Получете помощ за

AppCenter AppCenter Календар Календар Камера Камера Файлове Файлове Mail Mail Epiphany Epiphany Музика Музика Снимки Снимки Текстов Редактор Scratch Системни настройки Системни настройки Видео Видео

Инсталиране

Получете помощ за инсталирането на elementary OS следвайки нашето ръководство за инсталиране.

Изучаване на Основите

Walk through the desktop, multi-tasking, keyboard shortcuts and more.

StackExchange

Вижте отговорите на някои от най-често задаваните въпроси.