhỏ và tài trợ sự phát triển của phần mềm nguồn mở. Chúng tôi là một nhóm những lập trình viên, nhà thiết kế, nhà văn và những người dùng máy tính thường ngày, tận tâm trong việc tạo nên một trải nghiệm mở và tuyệt vời với máy tính. Chúng tôi là elementary.

Danielle Foré
Founder Pacific Daylight Time
Akshay (he/him)
{ engineer; sleep; } while (1) Pacific Daylight Time
Avi Romanoff
Enthusiasm evangelist Eastern Daylight Time
Blake Kostner
Web & Infrastructure Developer Mountain Daylight Time
Cassidy James Blaede
Co-Founder & UX Architect Mountain Daylight Time
Adam
Young "developer" Central European Summer Time
Alain M.
Contributor - Third-Party Apps South America Pacific Standard Time
Alessandro Castellani
Web UI/UX Designer Pacific Daylight Time
Alexander Hale
Developer British Summer Time
Alexander Mikhaylenko
Epiphany, libhandy Yekaterinburg Time
Allen Lowe
Grey-beard Hawaii-Aleutian Standard Time
Andrei Zisu
Jack of all trades Central European Summer Time
Artem Anufrij
Third-Party Apps Central European Summer Time
Bartłomiej Piotrowski
Flathub maintainer Central European Summer Time
Ben Iofel
lurker Eastern Daylight Time
bigbang
Junior developer Central European Summer Time
Cameron Nemo
Developer Pacific Daylight Time
Corentin Noël
Desktop Developer Central European Summer Time
Dane Henson
App Developer Eastern Daylight Time
David Hewitt
Developer British Summer Time
David Howell
Contributor Australian Central Daylight Time
Diego Provinciani
Expert "Hello World" developer Argentina Time
emersion
Web Developer Central European Summer Time
Fabio Zaramella
Developer & Translator Central European Summer Time
Felipe Escoto
Contributor - Third-Party Apps Central Daylight Time
Felix Andreas
Developer Central European Summer Time
Gero
Contributor Argentina Time
Gonçalo Margalho
App Developer Central European Summer Time
Harvey Cabaguio
User Interface Designer Central Daylight Time
Ivo Nunes
Developer British Summer Time
Jeremy Wootten
App Developer British Summer Time
Jesús Higueras
Desktop Developer Central European Summer Time
José M. Benítez
Developer Central European Summer Time
Julian Raschke
Desktop Developer Central European Summer Time
Jung-Kyu Park
Translator & Man of Nature Korea Standard Time
Justin Haygood
Desktop Developer Eastern Daylight Time
Katie M. K. Blaede
Print Designer Mountain Daylight Time
kay van der Zander
desktop developer Central European Summer Time
Keli Grubb
Developer Eastern Daylight Time
Kirill Romanov
Translator & Desktop Developer Moscow Time
Leonardo Lemos
Desktop Developer (i18n) & l10n Manager Argentina Time
Levi Voorintholt
Web developer / system admin Central European Summer Time
Lewis Goddard
Web & Delivery Architect, Community Moderator British Summer Time
Liz
Business Development Mountain Daylight Time
Marco Betschart
Office Productivity Developer Central European Summer Time
Marcus Wichelmann
Desktop Developer Central European Summer Time
Mario Daniel Ruiz Saavedra
Kotlin developer, Vala enthusiast South America Pacific Standard Time
Mario Guerriero
developer Central European Summer Time
Marius Meisenzahl
Developer Central European Summer Time
Matt Harris
App & Desktop developer British Summer Time
Maxim Taranov
Localizer & Lord of Keyboard Layout Moscow Time
Micah Ilbery
Designer Central Daylight Time
Michael McClurg
Contributor Eastern Daylight Time
Mohammed ALMadhoun
De(bugger) Israel Daylight Time
Nahuel Gomez
Contributor, Vala enthusiast Argentina Time
Nathan Dyer
'Vocal' developer, 'simply elementary' co-host, contributor Eastern Daylight Time
Neal Gompa
Fedora Project elementary OS liason/contributor Eastern Daylight Time
Paulo Galardi
App Developer, Design Révolutionner Brasilia Time
Peter
Developer Central European Summer Time
Peter Uithoven
Frontend developer Central European Summer Time
phillip sz
translation, bash/python scripting Central European Summer Time
Princeton Ferro
Vala (tooling, language) Eastern Daylight Time
Rico Tzschichholz
Vala Maintainer Central European Summer Time
Robert Roth
Developer Eastern European Summer Time
Roy McKenzie
Contributor Mountain Daylight Time
Ryan Kornheisl
Contributor Eastern Daylight Time
Ryan Sipes
Advisor Moscow Time
Ryo Nakano
Japanese Translator & Third Party App Developer Japan Standard Time
Sam Hewitt
Designer Eastern Daylight Time
Santiago León
Desktop Developer (i18n) Central Daylight Time
Scott Jenson
UX Design Pacific Daylight Time
Sean Davis
Developer Eastern Daylight Time
Shubham Arora
Developer India Standard Time
Tom Beckmann
Developer Central European Summer Time
Tom Hacohen
EteSync Israel Daylight Time
Vishal Rao
Random drive-by contributions India Standard Time

Cộng đồng & Cộng tác viên

elementary sẽ không thể tồn tại mà không có sự tham gia tận tụy của các thành viên trong cộng đồng và cộng tác viên trong các dự án nguồn mở khác.

Ben Shpurker
Exploring new hardware Mountain Daylight Time
Fabio Valentini
fedora stuff Central European Summer Time
Jan-Christoph Borchardt
Open Source Designer, focused on Nextcloud and opensourcedesign Central European Summer Time
Patrick Griffis
Spy Pacific Daylight Time
Simon Steinbeiß
UX Contributor, Xfce Liaison Central European Summer Time
Tham gia cùng chúng tôi

Cung cấp bởi Slack