Poradnik tłumaczenia

Lokalizowanie naszej strony internetowej i programów jest bardzo ważnym elementem procesu elementary OS dla jak największej liczby osób. Zamiast polegać wyłącznie na wewnętrznej pracy zespołu tłumaczy, używamy crowdsourcingu, a więc każdy z niewielką wiedzą techniczną może zaproponować swoje tłumaczenie. Aby utrzymać nasz głos spójnym z całą platformą, i aby pomóc nowym tłumaczom, stworzyliśmy przewodnik tłumaczenia.

Kroki do rozpoczęcia tłumaczenia

Nasze programy i strona internetowa są tłumaczone poprzez platformę Weblate: wolny system tłumaczeniowy oparty o sieć. Aby zgłosić swoje tłumaczenie powinieneś:

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its documentation.

By default, you're only able to suggest translations. If you would like to get permissions to save translations, join the translators Slack and message an admin your Weblate username and what language you want to translate.

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu general translator guide, and for language specific issues, we follow Ubuntu's team translation guidelines. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.

Jeśli nie chcesz tłumaczyć przy użyciu Weblate lub chcesz dokonać wielu zmian naraz, możesz tłumaczyć również offline. Aby to zrobić:

Once you've finished, use the "Upload translation" option in the "Files" menu on the same page you downloaded them from.

Dodatkowe informacje

Nie będziemy obsługiwać tłumaczenia następujących stron: