Meet the Team

Me trur på kombinasjonen av eit strålande brukargrensesnitt og styrken som kjem med open kjeldekode.

elementary vart grunnlagd i 2007 av ei lita gruppe med ivrige friviljuge. Med åra som har gått har prosjektet vokst seg til å bli eit lite selskap som driv utvikling av programvare med open kjeldekode. Me består av ei dedikert gruppa med utviklarar, designerar, forfatterar og vanlege databrukerar, som saman utviklar ein åpen brukaropplevelse. Me er elementary.

Samfunn og bidragsyterar

elementary ville ikkje ha eksistert utan innsatsen frå dei dedikerte medlemmane i samfunnet vårt, i tillegg til bidragsyterar frå andre prosjekt med open kjeldekode.

Involver deg

Drevet med Slack