Översättningsguide

Att översätta vår webbplats och våra program är en mycket viktig del av att göra elementary OS tillgängligt för så många människor som möjligt. I stället för att enbart förlita sig på ett internt översättningsteam använder vi crowdsourcing, så att vem som helst kan skicka in översättningar med liten eller ingen teknisk kunskap. För att hålla en konsekvent linje över hela plattformen och hjälpa nya översättare komma igång har vi sammanställt denna översättningsguide.

Steps to Begin Translation

Our apps and website are translated through Weblate: a free web-based translation management system. In order to submit translations, you should:

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more information about Weblate, you can refer to their documentation.

By default, you're only able to suggest translations. If you would like to get permissions to save translations, join the translators Slack and ask administrators there.

Vid översättning kan du hamna i en situation där du måste välja mellan flera olika sätt att säga samma sak. I dessa situationer hänvisar vi till Ubuntus allmänna översättarguide, och i språkspecifika frågor följer vi Ubuntus teamöversättningsriktlinjer. Att följa dessa guider säkerställer enhetliga översättningar, samtidigt som vem som helst kan bidra.

If you don't want to translate using Weblate, or want to make a lot a changes at once, you can also translate offline. To do so:

Once you've finished, use the "Upload translation" option in the "Files" menu on the same page that you downloaded them from.

Additional Information

We won't support translations in the following pages: