Gặp gỡ nhóm chúng tôi

Chúng tôi tin vào sự kết hợp độc nhất giữa trải nghiệm người dùng (UX) bậc nhất và sức mạnh làm thay đổi thế giới của ý niệm Mã nguồn Mở.

elementary được thành lập vào năm 2007 bởi một nhóm tình nguyện viên nhiệt huyết. Qua nhiều năm, chúng tôi đã phát triển trở thành một công ty nho nhỏ và tài trợ sự phát triển của phần mềm nguồn mở. Chúng tôi là một nhóm những lập trình viên, nhà thiết kế, nhà văn và những người dùng máy tính thường ngày, tận tâm trong việc tạo nên một trải nghiệm mở và tuyệt vời với máy tính. Chúng tôi là elementary.

Cộng đồng & Cộng tác viên

elementary sẽ không thể tồn tại mà không có sự tham gia tận tụy của các thành viên trong cộng đồng và cộng tác viên trong các dự án nguồn mở khác.

Tham gia cùng chúng tôi

Cung cấp bởi Slack